Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2019-01-15

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia w formie darowizny.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mielno, tj. dz. 299/6, 193/1, 192/2 obr. 0020 Mielno, gm. Mielno.

czytaj wiecej
2
2019-01-15

Karta informacyjna - wniosek - budowa sieci wodociągowej w pasie DW 178 w Wałczu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 178 - dz. nr 5095, 5204/4 obr. 01 M. Wałcz, w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przejazdową przepompownią ścieków w rejonie ul. Półwiejskiej w Wałczu”.

czytaj wiecej
3
2019-01-15

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użyczenie.

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 81/2 o pow. 0,0664 ha, z obrębu Ustowo, gm. Kołbaskowo.

czytaj wiecej
4
2019-01-14

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

czytaj wiecej
5
2019-01-14

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
6
2019-01-14

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
7
2019-01-14

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
8
2019-01-14

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj. dz. nr 513/4 o pow. 1189 m2, z obrębu 0017 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce 513/2 o pow. całkowitej 510 m2.

czytaj wiecej
9
2019-01-14

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użyczenie.

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 14 o pow. 0,05 ha, z obrębu Troszyn, gm. Mieszkowice.

czytaj wiecej
10
2019-01-12

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
11
2019-01-11

Obwieszczenie - wezwanie wierzycieli gminy Ostrowice do zgłaszania swoich wierzytelności

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. poz. 1432), Wojewoda Zachodniopomorski wzywa wierzycieli gminy Ostrowice do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

czytaj wiecej
12
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
13
2019-01-10

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 428 w obrębie 0087 Krężno w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
14
2019-01-10

wniosek, karta inf. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Karsibór w Świnoujściu, na dz. nr 31-2, nr 182 obręb 0015 Świnoujście, nr 12-1, nr 12-2, nr 16-1 obręb 001.pdf

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Karsibór w Świnoujściu, na terenie pasa technicznego wybrzeża morskiego oraz na terenie przystani morskiej, na dz. nr 31/2, nr 182 obręb 0015 Świnoujście, nr 12/1, nr 12/2, nr 16/1 obręb 0019 Świnoujście.

czytaj wiecej
15
2019-01-10

karta informacyjna-wniosek budowa głębi dokowej przy nabrzezu remontowym w Szczecinie.pdf

budowa głębi dokowej przy nabrzeżu Remontowym w Szczecinie, na terenie morskich wód wewnętrznych, działka wodna nr 95/10, obręb 1084 Szczecin

czytaj wiecej
16
2019-01-10

karta informacyjna-wniosek budowa dwóch zbiorników magazynowych w Szczecinie - zmiana pozwolenia.pdf

budowa dwóch zbiorników magazynowych ciekłego azotu oraz argonu przy ulicy Hryniewieckiego 1 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 24/6, obręb 1084 Szczecin – zmiana pozwolenia.

czytaj wiecej
17
2019-01-10

karta infor. na bip-decyzja Noowielice budowa odc. sieci sanit.pdf

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Φ400PE-RC w Trzebiatowie, zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 109, na działce nr 3 w obrębie Nowielice gm. Trzebiatów.

czytaj wiecej
18
2019-01-10

obwieszczenie -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 .doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03.10.2018 r. (uzupełniony w dniu 17.12.2018 r.), Pana Rafała Gmiterka, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 polegająca na: przebudowie jezdni, torowiska tramwajowego, ciągów pieszych, dróg rowerowych, sieci trakcyjnej, kolidującej infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowaniu terenu elementami małej architektury w ramach inwestycji pn.: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na odcinku pl. Żołnierza – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) w Szczecinie”.

czytaj wiecej
19
2019-01-08

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 4/4 o pow. łącznej 1471 m2, z obrębu 4183.

czytaj wiecej
20
2019-01-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej nazmianie sposobu użytkowania II piętra w budynku nr 2 przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie z koszarowo-biurowej na wielofunkcyjną, na terenie części działki nr 1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2027, miasta Szczecin.

czytaj wiecej
21
2019-01-07

Karta informacyjna - wniosek Rozbudowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu .pdf

Rozbudowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

czytaj wiecej
22
2019-01-07

obwieszczenie - Rozbudowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu .doc

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 31.12.2018 r., Pana Marcina Zamojskiego, pełnomocnika inwestora Polskiego LNG S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w oparciu o wybudowanie trzeciego zbiornika LNG wraz z niezbędnymi instalacjami oraz lądowego systemu załadunku LNG na kolej”.

czytaj wiecej
23
2019-01-07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)”.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 28.12.2018 r. Pana Ryszarda Kowalskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)”.

czytaj wiecej
24
2019-01-07

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 120/3 o pow. dzierżawy 31 m2, z obrębu Gogolice, gm. Wolin.

czytaj wiecej
25
2019-01-07

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 217/22 o pow. dzierżawy 0,0600 ha, z obrębu Międzywodzie, gm. Dziwnów.

czytaj wiecej
26
2019-01-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 89 o pow. 8,53 ha, obręb ewidencyjny Ostromice, gmina Wolin, poprzez udzielenie zezwolenia ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na zakładanie i przeprowadzenie na ww. działce przewodów służących do dystrybucji energii elektrycznej (napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Recław – Goleniów).

czytaj wiecej
27
2019-01-04

Obwieszczenie - decyzja. Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.06.2018 r. Pani Darii Jagiełło, występującej w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 21.12.2018 r. decyzję nr 18/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10”.

czytaj wiecej
28
2019-01-04

karta informacyjna-decyzja budowa obiektu małej retencji w ramach inwestycji p.n. Budowa obiektów urzadzen wodnych Leśnictwo Grabowo.pdf

budowa obiektu małej retencji w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116, 117”, działki nr: 298, 115/2, 116/2, 117/4, obręb 0006 Krzymów, gmina Chojna

czytaj wiecej
29
2019-01-04

Wykaz Starosty Białogardzkiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Starosty Białogardzkiego w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 390 o pow. dzierżawy 2,1068 ha, z obrębu Rościno, gm. Białogard.

czytaj wiecej
30
2019-01-04

Karta informacyjna - wniosek-Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków.pdf

Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków

czytaj wiecej
31
2019-01-04

Karta informacyjna - decyzja. budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa.pdf

Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10

czytaj wiecej
32
2019-01-04

informacja Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV w m. Recław na dz. nr 261123, nr 261124, nr 26111 obręb 0025 Recław..doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 20815; j.t.) zawiadamia się, że w dniu 02.01.2019 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2019 znak: AP-1.7840.1.210-3.2018.WP zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 220/110 kV w ramach zadania pn.: „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”, na dz. nr 261/123, nr 261/124, nr 261/11 obręb 0025 Recław.

czytaj wiecej
33
2019-01-04

informacja o budowie obiektu małej retencji Leśnictwo Grabowo.pdf

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 178/2018, z 31.12.2018 r., znak: AP-1.7840.1.196- 2.2018.RS o pozwoleniu na budowę obiektu małej retencji w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116, 117”, działki nr: 298, 115/2, 116/2, 117/4, obręb 0006 Krzymów, gmina Chojna.

czytaj wiecej
34
2019-01-04

decyzja, karta inf. Budowa stacji elektroenergetycznej 220 - 110 kV w m. Recław..pdf

Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV w ramach zadania pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV” w m. Recław na dz. nr 261/123, nr 261/124, nr 261/11 obręb 0025 Recław.

czytaj wiecej
35
2019-01-04

obwieszczenie-Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków.doc

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 31.12.2018 r., Pana Marcina Zamojskiego, pełnomocnika inwestora Polskiego LNG S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków”.

czytaj wiecej
36
2019-01-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
37
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
38
2019-01-03

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użyczenie.

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w nieodpłatne użyczenie na rzecz Akademii Morskiej w Szczecinie, tj. działek nr 4/59 obr. 3 miasto Kołobrzeg oraz nr 174/6 obr. 4 miasto Kołobrzeg.

czytaj wiecej
39
2019-01-03

informacja o wydaniu decyzji - port jachtowy Trzebież część wodna

przebudowa z rozbudową Portu Jachtowego Trzebież w Trzebieży, dotyczy przebudowy z rozbudową nabrzeża północnego, budowy stałego pomostu falochronowego, budowy zakotwienia pomostu falochronowego pływającego, przebudowy z rozbudową nabrzeży istniejących na terenie działek: 152/11, 152/12 obręb 0112 Trzebież 2, nr 994/3 obręb 0113 Trzebież 3 oraz wewnętrznych wód morskich Zalewu Szczecińskiego nr 1094/6, obręb 0111 Trzebież 1. Inwestycja w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych pomorza zachodniego „Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży”.

czytaj wiecej
40
2019-01-03

informacja o wydaniu decyzji - port jachtowy Trzebież

rozbudowa i przebudowa Portu Jachtowego Trzebież w Trzebieży – zmiana sposobu zagospodarowania, w tym: budowa parkingów, rozbudowa i przebudowa placów oraz dróg wewnętrznych, remont slipu, budowa wiaty rekreacyjnej i budowa instalacji elektroenergetycznych, instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, działki nr: 152/10, 152/11, 152/12 obręb 0112 Trzebież 2 oraz działka nr 994/3 obręb 0113 Trzebież 3.

czytaj wiecej
41
2019-01-02

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
42
2019-01-02

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiana Ratunkowego w ZUW w Szczecinie

czytaj wiecej
43
2018-12-31

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
44
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
45
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
46
2018-12-21

Konkurs w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
47
2018-12-20

karta informacyjna-wniosek budowa trzech budynków usług turystycznych w Śianożętach.pdf

budowa zespołu trzech budynków usług turystycznych z lokalami apartamentowymi, garażem podziemnym, krytym basenem oraz częścią usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Lotniczej w Sianożętach, część przedsięwzięcia zlokalizowana na terenie pasa technicznego brzegu morskiego, działka nr 162/1, obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie.

czytaj wiecej
48
2018-12-20

wniosek, karta inf. Budowa stacji elektroenergetycznej 220 - 110 kV w m. Recław..pdf

Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV w ramach zadania pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV” w m. Recław na dz. nr 261/123, nr 261/124, nr 261/11 obręb 0025 Recław.

czytaj wiecej
49
2018-12-20

karta informacyjna-decyzja przebudowa stanowiska promowego nr 4 w Świnoujściu.pdf

przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie terminala promowego w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działki nr: 56, 57,116, obręb 0014 Świnoujście, działka nr 1/15 (morskie wody wewnętrzne).

czytaj wiecej
50
2018-12-20

Karta informacyjna- decyzja Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.pdf

Modernizacja obiektów bazy oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie przy ul. Światowida 16C, dz. nr 22/6, 1/68, , 1/69, 1/52, 1/53, 22/7, 23/1, 23/2, 1/66, 930, obr. 3025 Szczecin oraz nr 6/13, obr. 3092 Szczecin

czytaj wiecej
51
2018-12-20

Karta informacyjna - wniosek Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa -.pdf

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo

czytaj wiecej
52
2018-12-20

karta infor. na bip-wniosek Nowielice budowa sieći sanit .pdf

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Φ400PE-RC w Trzebiatowie, zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 109, na działce nr 3 w obrębie Nowielice gm. Trzebiatów.

czytaj wiecej
53
2018-12-20

karta infor. na bip wniosek - budowa hali magazynowej z infrastrukturą towarzyszacą na lotnisku w Goleniowie.pdf

Budowa hal magazynowych, zbiorników: ppoż. i LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, na dz. nr 696/69 obr. 0002 Glewice.

czytaj wiecej
54
2018-12-20

karta inf. na bip-decyzja dotyczący budowy sieci wodiociągowej w pasie S3 i na terenie PKP .pdf

Budowa odcinka sieci wodociągowej: w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 (przejście poprzeczne pod drogą ekspresową), na działce nr 2 i nr 502/1 obręb Rzęśnica oraz na terenie zamkniętym PKP (przejście pod torami linii kolejowej nr 401 relacji Szczecin Dąbie – Świnoujście Port), na działce nr 2/6 obręb 4003 Dąbie, w ramach inwestycji pn. „Budowa spinki wodociągu łączącej Osiedle Wielgowo z Osiedlem Załom w Szczecinie.

czytaj wiecej
55
2018-12-20

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy ujęcia wody w m Dragoradz .pdf

Budowa ujęcia wody w m. Drogoradz, na działce nr 520/9, obręb Drogoradz, gmina Police, powiat policki.

czytaj wiecej
56
2018-12-20

karta inf. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dziwnowie przy ul. Nabrzeże Kościuszkowskie..pdf

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Dziwnowie przy ul. Nabrzeże Kościuszkowskie, na terenie pasa technicznego wybrzeża morskiego, na dz. nr 870 obręb Dziwnów.

czytaj wiecej
57
2018-12-20

informacja o przebudowie stanowiska promowego nr 4 w Świnoujściu.pdf

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j.) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 168/2018, z 17.12.2018 r., znak: AP-1.7840.1.184- 4.2018.RS o pozwoleniu na przebudowę stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działki nr: 56, 57,116, obręb 0014 Świnoujście, działka nr 1/15 (morskie wody wewnętrzne).

czytaj wiecej
58
2018-12-20

Decyzja, karta inf. Budowa kanalizacji sanitarnej Kiszkowo -Mielno - Unieście..pdf

Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej skierowanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Kiszkowie na oczyszczalnię ścieków w Mielnie – Unieściu, w granicach pasa technicznego wybrzeża morskiego, na dz. nr 306 obręb 0012 Sarbinowo; nr 305/4 obręb 0124 Chłopy; nr 304/2, nr 303/2, nr 302/2 obręb 0013 Mielenko, nr 302, nr 1/25 obręb 0020 Mielno.

czytaj wiecej
59
2018-12-20

informacja dotycząca budowy ujęcia wody w m Dragoradz.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 163/2018 z 07.12.2018 r., znak: AP-1.7840.1.188-2.2018.GZ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę ujęcia wody w m. Drogoradz, na działce nr 520/9, obręb Drogoradz, gmina Police, powiat policki.

czytaj wiecej
60
2018-12-20

informacja dotycząca budowy sieci wodociągowej w pasie drogi S3 i na terenie PKP .doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 30/Z/2018 z 19.12.2018 r., znak: AP-1.7840.3.35-2.2018.GZ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej: w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 (przejście poprzeczne pod drogą ekspresową), na działce nr 2 i nr 502/1 obręb Rzęśnica oraz na terenie zamkniętym PKP (przejście pod torami linii kolejowej nr 401 relacji Szczecin Dąbie – Świnoujście Port), na działce nr 2/6 obręb 4003 Dąbie, w ramach inwestycji pn. „Budowa spinki wodociągu łączącej Osiedle Wielgowo z Osiedlem Załom w Szczecinie”.

czytaj wiecej
61
2018-12-20

informacja - Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków w Kiszkowie na oczyszczalnię w Mielnie - Unieściu..doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405; j.t. ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.12.2018 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 167/2018 znak: AP-1.7840.1.179-6.2018.WP zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej umożliwiającej skierowanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Kiszkowie na oczyszczalnię ścieków w Mielnie – Unieściu, w granicach pasa technicznego wybrzeża morskiego, na dz. nr 306 obręb 0012 Sarbinowo; nr 305/4 obręb 0124 Chłopy; nr 304/2, nr 303/2, nr 302/2 obręb 0013 Mielenko, nr 302, nr 1/25 obręb 0020 Mielno.

czytaj wiecej
62
2018-12-20

obwieszczenie -Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa .doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 08.10.2018 r. (uzupełniony w dniu 04.12.2018 r.), Pana Macieja Kańkowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo".

czytaj wiecej
63
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
64
2018-12-10

Program "Opieka 75+" na 2019 rok.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Program „Opieka 75+”. Adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

czytaj wiecej
65
2018-12-04

starszy inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
66
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
67
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
68
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
69
2018-11-29

inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z rezerw celowych budżetu państwa oraz sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
70
2018-11-26

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
71
2018-11-26

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
72
2018-11-26

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
73
2018-11-26

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
74
2018-11-21

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
75
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
76
2018-11-13

inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z rezerw celowych budżetu państwa oraz sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
77
2018-11-13

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
78
2018-11-09

inspektor wojewódzki ds.obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
79
2018-11-09

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
80
2018-11-08

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych, którego nazwa została zmieniona na Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
81
2018-11-06

specjalista ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
82
2018-11-05

starszy inspektor ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
83
2018-11-05

inspektor ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
84
2018-10-31

 inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych - obecnie Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
85
2018-10-31

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych - obecnie Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
86
2018-10-25

Zaproszenie na sympozjum regionalne „Ciężkie zakażenia u pacjentów leczonych poza OIT – diagnostyka i terapia”

czytaj wiecej
87
2018-10-19

starszy inspektor ds.wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
88
2018-10-18

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
89
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
90
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
91
2018-10-03

starszy inspektor ds. obsługi kancelaii ogólnej w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
92
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
93
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
94
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
95
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
96
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
97
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
98
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
99
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
100
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
101
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
102
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
103
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
104
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
105
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
106
2018-04-26

Wojewoda Mazowiecki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie inżynierii medycznej.

czytaj wiecej
107
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
108
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
109
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
110
2018-03-22

Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Z dniem 20 marca 2018 r. w całym kraju rozpoczną się bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z roczników 2013 - 2016 zainicjowane decyzją Ministra Zdrowia. Szczegółowe informacje zawierają komunikaty załączone do artykułu.

czytaj wiecej
111
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
112
2017-12-27

Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów

czytaj wiecej
113
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
114
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
115
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
116
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
117
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
118
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
119
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
120
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
121
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
122
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
123
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
124
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
125
2017-07-07

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

czytaj wiecej
126
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
127
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
128
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
129
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
130
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
131
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
132
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
133
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
134
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
135
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
136
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
137
2017-03-06

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

czytaj wiecej
138
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
139
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
140
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
141
2017-02-06

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

czytaj wiecej
142
2017-01-27

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

czytaj wiecej
143
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
144
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
145
2017-01-23

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

czytaj wiecej
146
2017-01-20

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

czytaj wiecej
147
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
148
2016-12-09

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

czytaj wiecej
149
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
150
2016-11-15

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

czytaj wiecej
151
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
152
2016-11-09

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
153
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
154
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
155
2016-09-20

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
156
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
157
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
158
2016-04-28

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
159
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
160
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
161
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
162
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
163
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
164
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
165
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
166
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
167
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
168
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
169
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
170
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
171
2015-05-22

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

czytaj wiecej
172
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
173
2015-02-27

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

czytaj wiecej
174
2015-02-10

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

czytaj wiecej
175
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
176
2014-09-24

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

czytaj wiecej
177
2014-06-23

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

czytaj wiecej
178
2014-05-15

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

czytaj wiecej
179
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
180
2014-04-03

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

czytaj wiecej
181
2013-10-22

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

czytaj wiecej
182
2013-09-09

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

czytaj wiecej
183
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
184
2013-02-27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

czytaj wiecej
185
2012-12-20

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

czytaj wiecej
186
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
187
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
188
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
189
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”

czytaj wiecej
190
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”

czytaj wiecej
191
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
192
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
193
2011-12-09

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

czytaj wiecej
194
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
195
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 246308 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę