Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców -

UWAGA.

 Dzień 24 grudnia 2018r jest dniem wolnym od pracy w dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Delegatury ZUW w Koszalinie. W zamian dniem pracujacym będzie sobota  15.12.2018r

/ Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 17 z dnia 31.08.2018r/ .

Ponadto w dniu 24.12.2018r wniosek o wydanie paszportu będzie można złożyć w dowolnym Terenowym Punkcie Paszportowym . Godziny otwarcia Terenowych Punktów Paszportowych w tym dniu uzależnione są od godzin pracy urzędów w których się one znajdują.

 

INFORMACJA PASZPORTOWA tel. 91 43 03 769

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych) znajduje się w załacznikach.

 


1

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

2

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

3

Paszport - informacja w języku migowym

4

Paszport dla osoby pełnoletniej

5

Paszport dla osoby małoletniej

6

Paszport tymczasowy

7

Opłaty paszportowe

8

Utrata lub zniszczenie paszportu

9

Drugi paszport

10

Numery pokojów i telefonów

11

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

12

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego.

13

Okres ważności paszportów

14

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:cofnij do druku na górę