Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2018-12-13

główny specjalista ds. rozliczeń finansowych zniesionej gminy Ostrowice w Wydziale Rozliczeń Zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
2
2018-12-11

starszy inspektor do spraw kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
3
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
4
2018-11-27

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
5
2018-11-27

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
6
2018-11-27

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę