Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2019-03-15

ogłoszenie nr 17 - inspektor wojewódzki ds. obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
2
2019-03-13

inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
3
2019-03-13

inspektor wojewódzki ds. budżetu w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
4
2019-03-11

ogłoszenie nr 8 - inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
5
2019-03-11

ogłoszenie ne 16 - inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
6
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
7
2019-03-01

starszy inspektor ds. analiz i koordynacji działań kontrolnych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
8
2019-02-27

ogłoszenie nr 14 - starszy inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

czytaj wiecej
9
2019-02-21

ogłoszenie nr 11 - inspektor wojewódzki ds.postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zastępstwo

czytaj wiecej
10
2019-02-20

ogłoszenie nr 13 - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami SP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
11
2019-02-18

ogłoszenie nr 6 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
12
2019-02-18

ogłoszenie nr 4 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
13
2019-02-18

ogłoszenie nr 5 inspektor wojewódzki ds.nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
14
2019-02-18

Ogłoszenie nr 7 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
15
2019-02-15

kierownik Oddziału Inwestycji, Remontów i Administrowania Mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
16
2019-02-14

ogłoszenie nr 10 - inspektor wojewódzki ds. obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
17
2019-02-13

starszy inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
18
2019-02-12

ogłoszenie nr 2 - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
19
2019-01-22

inspektor wojewódzki do spraw oceny sytuacji w rolnictwie, udostępniania informacji o środowisku oraz dodatku energetycznego w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
20
2019-01-22

Główny Specjalista do spraw ustanawiania stref ochronnych ujęć wodnych oraz ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
21
2019-01-14

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

czytaj wiecej
22
2019-01-14

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
23
2019-01-14

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
24
2019-01-14

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
25
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
26
2019-01-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
27
2018-12-31

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
28
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
29
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
30
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
31
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
32
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę