Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-07

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działki nr 33/3 obręb ewidencyjny 007 przy ul. Kołobrzeskiej w Świdwinie

Szczecin, 03 stycznia 2020 r.
Znak: AP-3.746.60.6.2019.RJW
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji
nr 1/2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na
terenie działki nr 33/3 obręb ewidencyjny 007 przy ul. Kołobrzeskiej w
Świdwinie, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8oo do 11oo w pokoju 235 (drugie piętro), w terminie 14 dni od dnia
wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-01-07 o godzinie: 11:50:53 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-07 o godzinie: 11:50:53 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-07 o godzinie: 11:50:53 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 113 razy.
historia wersji:
2020-01-07, 11:50:53 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę