ZUW Szczecin. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

Ratownictwo Medyczne:
Aktualności: Oddział Ratownictwa Medycznego
Doskonalenie zawodowe
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
Plan działania systemu PRM województwa zachodniopomorskiego
Sprawy Ratownictwa Medycznego

Dla Cudzoziemcw

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO


KONTAKT:
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego
Oddział Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
ul. wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. (91) 43 03 614
fax. (91) 43 03 615,
tel.kom. 602-484-528,
email: lk@szczecin.uw.gov.pl