ZUW Szczecin. Sprawy społeczne
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne

Informacje archiwalne: Sprawy społeczne


1
2018-02-12
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
2
2018-02-06
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku
3
2017-07-06
Wyniki otwartego konkursu na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
4
2017-06-12
Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”
5
2017-06-09
Otwarty konkurs na Partnera w sprawie realizacji zadania
6
2017-04-28
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017
7
2017-04-28
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
8
2017-04-24
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
9
2017-03-31
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
10
2017-02-07
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
11
2017-02-06
Ogłoszenie wyników konkursu
12
2017-02-06
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
13
2017-01-31
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „MALUCH plus” 2017
14
2016-12-19
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności Edycja 2017
15
2016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
16
2016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
17
2016-10-06
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
18
2016-06-22
Otwarty konkurs ofert „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016
19
2016-06-20
Dofinansowanie programów wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi
20
2016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r
21
2016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
22
2016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
23
2016-03-31
Wsparcie dla tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
24
2016-03-15
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
25
2016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
26
2016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
27
2016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
28
2016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
29
2016-02-05
Wyniki konkursu
30
2016-01-25
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1234

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę