ZUW Szczecin. Pomoc społeczna - jednostki
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki

Pomoc społeczna - jednostki


1
Placówki udzielające tymczasowego schronienia
2
Środowiskowe Domy Samopomocy i Powiatowe Ośrodki Wsparcia
3
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
4
Ośrodki Pomocy Społecznej
5
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
6
Domy Pomocy Społecznej
7
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
8
Centra Integracji Społecznej


cofnij do druku na górę