Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2019-12-24

obwieszczenie - Rozbudowa dr. wojewódzkiej nr 107 w m. Kamień Pomorski.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 10.12.2019 r. Pana Łukasza Figata, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 107 w m. Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256”

 AP-1.7820.200-2.2019.JR Szczecin, 24 grudnia 2019 r.


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 10.12.2019 r. Pana Łukasza Figata, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 107 w m. Kamień Pomorski
na odcinku od km 7+028 do km 8+256”

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:
Powiat Kamieński, Gmina m. Kamień Pomorski, obręb ewidencyjny 0007 Kamień Pomorski - dz. nr: 4/7
Powiat Kamieński, Gmina m. Kamień Pomorski, obręb ewidencyjny 0004 Kamień Pomorski - dz. nr: 215/3, 214/3, 211/2, 210/8, 3, 203/2, 204/3, 206/2, 35/1, 35/2, 155/1, 202/2
Powiat Kamieński, Gmina m. Kamień Pomorski, obręb ewidencyjny 0001 Kamień Pomorski - dz. nr: 20/1, 160

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących).
Powiat Kamieński, Gmina m. Kamień Pomorski, obręb ewidencyjny 0004 Kamień Pomorski - dz. nr: 213, 209/1, 343

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303-476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) i wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-12-24 o godzinie: 08:02:25 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-12-24 o godzinie: 08:02:25 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2019-12-24 o godzinie: 08:02:25 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 184 razy.
historia wersji:
2019-12-24, 08:02:25 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę