ZUW Szczecin. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i ratownictwo wodne
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i ratownictwo wodne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i ratownictwo wodne


1
2016-09-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej BZK/4/2016

czytaj wiecej
2
2016-09-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej BZK/3/2016

czytaj wiecej
3
2016-09-21

Otwarty konkurs ofert nr BZK/4/2016 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

czytaj wiecej
4
2016-09-21

Otwarty konkurs ofert nr BZK/3/2016 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

czytaj wiecej
5
2016-06-09

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr BZK/2/2016

czytaj wiecej
6
2016-05-05

Otwarty konkurs ofert nr BZK/2/2016 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

czytaj wiecej
7
2016-04-05

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr BZK/1/2016

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr BZK/1/2016 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016"

czytaj wiecej
8
2016-02-04

Otwarty konkurs ofert BZK/1/2016 dla organizacji pozarządowych na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016”

czytaj wiecej
9
2016-02-04

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej BZK/1/2016.

czytaj wiecej
10
2015-09-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Bezpieczna Szkoła”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr BZK/5/2015 z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

czytaj wiecej
11
2015-08-11

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. Bezpieczna Szkoła

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr BZK/5/2015.

czytaj wiecej
12
2015-06-10

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu pn. "Warsztaty szkoleniowe zespołów poszukiwawczo - ratowniczych"

Podsumowanie otwartego konkursu ofert Nr BZK/4/2015 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakrsie ratownictwa i ochrony ludności pn."Warsztaty szkoleniowe zespołów poszukiwawczo - ratowniczych".

czytaj wiecej
13
2015-05-14

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

czytaj wiecej
14
2015-04-24

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr BZK/2/2015 oraz BZK/3/2015

czytaj wiecej
15
2015-04-01

Wyjaśnienia w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego

czytaj wiecej
16
2015-04-01

Stanowisko MSW w kwestii skracania niecek basenowych na pływalniach

czytaj wiecej
17
2015-03-26

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach konkursów nr BZK/2/2015 oraz BZK/3/2015.

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach konkursów nr BZK/2/2015 oraz BZK/3/2015.

czytaj wiecej
18
2015-03-26

Otwarty konkurs ofert BZK/3/2015

Otwarty konkurs ofert BZK/3/2015 "Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu".

czytaj wiecej
19
2015-03-26

Otwarty konkurs ofert BZK/2/2015

Otwarty konkurs ofert BZK/2/2015 "Bezpieczne Dwa Kółka 2015"

czytaj wiecej
20
2015-03-11

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr BZK/1/2015

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr BZK/1/2015 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorski

czytaj wiecej
21
2015-01-21

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

czytaj wiecej
22
2015-01-16

Otwarty konkurs ofert nr BZK/1/2015 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2015”

czytaj wiecej
23
2012-06-01

Objaśnienia do oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych

Objaśnienia do oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych /podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

czytaj wiecej
24
2012-01-04

Wniosek o aneksowanie umowy

Wniosek o aneksowanie umowy

czytaj wiecej
25
2012-01-03

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

czytaj wiecej
26
2012-01-03

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie częściowe/końcowe

czytaj wiecej


pokaż archiwalne

cofnij do druku na górę