Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie -


1
2019-02-15

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r.

czytaj wiecej
2
2019-02-08

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r.

czytaj wiecej
3
2019-01-09

Terminy składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

czytaj wiecej
4
2018-12-06

Komunikat w sprawie aktualizacji programów specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny lekarzy i lekarzy dentystów

czytaj wiecej
5
2018-11-05

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2018 r.

czytaj wiecej
6
2018-10-30

Komunikat dla osób realizujących program specjalizacji z okulistyki

czytaj wiecej
7
2018-10-09

Pozostawiono rzeczy po Lekarskim Egzaminie Końcowym

czytaj wiecej
8
2018-09-19

Komunikat w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

czytaj wiecej
9
2018-09-14

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2018 r.

czytaj wiecej
10
2018-09-11

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2018 r.

czytaj wiecej
11
2018-09-05

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania do umowy rezydenckiej informacji o złożonych przez rezydentów deklaracjach odpracowania okresu pobierania wyższego wyn

czytaj wiecej
12
2018-08-29

Informacja Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie formularzy oświadczeń niezbędnych do uzyskania podwyższonego wynagrodzenia

czytaj wiecej
13
2018-06-08

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych – zasady składania dokumentów

czytaj wiecej
14
2018-06-01

Wyniki dodatkowo przyznanych miejsc szkoleniowych - postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie 1-31 marca 2018 r.

czytaj wiecej
15
2018-04-04

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 marca 2018 r.

czytaj wiecej
16
2018-03-07

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – zasady składania dokumentów

czytaj wiecej
17
2018-02-15

Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2018 r.

czytaj wiecej
18
2018-02-08

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2018 r.

czytaj wiecej
19
2017-11-15

Przesunięcie terminu wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w SMK

czytaj wiecej
20
2017-11-09

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2017 r.

czytaj wiecej
21
2017-10-30

Przedłużenie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego – JESIEŃ 2017

czytaj wiecej
22
2017-09-14

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 14 września 2017 r.

czytaj wiecej
23
2017-09-14

Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 października 2017 r.

czytaj wiecej
24
2017-09-14

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 października 2017 r.

czytaj wiecej
25
2017-09-04

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

czytaj wiecej
26
2017-05-04

Podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

czytaj wiecej
27
2017-04-28

Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

czytaj wiecej
28
2017-04-27

Informacja na temat Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

czytaj wiecej
29
2017-02-08

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

czytaj wiecej
30
2016-02-18

Komunikat w sprawie 6-miesięcznego programu specjalizacji w dziedzinie geriatrii

czytaj wiecej
31
2015-03-31

Zasady kwalifikowania i kierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w sytuacji, gdy na jedno miejsce szkoleniowe będzie przypadać dwóch i więcej kandydatów z takimi samym wynikiem

czytaj wiecej
32
2013-06-06

UWAGA!!! Informacja o kursach dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

czytaj wiecej
33
2013-04-09

Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne

czytaj wiecej
34
2011-09-09

Centrum Egzaminów Medycznych

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), która wejdzie w życie z dniem 1.07.2011 r. Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, co następuje:

czytaj wiecej


pokaż archiwalne

cofnij do druku na górę