ZUW Szczecin. Dla cudzoziemców
obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym ZUW na instagramie informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Dla cudzoziemców
Informacje dla cudzoziemców
Legalizacja pobytu
Obywatelstwo polskie
Statystyki decyzji

Dla Cudzoziemcw

Dla cudzoziemców
 

 

Nowy sprzęt informatyczny dzięki dofinansowaniu UE

Wojewoda Zachodniopomorski realizując zadania ustawowe w zakresie spraw cudzoziemców otrzymał w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych Program Roczny 2010 dofinansowanie na zakup sprzętu do obsługi systemów teleinformatycznych oraz pobierania danych biometrycznych.

W ramach programu dokonano zakupu nowoczesnych zestawów komputerowych wraz z drukarkami oraz czytników linii papilarnych, które umożliwią przyspieszenie obsługi administracyjnej klientów-cudzoziemców. Ponadto zakup sprzętu umożliwi szybszą i bardziej efektywna komunikację z innymi organami administracji w sprawach dotyczących cudzoziemców.

   


 

Informujemy: wnioski dotyczące spraw Cudzoziemców przyjmowane są w pokoju nr 92,93

 


1Praca cudzoziemców w Polsce – od maja zmiany
Od 1 maja zmieniają się zasady wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca, a także przepisy dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia.
2Pomoc prawna i integracyjna
Helsińska Fundacja Praw Człowieka od stycznia 2014 r. realizuje projekt „Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym” współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.
3Sprawy cudzoziemców - informacje w języku migowym

4Nowe przepisy dla cudzoziemców
Wydłużenie o rok zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia - to niektóre ze zmian, przygotowanych dla cudzoziemców w nowej ustawie. Przepisy będą obowiązywały od 1 maja.
5 Konsultacje w sprawie przedłużenia pobytu dla obywateli Ukrainy
W związku z obecną sytuacją na Ukrainie informujemy, że obywatele tego kraju zainteresowani dalszym pobytem w Polsce mogą zgłaszać się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na konsultacje.
6POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów
Od lipca 2012 r. do czerwca 2015 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje projekt „POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów" współfinansowany przez Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów i budżet państwa, w ramach którego zaprasza obywateli krajów spoza Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje z prawnikami.
7Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

8Od 15 maja 2012 r. można ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego.
Z instytucji przywrócenia obywatelstwa polskiego mogą skorzystać osoby, które utraciły obywatelstwo polskie przed 1 stycznia 1999 r., na przełomie sierpnia 1962 r. a grudnia 1998 r. nabyły obywatelstwo obce oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.