Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2019-12-20

Wszczęcie postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 07.11.2019 r. (uzupełniony 17.12.2019 r.) Pani Łucji Czerwińskiej, występującej w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica”

 Szczecin, 19 grudnia 2019 r.

AP-1.7820.198-3.2019.MM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 07.11.2019 r. (uzupełniony 17.12.2019 r.) Pani Łucji Czerwińskiej, występującej w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica”

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Recław:
dz. nr: 83/3, 84/1, 85, 88, 89/4, 89/5, 90/1, 91/1, 92, 93, 94, 95, 98, 109/2, 110/3, 112, 113, 114, 125/4, 125/5, 125/6, 126/2, 126/3, 128/1, 137/1, 137/2, 138/1, 139/4, 141, 150, 167/1, 167/5, 170, 171/1, 172/1, 175, 176, 177, 178, 180/4, 205/2, 219, 220, 221, 222, 223, 230/1, 230/3, 230/7, 232, 233, 234, 235, 240/1, 241, 243/1, 243/2, 243/4, 243/5, 500, 501/1, 501/2, 502, 503, 504/1
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Gogolice:
dz. nr: 106, 118, 119, 125, 135, 136/7, 138
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Wiejkowo:
dz. nr: 7/9, 7/10, 7/11, 7/13, 7/14, 11, 12/5
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Zagórze:
dz. nr: 156/3, 157, 168/1, 168/2, 168/3, 168/5, 168/6, 171, 170
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Koniewo:
dz. nr: 2/4, 2/5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Siniechowo:
dz. nr: 88, 91/9, 93/2, 93/3, 110, 138/1, 138/2, 147, 693/1, 695/1, 696/1
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Skoszewo:
dz. nr: 107, 124, 155/1, 360, 364, 427, 675/3, 675/4
Powiat goleniowski, gmina Przybiernów, obręb Rzystnowo:
dz. nr: 695/2

Powiat goleniowski, gmina Przybiernów, obręb Machowica:
dz. nr: 3/1
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Jarszewko:
dz. nr: 3/4, 69,71/3, 72, 73, 696/4, 696/5
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Żarnowo:
dz. nr: 30
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Racimierz:
dz. nr: 3/3, 24, 30/1, 32, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 37/1, 37/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/11, 55/1, 58/1, 58/3, 59, 64, 67, 75, 77 , 78, 79/1, 80/2, 81, 82/1, 83/2, 86/1, 86/2, 90/1, 92/2, 92/3, 92/4, 93, 100, 101/1, 101/5, 101/6, 106/2, 112/1, 113, 114/2, 115/1, 115/5, 115/6, 254, 294/1, 296/1, 296/5, 296/6, 297, 298/1, 298/7, 298/8, 298/9, 298/10, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 302/6, 302/7, 302/9, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311/1, 312, 313, 314, 315, 317/1, 317/3, 318/2, 319/1, 321, 322/5, 322/6, 323, 325/1, 325/2, 326/3, 326/4, 329, 331/5, 331/6, 332/1, 332/2, 333/3, 333/4, 334/1, 334/2, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338/3, 338/5, 338/6, 339/1, 340, 342, 343, 344/1, 345/1, 345/2, 346, 347/1, 347/2, 348/1, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 434, 460, 476, 477, 479, 480/1, 480/2, 481, 486/4, 486/5, 487/3, 487/4, 488/4, 488/5, 489/3, 489/4, 490/1, 490/2, 491, 492/3, 492/4, 493/1, 493/2, 494/4, 494/5, 494/6, 494/7, 501/1, 501/2, 507/3, 507/4, 508/3, 508/4, 509/1, 511, 563, 572/1, 576/6, 577/3, 578/1, 578/2, 580, 582, 583/1, 583/2, 583/3, 583/5, 583/7, 583/8, 583/10, 663, 671, 675/1, 676, 678, 687/1, 687/2, 688, 689/1, 689/2, 690/3, 690/4, 691, 692, 693/1, 693/2, 694/1, 694/3, 694/4, 697/1, 699/1, 700/1, 701/1, 710, 811, 883/19
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Zielonczyn:
dz. nr: 26/1, 33/2, 33/4, 40/1, 40/6, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 41/15, 41/16, 41/17, 41/21, 43/3, 43/4, 54/1, 54/2, 67/6, 67/7, 67/11, 67/12, 67/13, 67/14, 67/15, 68/4, 88/6, 89/1, 89/4, 90/2, 90/4, 91, 92, 113, 114, 115/2, 191, 192
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Miłowo:
dz. nr: 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/12, 27/19, 27/20, 36, 37, 38, 39, 40/4, 40/5, 40/6, 41,, 42/4, 42/5, 42/6, 45/5, 45/6, 47, 49, 50/1, 51/2, 52, 53, 54, 55/3, 56, 59, 60/1, 60/2, 61/2, 61/4, 62/3, 64, 66, 67/4, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 68/1, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85/1, 86, 87, 88/3, 89/1, 90/13, 90/14, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 300/3
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Stepniczka:
dz. nr: 89/2, 89/3, 89/5, 89/6, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 89/18, 89/19, 89/20, 89/22, 89/23, 90, 91/2, 91/3, 91/4, 91/8, 92, 94/4, 94/5, 94/6, 95, 96, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 98/5, 140/4, 140/5, 140/9, 144/3, 144/4, 144/5, 145/3, 145/20, 145/26, 147, 148, 149/1, 149/12, 158/1, 160, 176/86, 909/1, 909/2


Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych
do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Recław:
dz. nr: 83/3, 84/1, 85, 88, 89/5, 91/1, 92, 93, 94, 98, 101, 102/2, 103/1, 107/2, 112, 113, 114, 125/6, 126/2, 137/1, 137/2, 138/1, 139/4, 142, 149, 151, 152, 156/2, 158/1, 163/1, 167/1, 171/1, 172/1, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180/3, 180/4, 193, 220, 230/1, 236/1, 237/3, 240/1, 241, 242/2, 243/2, 500, 501/2, 502
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Zagórze:
dz. nr: 168/1, 168/2, 168/3, 169
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Koniewo:
dz. nr: 20, 191
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Siniechowo:
dz. nr: 55, 91/4, 91/6, 96, 674/1
Powiat goleniowski, gmina Przybiernów, obręb Rzystnowo:
dz. nr: 60, 695/2
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Jarszewko:
dz. nr: 3/4, 71/3, 72, 696/5
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Racimierz:
dz. nr: 24, 26/11, 30/1, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 38/4, 42, 52, 55/1, 58/3, 67, 73/1, 80/2, 81, 84/1, 86/1, 86/2, 87/1, 88, 89, 90/1, 93, 100, 101/6, 105, 109/1, 112/1, 113, 254, 296/6, 297, 298/10, 299/2, 301/1, 302/6, 302/9, 305, 306, 310, 311/3, 312, 313, 314, 315, 317/1, 317/3, 318/2, 319/1, 323, 329, 333/4, 334/2, 338/5, 339/1, 341, 343, 344/1, 345/2, 346, 347/2, 348/1, 348/6, 348/8, 434, 458/2, 476, 477, 479, 487/4, 489/4, 490/2, 491, 493/2, 494/5, 494/7, 501/2, 508/4, 509/1, 512/1, 540/1, 540/2, 574, 576/3, 576/6, 577/3, 578/2, 662, 663, 669/3, 669/4, 670, 680/2, 681, 687/2, 688, 689/1, 690/3, 690/4, 691, 692, 693/1, 693/2, 694/1, 694/4, 697/2, 698, 699/2, 700/2, 701/2, 710
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Zielonczyn:
dz. nr: 40/1, 40/6, 41/5, 41/7, 41/8, 41/13, 67/6, 67/13, 67/15, 88/6, 89/4, 90/2, 90/3, 115/1, 115/2,

 

Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Miłowo:
dz. nr: 36, 37, 38, 39, 40/5, 41, 42/4, 42/6, 45/5, 45/6, 49, 50/1, 51/2, 53, 54, 55/3, 56, 58/2, 60/3, 61/4, 62/3, 64, 67/4, 67/9, 67/10, 68/1, 69, 80, 81, 83, 84, 85/1, 88/3, 90/4, 90/7, 90/13, 111/2, 300/3
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Stepniczka:
dz. nr: 89/5, 92, 93, 94/5, 98/4, 98/5, 99, 100/1, 100/3, 140/4, 140/5, 140/9, 144/3, 144/4, 144/5, 145/3, 149/12, 158/1, 162, 176/86, 909/1, 909/2

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych)
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Siniechowo:
dz. nr: 108
Powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręb Miłowo:
dz. nr: 75

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303-476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) i wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-12-20 o godzinie: 13:43:58 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-12-24 o godzinie: 07:57:54 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2019-12-24 o godzinie: 07:57:54 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 196 razy.
historia wersji:
2019-12-24, 07:57:54 - Paweł Moliński
2019-12-20, 13:43:58 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę