ZUW Szczecin. Sprawy społeczne
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne

Informacje archiwalne: Sprawy społeczne


1
2016-12-19
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności Edycja 2017
2
2016-06-22
Otwarty konkurs ofert „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016
3
2016-06-20
Dofinansowanie programów wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi
4
2016-03-31
Wsparcie dla tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5
2015-10-21
Konsultacje Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
6
2015-09-24
Wydłużenie terminu składania ofert na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2016
7
2015-09-08
Konkurs wyboru organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2016
8
2015-09-07
Konkurs - Statuetki dla Pracowników Służb Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego
9
2015-05-07
Informacja dotycząca przyznawania nagród specjalnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2015 roku
10
2015-02-27
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
11
2015-02-26
Ogłoszenie o wznowieniu otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
12
2015-02-20
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
13
2015-02-19
Konkurs ofert „MALUCH – edycja 2015”
14
2015-01-30
Otwarty konkurs ofert w ramach
15
2015-01-07
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
16
2015-01-07
Konkurs w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”
17
2014-11-25
Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
18
2014-10-07
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za rok 2013
19
2014-09-24
Konkurs - Statuetki dla Pracowników Służb Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego
20
2014-08-14
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
21
2014-05-12
Informacja dotycząca przyznawania nagród specjalnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r.
22
2014-04-28
Sprawozdanie z realizacji
23
2014-04-15
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.
24
2014-03-12
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2014 r.
25
2014-03-05
Konkurs ofert „MALUCH – edycja 2014”
26
2014-03-04
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
27
2014-02-28
Ogłoszenie o konkursie
28
2014-02-04
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
29
2014-02-03
Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Edycja 2014.
30
2014-01-28
Konkurs w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

123

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę