Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Informacja w sprawie praktyk, wolontariatu oraz staży absolwenckich

1.  Praktyka

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie umożliwia odbycie praktyk studentom szkół policealnych oraz uczelni wyższych. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest podpisanie umowy przez Urząd oraz szkołę/uczelnię. Osoba reprezentująca szkołę/uczelnię powinna przedstawić pisemne upoważnienie do podpisywania umów w zakresie organizacji praktyk studenckich.

Student/uczeń ma możliwość wskazania preferowanej do odbycia praktyk komórki oraz czasu trwania praktyk. Informacje należy zawrzeć we wniosku o przyjęcie na praktyki.

Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Generalnego Urzędu, student/uczeń powinien dostarczyć: kopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ważną na cały okres trwania praktyk oraz propozycji programu praktyk.

2. Wolontariat

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie umożliwia odbycie wolontariatu. Warunkiem rozpoczęcia jest podpisanie porozumienia pomiędzy korzystającym a wolontariuszem, które reguluje prawa i obowiązki obu stron. Jest to świadczenie, które ma charakter nieodpłatny.

Podobnie jak w przypadku praktyk, należy złożyć wniosek o umożliwienie odbycia wolontariatu, wskazać proponowaną komórkę oraz czas trwania świadczenia. Warunkiem koniecznym do realizacji wolontariatu jest posiadanie ważnego na czas trwania świadczenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Staż absolwencki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie umożliwia odbycie stażu absolwenckiego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, o ile nie wyczerpią się środki finansowe przeznaczone na ten cel. Warunkiem rozpoczęci stażu jest podpisanie umowy przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Program stażu jest przygotowywany przez tutejszy Urząd oraz akceptowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

W każdym przypadku Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zapewnia szkolenie BHP, warunki do realizacja świadczenia oraz opiekuna z ramienia Urzędu. Po ukończeniu praktyk/wolontariatu/stażu absolwenckiego, opiekun wystawia opinię.

 

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się pracownikiem Biura Organizacji i Kadr
 p. Weroniką Wrońską pod numerem telefonu 91 4303 650 lub poprzez e-mail: wwronska@szczecin.uw.gov.pl


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-05-07 o godzinie: 13:38:25 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-06-03 o godzinie: 12:58:54 przez użytkownika Weronika Wrońska
publikacja treści wykonana dnia: 2019-06-03 o godzinie: 12:58:54 przez użytkownika Weronika Wrońska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 13457 razy.
historia wersji:
2019-06-03, 12:58:54 - Weronika Wrońska
2015-05-26, 12:08:09 - Piotr Pieleszek
2015-05-07, 13:38:25 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę