Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2018-03-22

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania

za udział 1/4 w prawie własności nieruchomości, stanowiącej działkę nr 119/1 o pow. 0,0033 ha, obręb Jenikowo, gm. Maszewo, która z mocy prawa została przejęta na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 106 i budowie chodnika w miejscowości Jenikowo

czytaj wiecej
2
2018-03-22

starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

czytaj wiecej
3
2018-03-22

Karta informacyjna - wniosek - Rozbiórka linii 220 kV relacji Żydowo - Gdańsk 1 - etap I - od słupa nr 7 do słupa nr 21 oraz do granicy województwa

Rozbiórka istniejącej linii 220 kV relacji Żydowo – Gdańsk 1 – Etap I – od istniejącego słupa nr 7 (z wyłączeniem tego słupa) do istniejącego słupa nr 21 oraz do granicy województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
4
2018-03-22

Karta informacyjna - decyzja - Przywrócenie posadowienia gazociągu na przekroczeniu rzeki Piławki, gm. Wałcz

Przywrócenie posadowienia gazociągu na przekroczeniu rzeki Piławki, zlokalizowanego na terenie gminy Wałcz, na działkach nr 547/3 i 552/4 – obręb 0058-Kłebowiec oraz na działkach nr 8063/2 i 8063/3 – obręb 0055-Wałcz

czytaj wiecej
5
2018-03-22

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 397 z obrębu Nawodna w gminie Chojna.

czytaj wiecej
6
2018-03-22

Załączniki do Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii na lata 2018 - 2021

czytaj wiecej
7
2018-03-22

Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Z dniem 20 marca 2018 r. w całym kraju rozpoczną się bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z roczników 2013 - 2016 zainicjowane decyzją Ministra Zdrowia. Szczegółowe informacje zawierają komunikaty załączone do artykułu.

czytaj wiecej
8
2018-03-22

Starszy inspektor ds. realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
9
2018-03-22

Stanowisko do spraw obsługi Wojewódzkiego Zespołu Orzekania ds. Niepełnosprawności w Szczecinie

czytaj wiecej
10
2018-03-22

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, położonych w budynku nr 18 w miejscowości Jesionowo.

czytaj wiecej
11
2018-03-20

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, przez Województwo Zachodniopomorskie, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) – z dniem 01.01.1999r. – działki nr 59/1 o pow. 0,11 ha, obręb Pustkowo, gm. Rewal, zajętej na dzień 31.12.1998r. pod drogę publiczną (droga wojewódzka nr 102)

czytaj wiecej
12
2018-03-20

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na dwutorową w relacji GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na terenie działki nr 207 położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Koplin, miasta Choszczno.

czytaj wiecej
13
2018-03-19

inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
14
2018-03-19

inspektor wojewódzki do spraw kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
15
2018-03-19

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej działkę nr 293 z obrębu Tanowo, gm. Police, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

czytaj wiecej
16
2018-03-16

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony, stanowiącej część o pow. 33,45 ha z działki gruntu nr 1, położonej w obrębie Głębokie, gm. Kalisz Pomorski

czytaj wiecej
17
2018-03-16

Inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń i postępowań egzekucyjnych w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
18
2018-03-16

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży,w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej działkę nr 100/1 z obrębu 9 m.Goleniów.

czytaj wiecej
19
2018-03-16

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, oznaczonej jako działka nr 431/2 o pow. dzierżawy 0,0892 ha, z obrębu 20 m. Międzyzdroje.

czytaj wiecej
20
2018-03-16

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, oznaczonej jako działka nr 431/2 o pow. dzierżawy 0,0073 ha, z obrębu 20 m. Międzyzdroje.

czytaj wiecej
21
2018-03-16

inspektor wojewódzki do spraw katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
22
2018-03-15

inspektor do spraw egzekucji i ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
23
2018-03-15

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie linii elektroenergetycznej 15 kV poprzez ułożenie kabla energetycznego SN 15kV na terenie działek nr 2, obręb ewidencyjny nr 1068 i nr 119/2 obręb ewidencyjny nr 1056, położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
24
2018-03-14

obwieszczenie -zmiana decyzji.-budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 31.01.2018 r. (data wpływu do organu 09.02.2018 r.) Pana Macieja Kańkowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 14.03.2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 5/2018, znak: AP-1.7820.151-4.2018.PM, zmieniającą decyzję nr 18/2016 z dnia 09.12.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard (S-3 Węzeł „Goleniów Północ” z węzłem – początek obwodnicy m. Nowogard) w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu zagospodarowania terenu.

czytaj wiecej
25
2018-03-13

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku głównego [nr 1] w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na terenie działki nr 1856/22 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001, miasto Wałcz.

czytaj wiecej
26
2018-03-13

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z rurociągiem teletechnicznym, linią światłowodową oraz powiązanym osprzętem na terenie działki nr 50/6 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 Dąbie, miasto Szczecin.

czytaj wiecej
27
2018-03-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na „budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE 100 SDR 17 dn 110mm dla budynków mieszkalnych” dla zadania: „sieć gazowa w m. Sławno ul. Gdańska” na terenie działki nr 168/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2, miasta Sławno.

czytaj wiecej
28
2018-03-09

Wykaz Starosty Łobeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Łobeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, tj. działki oznaczonej numerem 641, obręb nr 1 miasta Łobez.

czytaj wiecej
29
2018-03-08

Obwieszczenie - decyzja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w Stargardzie - Rozbudowa skrzyżowania ulic: Gdańska, Morska, Szosa Maszewska, Wiśniowa, Gdyńska

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.12.2017 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 08.03.2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 4/2018, znak: AP-1.7820.147-5.2017.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". Rozbudowa skrzyżowania ulic: Gdańska, Morska, Szosa Maszewska, Wiśniowa, Gdyńska.

czytaj wiecej
30
2018-03-08

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz osób fizycznych, tj. działki oznaczonej numerem 82/4, obręb Łekno, gm. Będzino.

czytaj wiecej
31
2018-03-08

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, oznaczonej jako działka nr 61/4 o pow. dzierżawy 200 m2 z obrębu Karnocice, gm. Wolin.

czytaj wiecej
32
2018-03-08

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, oznaczonej jako działka nr 61/4 o łącznej pow. dzierżawy 230 m2 z obrębu Karnocice, gm. Wolin.

czytaj wiecej
33
2018-03-08

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, oznaczonej jako działka nr 61/4 o pow. dzierżawy 90 m2 z obrębu Karnocice, gm. Wolin.

czytaj wiecej
34
2018-03-08

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, oznaczonej jako działka nr 61/4 o pow. dzierżawy 105 m2 z obrębu Karnocice, gm. Wolin.

czytaj wiecej
35
2018-03-08

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, oznaczonej jako działka nr 40/4 o pow. dzierżawy 400 m2 z obrębu Sułomino, gm. Wolin.

czytaj wiecej
36
2018-03-08

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, oznaczonej jako działka nr 40/4 o pow. dzierżawy 25 m2 z obrębu Sułomino, gm. Wolin.

czytaj wiecej
37
2018-03-08

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, oznaczonej jako: działka nr 13/12 o pow. 405 m2 z obrębu 4173.

czytaj wiecej
38
2018-03-08

inspektor do spraw planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
39
2018-03-07

karta informacyjna-decyzja budowa stanowiska przeładunkowego zbiornikowców w Szczecinie.pdf

budowa stanowiska przeładunkowego zbiornikowców terminala przeładunkowo – magazynowego ciekłych produktów chemicznych Alfa Terminal Sp. z o.o. w Szczecinie, na terenie portu morskiego i na obszarze morskich wód wewnętrznych, działki nr: 2/9, 2/10 i 2/13, obręb 3061 Szczecin; działki: nr 7/8, 930 Wm, obręb 3025 Szczecin

czytaj wiecej
40
2018-03-07

karta inf.- wniosek - Budowa drogi rowerowej odcinek Pleśna - Gąski.pdf

Budowa drogi rowerowej Pleśna – Mielno, odcinek Pleśna – Gąski (związanej z gospodarką leśną) w części usytuowanej na terenie pasa technicznego wybrzeża morskiego, na dz. nr 316/3, nr 315/2, nr 314, nr 315/1 obręb Pleśna.

czytaj wiecej
41
2018-03-06

Obwieszczenie-utrzymanie w mocy decyzji pn Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.pdf

czytaj wiecej
42
2018-03-06

Obwieszczenie - zmiana decyzji dot. m. Jenikowo.doc

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 j.t.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.01.2018 r. Pana Michała Żubera, dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 09.02.2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 2/2018 znak AP-1.7820.148-5.2018.JR zmieniającą decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 15/2017 z dnia 30.10.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika w m. Jenikowo”

czytaj wiecej
43
2018-03-06

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu, tj. działki oznaczonej numerem 336 obręb 2 miasta Goleniów.

czytaj wiecej
44
2018-03-05

karta inf. - decyzja - Budowa pomostu w Darłowie 2..pdf

Budowa pomostu spacerowego wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Wieprzy w Darłowie na terenie portu morskiego na działkach nr 1/46, nr 1/109 obręb 2 m. Darłowo.

czytaj wiecej
45
2018-03-05

karta inf.- decyzja - Kurort Miasta Świnoujście.pdf

Budowa i przebudowa ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, w tym dwóch przystosowanych do przejazdów na plażę pojazdów technicznych z placami manewrowymi na zakończeniu tych zjazdów w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu, na terenie pasa technicznego wybrzeża morskiego, na dz. nr 2/1, nr 3/4 obręb 1 Świnoujście oraz nr 179/1, nr 180/3 obręb 2 Świnoujście w ramach inwestycji pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”.

czytaj wiecej
46
2018-03-03

inspektor wojewódzki - specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor ochrony przeciwpożarowej

ogłoszenie o naborze na zastępstwo

czytaj wiecej
47
2018-03-02

inspektor wojewódzki ds. planowania zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
48
2018-02-27

inspektor wojewódzki ds. redakcji Dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
49
2018-02-26

Obwieszczenie - wniosek o zmianę decyzji dot. przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo 24+450,00 do km 29+790,00

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 02.02.2018r. (wpłynął 05.02.2018r.) Pana Michała Żubera - Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 8/2012 znak K-AP-1.7820.7.12.EKŚ z dnia 06.12.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino- Darłowo 24+450,00 do km 29+790,00”, sprostowanej postanowieniem znak K-AP-1.7820.7.12.EKŚ z dnia 21.01.2014r.

czytaj wiecej
50
2018-02-26

inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
51
2018-02-23

starszy inspektor ds. obsługi klientów w sprawach paszportów i zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - stanowisko zamiejscowe w Łobzie

czytaj wiecej
52
2018-02-22

inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
53
2018-02-20

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
54
2018-02-20

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
55
2018-02-20

inspektor wojewódzki ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
56
2018-02-16

inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

czytaj wiecej
57
2018-02-16

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
58
2018-02-14

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
59
2018-02-13

inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
60
2018-02-09

inspektor wojewódzki ds. koordynacji świadczeń i postępowań egzekucyjnych w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
61
2018-02-09

starszy inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
62
2018-02-09

inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń -oferta na zastępstwo

czytaj wiecej
63
2018-02-09

inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
64
2018-02-01

starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarki nieruchomościami i komunalizacji mienia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
65
2018-02-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowie tunelu pod torami, rozbudowie istniejącego peronu nr 2, przebudowie układu torowego, rozbiórce budynku WC, rozbiórce przejścia między peronami 1 i 2 o długości 17,20 m, a także wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na działkach: nr 151/21, nr 151/2, nr 151/14 w obrębie Trzebiatów.

czytaj wiecej
66
2018-01-31

inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - na zastępstwo

czytaj wiecej
67
2018-01-31

 starszy inspektor ds. analizy wniosków o legalizację zatrudnienia i pobytu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - na zastępstwo

czytaj wiecej
68
2018-01-31

starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach obywatelstwa i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

czytaj wiecej
69
2018-01-31

starszy inspektor ds. analizy wniosków o legalizację zatrudnienia i pobytu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

czytaj wiecej
70
2018-01-31

inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

czytaj wiecej
71
2018-01-31

starszy inspektor ds. wydawania zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
72
2018-01-23

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
73
2018-01-19

inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
74
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
75
2018-01-05

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
76
2018-01-03

inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
77
2017-12-28

inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w zakresie „specustaw” w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
78
2017-12-27

Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów

czytaj wiecej
79
2017-12-21

inspektor wojewódzki ds. rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, lecznictwa uzdrowiskowego oraz postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia Publicznego

czytaj wiecej
80
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
81
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
82
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
83
2017-12-05

starszy inspektor ds. ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
84
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
85
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
86
2017-11-23

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
87
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
88
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
89
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
90
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
91
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
92
2017-10-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych na terenie jednostki wojskowej na terenie działki nr 238/14, położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 miasta Stargard.

czytaj wiecej
93
2017-10-12

inspektor wojewódzki ds. organizacji planowania obronnego i obrony cywilnej oraz szkolenia obronnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
94
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
95
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
96
2017-07-07

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

czytaj wiecej
97
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
98
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
99
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
100
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
101
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
102
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
103
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
104
2017-04-21

Obwieszczenie o wydaniu decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.12.2016 r. (uzupełniony dnia 31.01.2016 r.) Pana Andrzeja Chmielewskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 18 kwietnia Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 6/2017, znak AP-1.7820.127-5.2016.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów.

czytaj wiecej
105
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
106
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
107
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
108
2017-03-27

Inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
109
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
110
2017-03-06

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

czytaj wiecej
111
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
112
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
113
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
114
2017-02-06

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

czytaj wiecej
115
2017-01-30

Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.

czytaj wiecej
116
2017-01-27

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

czytaj wiecej
117
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
118
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
119
2017-01-23

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

czytaj wiecej
120
2017-01-20

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

czytaj wiecej
121
2017-01-17

KARTA INFORMACYJNA na temat wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172

czytaj wiecej
122
2016-12-28

OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016 r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”

czytaj wiecej
123
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
124
2016-12-09

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

czytaj wiecej
125
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
126
2016-11-15

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

czytaj wiecej
127
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
128
2016-11-09

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
129
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
130
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
131
2016-09-20

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
132
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
133
2016-05-25

Starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
134
2016-05-24

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.

czytaj wiecej
135
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
136
2016-04-28

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
137
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
138
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
139
2016-04-21

Radca generalny w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

czytaj wiecej
140
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
141
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
142
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
143
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
144
2016-04-07

Inspektor wojewódzki ds. analizy budżetu, finansowania zadań z zakresu środowiska i programów z udziałem środków UE w Wydziale Infrstruktury i Rolnictwa

czytaj wiecej
145
2016-03-14

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów.

czytaj wiecej
146
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
147
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
148
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
149
2016-02-26

Inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
150
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
151
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
152
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
153
2015-12-30

Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
154
2015-12-09

Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
155
2015-11-12

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

czytaj wiecej
156
2015-11-10

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
157
2015-08-06

Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

czytaj wiecej
158
2015-07-20

Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura w Koszalinie

czytaj wiecej
159
2015-07-17

Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

w Wydziale Spraw Społecznych- ogłoszenie o naborze nr 7

czytaj wiecej
160
2015-06-25

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018

czytaj wiecej
161
2015-06-23

Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
162
2015-06-08

audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
163
2015-05-22

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

czytaj wiecej
164
2015-04-15

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu

czytaj wiecej
165
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
166
2015-02-27

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
167
2015-02-27

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

czytaj wiecej
168
2015-02-10

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

czytaj wiecej
169
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
170
2014-12-31

Inspektor wojewódzki

ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- ogłoszenie o naborze nr 15

czytaj wiecej
171
2014-11-28

inspektor wojewódzki ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 14)

czytaj wiecej
172
2014-11-19

inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
173
2014-09-24

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

czytaj wiecej
174
2014-07-24

Inspektor wojewódzki ds. rodziny

w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12

czytaj wiecej
175
2014-07-16

Inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych

w Biurze Organizacji i Kadr- oferta zatrudnienia nr 11

czytaj wiecej
176
2014-06-24

Inspekor wojewódzki

ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 10

czytaj wiecej
177
2014-06-23

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

czytaj wiecej
178
2014-06-20

Inspektor wojewódzki ds. egzekucji należności z tytułu mandatów karnych

w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 9

czytaj wiecej
179
2014-05-15

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

czytaj wiecej
180
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
181
2014-04-25

Inspektor wojewódzki ds. zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Powiadamiania ratunkowego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-oferta zatrudnienia nr 8

czytaj wiecej
182
2014-04-10

Inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych- oferta nr 6

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
183
2014-04-03

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

czytaj wiecej
184
2014-03-11

Inspektor wojewódzki

ds. planowania i organizacji systemu Państwowego ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7

czytaj wiecej
185
2014-02-26

Inspektor wojewódzki

ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia nr 5

czytaj wiecej
186
2014-02-20

Starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
187
2014-02-18

Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
188
2014-02-10

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodoezyjnego i kartograficznego

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
189
2014-01-28

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 1

Praca w celu zastepstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

czytaj wiecej
190
2013-11-29

inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - Delegatura ZUW w Koszalinie ogł. 28

czytaj wiecej
191
2013-11-04

audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego ogł. 27

czytaj wiecej
192
2013-10-22

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

czytaj wiecej
193
2013-10-11

starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ogł. 22

czytaj wiecej
194
2013-09-09

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

czytaj wiecej
195
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
196
2013-02-27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

czytaj wiecej
197
2012-12-20

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

czytaj wiecej
198
2012-08-17

starszy inspektor ds. obsługi prasowej ZUW w Centrum Prasowym w Biurze Wojewody ogł. 10

czytaj wiecej
199
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
200
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
201
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
202
2012-06-15

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
203
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”

czytaj wiecej
204
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”

czytaj wiecej
205
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
206
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
207
2011-12-09

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

czytaj wiecej
208
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
209
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 201689 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę