ZUW Szczecin. Pomoc społeczna - jednostki
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki

Pomoc społeczna - jednostki


1
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
2
Domy Pomocy Społecznej
3
Placówki udzielające tymczasowego schronienia
4
Środowiskowe Domy Samopomocy i Powiatowe Ośrodki Wsparcia
5
Centra Integracji Społecznej
6
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
7
Ośrodki Pomocy Społecznej
8
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych


cofnij do druku na górę