Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców -

Uprzejmie informujemy, że od 05 listopada 2018r zostają wprowadzone do obrotu prawnego nowe wzory dokumentów paszportowych z motywem przewodnim

” 100-lecie odzyskania przez Polskę nieodległości 1918-2018 r ”

– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 sierpnia 2018r zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

/Dz.U z 2018r poz.1605/.

            Paszporty na podstawie złożonych wniosków do 02 listopada br. zostaną sporządzone w oparciu o książeczki paszportowe starego wzoru, a sporządzanie paszportów nowego wzoru rozpocznie się z dniem 05 listopada br.i będzie dotyczyło - co do zasady- wniosków paszportowych złożonych od tego dnia.

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=9268

...................................

 

INFORMACJA PASZPORTOWA tel. 91 43 03 769

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych) znajduje się w załacznikach.

 


1

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

2

Paszport - informacja w języku migowym

3

Paszport dla osoby pełnoletniej

4

Paszport dla osoby małoletniej

5

Paszport tymczasowy

6

Opłaty paszportowe

7

Utrata lub zniszczenie paszportu

8

Drugi paszport

9

Numery pokojów i telefonów

10

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

11

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego.

12

Okres ważności paszportów

13

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:cofnij do druku na górę