Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Stanowiska w służbie cywilnej

Stanowiska w służbie cywilnej


1
2019-03-22

Ogłoszenie nr 34 - inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
2
2019-03-21

Starszy inspektor ds. budżetu zadaniowego w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
3
2019-03-13

Ogłoszenie nr 33- starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
4
2019-03-13

Ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor do spraw analiz i koordynacji działań kontrolnych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
5
2019-03-12

Ogłoszenie nr 22 - kierownik oddziału komunalizacji mienia i rekompensat w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
6
2019-03-04

Ogłoszenie nr 25 -inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
7
2019-03-04

ogłoszenie nr 24 -inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
8
2019-03-04

Ogłoszenie nr 23 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę