Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-03

informacja - przebudowa kotłowni Terminalu Promowego w Świnoujsciu.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 183/2019 z 19.12.2019 r., znak: AP-1.7840.1.148-6.2019.WP o pozwoleniu na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu (A) Terminalu Promowego w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 1 wraz z budową zewnętrznej instalacji gazowej na terenie portu morskiego, na dz. nr 57, 116, 49/1, 8/1, 261, 117 obręb 0014 m. Świnoujście w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.

 

AP-1.7840.1.148-7.2019.WP Szczecin, 30 grudnia 2019 r.INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 183/2019 z 19.12.2019 r., znak: AP-1.7840.1.148-6.2019.WP o pozwoleniu na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu (A) Terminalu Promowego w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 1 wraz z budową zewnętrznej instalacji gazowej na terenie portu morskiego, na dz. nr 57, 116, 49/1, 8/1, 261, 117 obręb 0014 m. Świnoujście w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.

Jednocześnie zawiadamia się, że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania oraz treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 225 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-01-03 o godzinie: 12:47:45 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-03 o godzinie: 12:47:45 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-03 o godzinie: 12:47:45 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 123 razy.
historia wersji:
2020-01-03, 12:47:45 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę