Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - SKM Szczecin Trzebusz.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 45/2019 z dnia 15 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Trzebusz na terenie działki nr 3, obręb ewidencyjny Dąbie 4806 miasta Szczecin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

2

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - SKM Szczecin Łasztownia.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 46/2019 z dnia 15 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Łasztownia na terenie działki nr 14, obręb ewidencyjny Śródmieście 87 miasta Szczecin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

3

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla SKM stacja Szczecin Dąbie.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 44/2019 z dnia 14 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie infrastruktury pasażerskiej na stacji Szczecin Dąbie na terenie działek nr 2/21, 2/40, obręb ewidencyjny Dąbie 4055 miasta Szczecin, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

4

karta informacyjna dezyzja Przebudowa gazociagu DN 500 Goleniów - Police w rejonie rezewatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej.pdf

Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – etap I.

5

karta inf. wniosek przebudowa kotłowni w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu.pdf

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu przy ul. Dworcowej na terenie portu morskiego, na dz. nr 57, 116, 49/1, 8/1, 261, 117 obręb 0014 m. Świnoujście w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.

6

obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego CYBOWO budowa linii kablowej.docx

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 43/2019 z dnia 08 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

7

obwieszczenie - budowa drogi dla rowerów Velo Baltica.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20.08.2019 r., Pana Tomasza Stawarza, występującego w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka – Międzywodzie, polegająca na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)”.

8

Karta informacyjna - wniosek budowa drogi dla rowerów Velo Baltica.pdf

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka – Międzywodzie, polegająca na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)”.

9

Karta informacyjna - wniosek: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV GPO Karlino – SE Dunowo w pasie drogowym drogi krajowej nr 6

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV ze światłowodem GPO Karlino – SE Dunowo w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 - dz. nr 261/1 obr. Kraśnik, gmina Biesiekierz

10

obwieszczenie o wydaniu decyzji – budowa tunelu pod Świną.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.07.2019 r. Pana Piotra Flisiaka, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Świnoujście, w dniu 07.10.2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 17/2019, znak: AP-1.7820.193-10.2019.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

11

obwieszczenie o wszczeciu postepowania Walcz gaz.docx

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

12

wniosek, karta informacyjna Przebudowa gazociagu DN 500 Goleniów - Police w rejonie rezewatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej.pdf

Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – etap I.

13

Karta informacyjna - decyzja– budowa tunelu pod Świną.pdf

„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

14

Karta informacyjna - wniosek: przebudowa i rozbudowa gospodarstwa rybackiego "KUSICZKI"

Przebudowa i rozbudowa gospodarstwa rybackiego "KUSICZKI" - dz. nr 6/15, 6/16 obr. Kusice, gm. Malechowo

15

Obwieszczenie wydanie decyzji lokalizacyjnej - PRZEBUDOWA GAZOCIAGU dn 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej.pdf

Na podstawie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554; tj.) zawiadamia się, że na wniosek z 27.08.2019 r. Pana Tomasza Sojki reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 26.09.2019 r. decyzję Nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zamierzenia pn.: „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – etap I”.

16

obwieszczenie o decyzji - budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My42.pdf

Na podstawie art. 10, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Joannę Szurnicką, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 30.09.2019 r. wydał decyzję nr 141/2019, znak: AP-1.7840.1.111-6.2019.MM o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 (gmina Kozielice) do słupa My42 (gmina Myślibórz).

17

karta informacyjna - Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 (gmina Kozielice) do słupa My42 (gmina Myślibórz).pdf

Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinku od słupa Ko13 (gmina Kozielice) do słupa My42 (gmina Myślibórz).

18

Karta informacyjna - decyzja o zmianie pozwolenia na zabudowę rzeki Drawy

Karta informacyjna - zmiana decyzji nr 20/K/2017 z 12.04.2017 r. o pozwoleniu na zabudowę koryta rzeki Drawy w km od 153+668 do 153+608, obniżenie konstrukcji istniejącego progu w km 153+650, oraz remont istniejącego muru stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki - dz. nr 1/3, 2 obręb 0011 Złocieniec.

19

obwieszczenie- decyzja. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 31.12.2018 r. (uzupełniony 18.03.2019 r.), Pana Macieja Kasprzyka, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 26.09.2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 16/2019, znak: AP-1.7820.173-14.2019.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” .

20

obwieszczenie wszczęcia postępowania Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna od słupa My42 do My45 oraz od granicy gminy Banie do słupa Ko13.pdf.pdf

Na podstawie art. 7 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 23.09.2019 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Joannę Szurnicką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna od słupa My42(bez słupa) – do słupa My45 (gm. Myślibórz) oraz od granicy gminy Banie (dz. 368 ob. Rożnowo, gm. Banie) do słupa Ko13 (bez słupa ko13).

21

Karta informacyjna - decyzja - budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13.pdf

Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK13

22

karta informacyjna Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna od słupa My42 do My45 oraz od granicy gminy Banie do.pdf

Budowa linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna od słupa My42(bez słupa) – do słupa My45 (gm. Myślibórz) oraz od granicy gminy Banie (dz. 368 ob. Rożnowo, gm. Banie) do słupa Ko13 (bez słupa ko13).

23

obwieszczenie o decyzji - Zmiana pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk.doc

Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Daniela Hawryłkiewicza, Wojewoda Zachodniopomorski 24.09.2019 r. wydał decyzję nr 140/2019, zmieniającą decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017, z dnia 10.11.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, Etap V Goleniów – Płoty, w zakresie działek:

24

Karta informacyjna - decyzja-Zmiana pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk.pdf

zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017, z dnia 10.11.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, Etap V Goleniów – Płoty

25

obwieszczenie o wszczeciu postepowania modernizacja przystanku PKP WOLIN.docx

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 5/2019 z dnia 19.02.2019 r., znak: AP-3.746.58.2018.MS, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji przystanku osobowego Wolin Pomorski na linii kolejowej relacji Szczecin Dąbie SDB – Świnoujście Port w km 68,729 w zakresie rozbudowy do długości 300 m i przebudowy peronów, rozbudowy przejścia pod torami, kanalizacji deszczowej, na działkach nr 2/1 i 37/14 w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A

26

obwieszczenie - wszczęcie. Zmiana decyzji ZRID - Budowa drogi S6 na odcinku Ustronie Morskie początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 28.06.2019 r. (uzupełniony w dniu 27.08.2019 r.) Pana Krzysztofa Pacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 3/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”

27

Karta informacyjna - wniosek - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW 162 w Świdwinie

Karta informacyjna na temat wniosku o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 – dz. nr 1/3 obręb 04 M. Świdwin, dz. nr 93/1 obr. 07 M. Świdwin w ramach zadania pn. „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej położonej w Świdwinie przy ul. Spółdzielczej”.

28

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

30

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

31

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

32

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

33

Karta informacyjna - decyzja - budowa sieci wodociągowej w pasie DW 178 w Wałczu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 178 - dz. nr 5095, 5204/4 obr. 01 M. Wałcz, w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przejazdową przepompownią ścieków w rejonie ul. Półwiejskiej w Wałczu”.

34

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

35

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

36

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

37

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

38

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

39

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

40

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

41

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

42

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę