Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2011-09-30

Program Razem Bezpieczniej

ikonka przypisana do artykułu

Realizacja i dofinansowanie projektów w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2019 roku

Trwa nabór wniosków (ofert) na dofinansowanie realizacji w 2019 r. projektów, które w swych celach i założeniach wpisują się w treść zadań określonych w rządowym „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Zgodnie z założeniami ww. programu podmiotami mogącymi ubiegać się do dofinasowanie projektów są:

 

Wojewoda zachodniopomorski zwraca się prośbą do starostów (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), o podjęcie działań w celu opracowania projektów, których realizacja w 2019 roku będzie efektywnie wspierać działania administracji publicznej w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

Propozycje tematyczne projektów powinny być wynikiem analizy obecnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnych, rodzajów i skali występujących zagrożeń na administrowanym obszarze oraz wniosków z obecnie realizowanych programów i innych przedsięwzięć z zakresu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.

Projekty programów, aby uzyskały dofinansowanie, powinny w swych założeniach realizować zadania mieszczące się w obszarach działania programu „Razem bezpieczniej”, jak:

  1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
  2. Bezpieczne przejścia dla pieszych.
  3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
  4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Na dofinasowanie realizacji projektów w 2019 r. przeznaczona została kwota 6 000 000 zł. a procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji projektu nie może wynieść więcej niż 80%.

Określone zostały następujące kwoty dofinansowania projektów, w 2019 r.:

Określony zostały następujący podział rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację programu „Razem bezpieczniej” w 2019 r.

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł – maks. 4 projekty z każdego województwa, w tym:

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych - łączna kwota dofinansowania - 3.000.000 zł – maks. 12 projektów z każdego województwa, w tym:

 

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży - łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:

 

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa - łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:


Propozycje projektów powinny być wynikiem analizy:

 

Wnioski wraz z projektami należy przesłać do dnia 10 stycznia 2019 roku, na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z oznaczeniem „Program Razem bezpieczniej 2019” lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału – pok. 125 oraz przesłać na adres poczty elektronicznej: aulass@szczecin.uw.gov.pl .

Wojewódzki Zespół ds. Programu, z pośród przesłanych wniosków wybierze maks. 26 najlepszych projektów, w tym:


Na zakwalifikowane projekty, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku, wojewoda zachodniopomorski wystąpi z wnioskiem o ich dofinansowanie do międzyresortowego zespołu ds. programu przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji, do którego należeć będzie ostateczna decyzja, które projekty zostaną dofinansowane i wdrożone do realizacji w 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur dofinansowania oraz realizacji w 2019 r. „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”:

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 10:27:36 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-12-12 o godzinie: 09:37:37 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-12-12 o godzinie: 09:37:37 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 28554 razy.
historia wersji:
2018-12-12, 09:37:37 - Piotr Pieleszek
2018-12-12, 09:36:54 - Piotr Pieleszek
2018-12-12, 09:35:44 - Piotr Pieleszek
2018-12-12, 09:35:26 - Piotr Pieleszek
2016-01-28, 10:19:09 - Urszula Świerżewska
2016-01-28, 10:11:30 - Urszula Świerżewska
2015-06-17, 13:54:01 - Piotr Pieleszek
2014-05-23, 11:43:35 - Edyta Mastalerz
2014-05-23, 11:42:56 - Edyta Mastalerz
2014-05-23, 11:42:32 - Edyta Mastalerz
2014-03-13, 13:19:12 - Edyta Mastalerz
2013-12-16, 11:55:55 - Paweł Pacała
2013-12-16, 11:46:26 - Edyta Mastalerz
2013-12-16, 11:17:15 - Edyta Mastalerz
2013-12-16, 11:10:05 - Edyta Mastalerz
2013-12-16, 11:09:48 - Edyta Mastalerz
2013-12-16, 11:09:24 - Edyta Mastalerz
2013-12-16, 11:08:38 - Edyta Mastalerz
2013-12-16, 11:08:19 - Edyta Mastalerz
2013-12-16, 10:46:42 - Edyta Mastalerz
2013-12-04, 07:30:33 - Edyta Mastalerz
2013-12-04, 07:29:48 - Edyta Mastalerz
2013-12-04, 07:29:11 - Edyta Mastalerz
2013-12-04, 07:25:49 - Edyta Mastalerz
2013-12-04, 07:25:09 - Edyta Mastalerz
2013-03-20, 11:04:16 - Piotr Pieleszek
2013-03-20, 11:03:45 - Piotr Pieleszek
2013-03-20, 11:01:28 - Piotr Pieleszek
2013-03-20, 11:01:09 - Piotr Pieleszek
2012-11-22, 13:53:44 - Piotr Pieleszek
2012-11-22, 13:52:59 - Piotr Pieleszek
2012-11-16, 12:25:43 - Piotr Pieleszek
2012-11-16, 12:16:05 - Piotr Pieleszek
2012-11-16, 11:23:46 - Piotr Pieleszek
2012-11-16, 11:02:38 - Piotr Pieleszek
2012-11-16, 10:59:29 - Piotr Pieleszek
2012-05-04, 14:23:33 - Piotr Pieleszek
2011-10-13, 08:37:54 - Paweł Pacała
2011-10-13, 08:37:32 - Paweł Pacała
2011-09-30, 10:28:51 - Paweł Pacała
2011-09-30, 10:27:36 - Paweł Pacała

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
1. Program Razem bezpieczniej 2018-2020
.pdf
1394.2 kB
2018-12-05, 12:21:43
2
2.Wykaz projektów dofinansowanych w 2018 r.
.pdf
315.1 kB
2018-12-05, 12:21:57
3
3. Tabela sprawozdania z realizacji programu RB w 2018 r.
.docx
16.9 kB
2018-12-05, 12:22:38
4
4. Informacja o programie RB 2019 dla jst.
.doc
99 kB
2018-12-05, 12:22:49
5
5. Schemat podziału dotacji Rb 2019
.pdf
249.6 kB
2018-12-05, 12:23:00
6
6. Mechanizm dofinansowania_Rb 2019
.pdf
525.6 kB
2018-12-05, 12:23:17
7
7. Instrukcja do Programu Rb 2019 - wypełnienie wniosku
.pdf
805 kB
2018-12-05, 12:23:57
8
8. Wniosek o dofinansowanie - Rb 2019
.doc
128 kB
2018-12-05, 12:24:27
9
9. Ankieta oceny projektu - Rb 2019
.doc
56 kB
2018-12-05, 12:24:36
10
10. Lista sprawdzajca do oceny wniosku RB
.doc
40 kB
2018-12-05, 12:24:45
11
11. Znaczek RB
.docx
58.7 kB
2018-12-05, 12:24:59
12
Wykaz projektów zakwalifikowanych do II etapu RB 2019
.pdf
461.5 kB
2019-02-15, 12:05:28
13
Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają”.
.docx
246.9 kB
2019-04-03, 14:20:31
14
Wykaz projektów dofinansowanych w 2019 r.
.pdf
321.2 kB
2019-08-29, 12:55:47
cofnij do druku na górę