Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-15

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej na terenie działki nr 1/2 obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Kliniska, gmina Goleniów – przystanek kolejowy osobowy Goleniów Park Przemysłowy.

Szczecin, 15 stycznia 2020 r.
Znak: AP-3.746.71.3.2019.RJW
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury
pasażerskiej na terenie działki nr 1/2 obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Kliniska,
gmina Goleniów – przystanek kolejowy osobowy Goleniów Park Przemysłowy,
stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Przedstawiciele stron mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi
i postanowienia w ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym materiałem w
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie, w pokoju 235, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 11oo w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-01-15 o godzinie: 11:46:33 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-15 o godzinie: 11:46:33 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-15 o godzinie: 11:46:33 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 94 razy.
historia wersji:
2020-01-15, 11:46:33 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę