Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

12017-09-25
Pozostawione rzeczy po Lekarskim Egzaminie Końcowym
22017-09-21
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji i kabla oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na działce nr 8/7 w obrębie Niekłonice w gminie Świeszyno.
32017-09-20
Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, tj. dz. nr 259/2 obr. Reptowo, gm. Kobylanka, dz. nr 334, obr. Brudzewice, gm. Suchań.
42017-09-20
karta inf. - wniosek - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzwnik
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzwnik, na terenie zamkniętym PKP S.A., na dz. nr 394/9 obręb 0007 Bierzwnik w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górzno – Kolsk – Ostromęcko z przesyłem do oczyszczalni w Bierzwniku”.
52017-09-20
karta inf. - decyzja - Budowa liniielektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Wolin
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław na terenie gm. Wolin z wyłączeniem terenów leśnych: odcinek XVII – od słupa 27 (z wyłączeniem słupa) do bramki liniowej na stacji Recław (bez bramki), od słupa 29 (z wyłączeniem słupa) do słupa 31 (z wyłączeniem słupa), od słupa 35 (z wyłączeniem słupa) do słupa 37 (z wyłączeniem słupa), gm. Wolin, obręb 0027 Wiejkowo, dz. nr 7/4, 7/12, gm. Wolin, obręb 0025 Recław, dz. nr 202, 193, 69/2, 62, 59/2, 59/1, 500, 46/6, 261/118, 261/119, 261/9, 261/11, 261/10.
62017-09-19
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu przy budynku nr 5 na 24 pojazdy osobowe, wykonanie odwodnienia wraz z instalacją deszczową wyposażoną w separator do oczyszczania wód opadowych z terenu parkingu i wprowadzeniem do istniejącej w pobliżu sieci kanalizacyjnej, na terenie działek nr 893/8 i 893/19 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0001, miasto Wałcz.
72017-09-19
Starszy inspektor ds.obsługi klientów w sprawach pszportowych i zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- stanowisko zamiejscowe w Szczecinku
82017-09-19
inspektor wojewódzki do spraw wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
92017-09-18
inspektor wojewódzki do spraw budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
102017-09-15
inspektor wojewódzki ds.odwołań i kontroli urzędów pracy realizujących zadania usług rynku pracy w Wydziale Spraw Społecznych
112017-09-14
referent prawny w Wydziale Prawnym
122017-09-14
inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w II instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
132017-09-14
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, zlokalizowanej na działce nr 116 w obrębie m. Kołobrzeg.
142017-09-14
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na terenie działki nr 1856/22 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001, miasto Wałcz.
152017-09-14
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie przesyłowej sieci ciepłowniczej wraz kanalizacją teletechniczną ułożonych we wspólnym wykopie na terenie działek nr 1, 2/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbie 111, miasto Szczecin.
162017-09-13
Ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) informuje się, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie posiada do sprzedaży niżej wymienione wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego „Laguna” mieszczącego się w Pobierowie, kod 72-246, przy ul. Grunwaldzkiej 35 zakwalifikowane przez Komisję do oceny przydatności do dalszego użytkowania – do kategorii majątku zużytego.
172017-09-13
karta inf. - wniosek - Budowa liniielektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Wolin i Stepnica
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław na terenie gmin Stepnica oraz Wolin w zakresie odcinków pomiędzy słupami: nr 46 do nr 48 (z wyłączeniem słupów nr 46 i nr 48), nr 53 do nr 57 (z wyłączeniem słupów nr 53 i nr 57), nr 90 do nr 94 (z wyłączeniem słupów nr 90, nr 91, nr 94) na wniosek Pana Krzysztofa Kubiciela, reprezentującego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w m. Konstancin Jeziorna z dnia 25.08.2017 r., na nieruchomościach: gm. Wolin, obręb 0024 Siniechowo, dz. nr: 143, 55, 108, 110, 91/7, 93/3, gm. Wolin, obręb 0040 Skoszewo, dz. nr: 155/1, 154, 674/2, gm. Stepnica, obręb 0008 Jarszewko, dz. nr: 697, 49/3, 315, 698/1, 44, 45, 46, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, gm. Stepnica, obręb 0001 Stepnica -1, dz. nr: 22/1, 18, gm. Stepnica, obręb 0017 Nad Gowienicą, dz. nr: 12/2, 267, gm. Stepnica, obręb 0015 Bogusławie, dz. nr: 4/77, 11/3, 6/10.
182017-09-13
obwieszczenie-wszczęcie postępowania. Rozbudowa dro. woj. nr 106 w m. Jenikowo - budowa chodnika
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.08.2017 r. Pana Roberta Mituty, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jenikowo”.
192017-09-13
inspektor wojewódzki ds. organizacji planowania obronnego i obrony cywilnej oraz szkolenia obronnego
202017-09-13
inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych
212017-09-12
Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, dz. nr 3/16 o pow. 0,1977 ha z obrębu nr 10 miasta Gryfice.
222017-09-09
Karta informacyjna - wniosek - Budowa liniielektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Wolin i Stepnica
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław na terenie gm. Wolin z wyłączeniem terenów leśnych: odcinek XVII – od słupa 27 (z wyłączeniem słupa) do bramki liniowej na stacji Recław (bez bramki), od słupa 29 (z wyłączeniem słupa) do słupa 31 (z wyłączeniem słupa), od słupa 35 (z wyłączeniem słupa) do słupa 37 (z wyłączeniem słupa).
232017-09-09
Karta informacyjna - wniosek - Budowa gazociagu w.c w m. Stary Borek, gm. Kołobrzeg.
Rozbiórka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 i budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 na odcinku Dźwirzyno – Stary Borek na terenie zamkniętym PKP S.A., na dz. nr 239/3 obręb Stary Borek, gm. Kołobrzeg.
242017-09-09
Karta informacyjna - wniosek - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słajsino.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 147 w m. Słajsino, gm. Nowogard, na dz. nr 4, 65/1, 83 obręb 0040 Słajsino w ramach inwestycji pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie”.
252017-09-09
Karta informacyjna - decyzja CH STER
Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – ulicy Ku Słońcu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)”
262017-09-09
Obwieszczenie decyzja CH STER
Zgodnie z art. 11f ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 maja 2017 r. (uzupełniony w dniu 7 lipca 2017 r.) Pana Roberta Giemzy, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, w dniu 07 września 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 14/2017, znak: AP-1.7820.135-6.2017.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 10 – ulicy Ku Słońcu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)”.
272017-09-09
Obwieszczenie - wydanie decyzji rozbudowa dr. woj. nr 106 koło m. Ogorzele
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18 maja 2017 r. (data wpływu do ZUW: 22.05.2017 r., uzupełniony w dniu 14 czerwca 2017 r.) Pana Janusza Raczyńskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 06.09.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 13/2017, znak: AP-1.7820.134-6.2017.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 106 k/m Ogorzele na odcinku od km 34+060 do km 34+180.
282017-09-09
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z rurociągiem teletechnicznym, linią światłowodową oraz powiązanym osprzętem na terenie działek nr 35/1, 35/2, 35/3, 34/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 4076 Dąbie, miasto Szczecin. Planowana inwestycja stanowi część zadania pn. „Przebudowa Stacji 110/15kV Dąbie oraz zmiana zasilania stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji szczecińskiej”.
292017-09-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004
302017-09-07
Karta informacyjna - decyzja - Pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na budowie wiat na odpady
Budowa wiat na odpady w Świnoujściu, na dz. nr 171, obręb 0011 Warszów (decyzja o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie terminalu)
312017-09-07
Obwieszczenie - decyzja - Pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na budowie wiat na odpady
Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskiego LNG S.A. działającego poprzez pełnomocnika Pana Marcina Zamojskiego, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 07.09.2017 r. wydał decyzję nr 167/2017, znak: AP-1.7840.1.176-6.2017.TT, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu polegającej na budowie wiat na odpady.
322017-09-07
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 504/1 o pow. 0,14 ha z obrębu Niekłończyca, gm. Police.
332017-09-05
Obwieszczenie w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Świnoujściu
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; j.t.), zawiadamia się, że Wojewoda Zachodniopomorski na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu z dnia 12.06.2017 r. wydał decyzję Nr 161/2017, znak: AP-1.7840.1.133-5.2017.WP o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej wraz z zewnętrznymi instalacjami i przyłączami wodociągowymi w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza, w granicach portu morskiego, na dz. nr 180/2, 180/3, 180/7, 180/8, 180/9, 180/11, 184, 235 obręb 0014 Świnoujście, sprostowaną postanowieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05.09.2017 r., znak: AP-1.7840.1.133-6.2017.WP
342017-09-05
Karta inf. - decyzja dotycząca budowy przepławki dla ryb na rzece Łoźnica
Budowa przepławki dla ryb zlokalizowanej na rzece Łoźnica w km 0+521, na działce nr 456, obręb 2 m. Łobez, w ramach zadania pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE + ” – etap II – obiekt: Łoźnica – Łobez ul. Świdwińska km +535”.
352017-09-05
Karta inf. - Decyzja zmiana 1 - Park Rozrywki i Edukacji Pomerania Fun Park w m. Dygowo
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Parku Rozrywki i Edukacji „Pomerania Fun Park” – część hydrotechniczna w m. Dygowo, na dz. nr 357/2, 358/2, 348/6 obręb 0020 Dygowo.
362017-09-01
karta inf. wniosek - Budowa liniielektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Wolin i Stepnica
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław, na terenie gm. Stepnica oraz Wolin w zakresie odcinków pomiędzy: słupami 37 – 39 (z wyłączeniem słupa 39), słupami 49 – 50 (z wyłączeniem słupów: 49 i 50), słupami 52-53 (z wyłączeniem słupów 52 i 53), słupami 103 – 104 (z wyłączeniem słupów 103 i 104).
372017-08-29
karta informacyjna-wniosek rozbudowa z przebudową Terminala Mijanka w Policach
rozbudowa z przebudową Terminala Mijanka w Policach, na morskich wodach wewnętrznych, działka nr 44/13 Wm, obręb 0017 Police.
382017-08-28
Karta informacyjna - decyzja - Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty) w km 69+300.85 – 69+460.56
Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty) w km 69+300.85 – 69+460.56
392017-08-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty) w km 69+300.85 – 69+460.56
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 09.05.2016r. (data wpływu do ZUW 05.06.2017 r) Pana Łukasza Stepnowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 28.08.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 12/2017, znak: AP-1.7820.136-4.2017.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)” w km 69+300.85 – 69+460.56.
402017-08-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001
412017-08-25
Obwieszczenie - wniosek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 20.07.2017r. (wpłynął 24.07.2017r.), Pana Grzegorza Dziedziny – pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860”.
422017-08-25
Karta informacyjna - decyzja o pozwoleniu na budowę - Budowa przepławki dla ryb na rzece Stara Rega – obręb Więcław, gmina Brzeżno
Budowa przepławki dla ryb na rzece Stara Rega – dz. nr 87/2, 88, 250/1 obr. Więcław, gmina Brzeżno, w ramach zadania pn. ”Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+” –Etap II – obiekt: Stara Rega – Pęczerzyński Młyn km 12+290.”
432017-08-16
inspektor wojewódzki ds organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
442017-08-02
inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w II instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Delegaturze ZUW w Koszalinie
452017-07-25
inspektor wojewódzki ds. obsługi prasowej urzędu w Biurze Wojewody
462017-07-17
UWAGA!!! Zmiana Wydziału zajmującego się wydawaniem kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowików i dyspozytorów medycznych
472017-07-07
UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia
482017-07-06
Wyniki otwartego konkursu na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
492017-07-03
starszy inspektor ds. przyjmowania wniosków w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Koszalin)
502017-07-03
starszy inspektor ds. przyjmowania wniosków w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Koszalin)
512017-06-30
inspektor wojewódzki ds. ochrony przeciwpowodziowej oraz zagrożeń naturalnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
522017-06-30
starszy inspektor ds. przyjmowania wniosków w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
532017-06-13
starszy inspektor - dyżurne stanowisko pracy w WCZK w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
542017-06-12
Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 9 czerwca 2017 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.
552017-06-09
Otwarty konkurs na Partnera w sprawie realizacji zadania
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), nr 8/2017/OG-FAMI Cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja
562017-06-09
Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.
572017-06-02
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.
Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.
582017-05-26
Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy
592017-05-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.
602017-05-18
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.
612017-05-11
UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”
622017-04-28
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017
632017-04-28
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
642017-04-27
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.
652017-04-24
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
Zapotrzebowanie należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w formie papierowej i elektronicznej na formularzu zapotrzebowania zawierającym informacje dotyczące zadania.
662017-04-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.doc
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.12.2016 r. (uzupełniony dnia 31.01.2016 r.) Pana Andrzeja Chmielewskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 18 kwietnia Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 6/2017, znak AP-1.7820.127-5.2016.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów.
672017-04-07
Tabela - Baza placówek udzielających schronienia
682017-04-05
Tabela -Baza placówek udzielających schronienia
692017-03-31
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. zgodnie z "Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2017 r. "
702017-03-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza
712017-03-27
Inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
722017-03-09
10 pytań o „Senior+”
Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
732017-03-06
Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”
742017-02-28
Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010
752017-02-28
Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu
762017-02-21
SENIOR +
W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.
772017-02-07
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
782017-02-06
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.
792017-02-06
Ogłoszenie wyników konkursu "MALUCH plus" 2017 - PODZIAŁ ŚRODKÓW
Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym w związku z ogłoszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału środków na poszczególne moduły.
802017-02-06
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
812017-01-31
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „MALUCH plus” 2017
Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił termin ogłoszenia wyników konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.
822017-01-30
Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.
832017-01-27
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich
842017-01-27
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.
Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.
852017-01-25
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:
862017-01-23
Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu
872017-01-20
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”
882017-01-17
KARTA INFORMACYJNA na temat wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172
892017-01-05
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim na rok 2017.
902016-12-28
OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11
Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016 r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”
912016-12-21
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
922016-12-20
Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zamiarze utworzenia listy biegłych
- rzeczoznawców majątkowych na rok 2017 w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie ustalania wysokości odszkodowań.
932016-12-09
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
942016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
952016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
962016-11-15
Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole
972016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
982016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
992016-11-09
Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl
1002016-11-02
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
1012016-10-06
Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
1022016-10-06
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
1032016-09-28
Informacje ma temat systemu IOWISZ
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.
1042016-09-20
Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC
1052016-07-18
UWAGA NA OSZUSTÓW!
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji
1062016-05-25
Starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Wydziale Spraw Społecznych
1072016-05-24
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.
1082016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1092016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1102016-04-28
Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.
1112016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1122016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1132016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1142016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1152016-04-21
Radca generalny w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1162016-04-20
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.
1172016-04-20
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1182016-04-14
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1192016-04-11
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1202016-04-07
Inspektor wojewódzki ds. analizy budżetu, finansowania zadań z zakresu środowiska i programów z udziałem środków UE w Wydziale Infrstruktury i Rolnictwa
1212016-04-01
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
1222016-03-15
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1232016-03-14
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów.
1242016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1252016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1262016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.
1272016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
1282016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1292016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1302016-02-26
Inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1312016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1322016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1332016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1342016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1352016-01-28
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1362016-01-25
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1372015-12-30
Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
1382015-12-23
MALUCH 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 grudnia br. ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” konkurs „MALUCH – edycja 2016”
1392015-12-09
Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1402015-11-23
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
1412015-11-12
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1422015-11-10
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1432015-11-03
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r.
1442015-10-21
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.
W 2014 r. ponad 93 tysiące mieszkańców województwa otrzymało świadczenie z pomocy społecznej. Powodami ich przyznawania były głównie ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, budżet Wojewody przekroczył 774 miliony złotych. Środki finansowe wykorzystane zostały w niemalże 98%.
1452015-08-06
Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1462015-07-20
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura w Koszalinie
1472015-07-17
Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych
w Wydziale Spraw Społecznych- ogłoszenie o naborze nr 7
1482015-06-25
Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018
1492015-06-23
Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
1502015-06-08
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego
1512015-05-22
Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
1522015-05-14
Apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej
W związku z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie w roku 2014, Minister Pracy i Polityki Społecznej wystosował do władz samorządowych gmin i powiatów apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej.
1532015-04-30
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2014 rok”
1542015-04-15
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu
1552015-04-13
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku
1562015-04-10
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.
1572015-03-18
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2015 r.
1582015-02-27
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Urzędu w Koszalinie
1592015-02-27
Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
1602015-02-10
Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny
1612015-01-30
Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1622014-12-31
Inspektor wojewódzki
ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- ogłoszenie o naborze nr 15
1632014-11-28
inspektor wojewódzki ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 14)
1642014-11-19
inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1652014-09-24
Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną
1662014-07-24
Inspektor wojewódzki ds. rodziny
w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12
1672014-07-16
Inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych
w Biurze Organizacji i Kadr- oferta zatrudnienia nr 11
1682014-06-24
Inspekor wojewódzki
ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 10
1692014-06-23
Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich
1702014-06-20
Inspektor wojewódzki ds. egzekucji należności z tytułu mandatów karnych
w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 9
1712014-05-15
Informator dla przyszłych mam
Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.
1722014-05-05
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.
1732014-04-25
Inspektor wojewódzki ds. zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Powiadamiania ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-oferta zatrudnienia nr 8
1742014-04-10
Inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych- oferta nr 6
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1752014-04-03
Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka
1762014-03-11
Inspektor wojewódzki
ds. planowania i organizacji systemu Państwowego ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7
1772014-02-26
Inspektor wojewódzki
ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia nr 5
1782014-02-20
Starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1792014-02-18
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1802014-02-10
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodoezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1812014-01-28
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 1
Praca w celu zastepstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
1822013-11-29
inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - Delegatura ZUW w Koszalinie ogł. 28
1832013-11-04
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego ogł. 27
1842013-10-22
Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne
1852013-10-11
starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ogł. 22
1862013-09-09
Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
1872013-04-24
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.
1882013-02-27
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
1892013-02-06
Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
1902013-01-25
Nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarzy/lekarzy dentystów
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
1912012-12-20
Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego
1922012-08-17
starszy inspektor ds. obsługi prasowej ZUW w Centrum Prasowym w Biurze Wojewody ogł. 10
1932012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
1942012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie
o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
1952012-07-26
Karta informacyjna na temat wniosku
Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.
1962012-06-15
Rejestr tłumaczy języka migowego
Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego
1972012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”
1982012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”
1992012-01-18
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.
2002012-01-10
OBWIESZCZENIE
zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
2012011-12-09
Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...
Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
2022011-11-16
Obwieszczenie na temat wniosku
P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.
2032011-06-24
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 173772 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę