ZUW Szczecin. Wolne stanowiska w służbie cywilnej
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2018-02-22

Inspektor wojewódzki

ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
2
2018-02-21

inspektor wojewódzki do spraw kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
3
2018-02-21

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
4
2018-02-16

kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
5
2018-02-16

inspektor wojewódzki ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
6
2018-02-14

inspektor wojewódzki do spraw katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę