Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów

Dla samorządów1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
2
Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa
3
Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
4
Zmiany w podziale terytorialnym województwa
5
Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych
6
Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
7
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze
8
Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego
9
Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.


cofnij do druku na górę