Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2018-09-25

specjalista do spraw kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Delegatury Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
2
2018-09-24

inspektor wojewódzki do spraw kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
3
2018-09-22

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych - zastępstwo

czytaj wiecej
4
2018-09-21

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
5
2018-09-21

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę