ZUW Szczecin. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

Ratownictwo Medyczne:
Aktualności: Oddział Ratownictwa Medycznego
Doskonalenie zawodowe
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
Plan działania systemu PRM województwa zachodniopomorskiego
Sprawy Ratownictwa Medycznego

Dla Cudzoziemcw

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO


KONTAKT:
Oddział Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
-Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego
ul. Firlika 9 / 14, 71-637 SZCZECIN
tel. (91) 480-88-52,
fax. (91) 480-88-59,
tel.kom. 602-484-528,
email: lk@szczecin.uw.gov.pl
całodobowy nasłuch radiowy częstotliwość 169, 00 MH
z