ZUW Szczecin. Dla cudzoziemców
obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym ZUW na instagramie informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Dla cudzoziemców
Informacje dla cudzoziemców
Legalizacja pobytu
Obywatelstwo polskie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Statystyki decyzji

Dla Cudzoziemcw

Dla cudzoziemców
 

 

Nowy sprzęt informatyczny dzięki dofinansowaniu UE

Wojewoda Zachodniopomorski realizując zadania ustawowe w zakresie spraw cudzoziemców otrzymał w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych Program Roczny 2010 dofinansowanie na zakup sprzętu do obsługi systemów teleinformatycznych oraz pobierania danych biometrycznych.

W ramach programu dokonano zakupu nowoczesnych zestawów komputerowych wraz z drukarkami oraz czytników linii papilarnych, które umożliwią przyspieszenie obsługi administracyjnej klientów-cudzoziemców. Ponadto zakup sprzętu umożliwi szybszą i bardziej efektywna komunikację z innymi organami administracji w sprawach dotyczących cudzoziemców.

   


 

Informujemy: wnioski dotyczące spraw Cudzoziemców przyjmowane są w pokoju nr 92,93

 


1Pomoc prawna i integracyjna
Helsińska Fundacja Praw Człowieka od stycznia 2014 r. realizuje projekt „Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym” współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.
2Sprawy cudzoziemców - informacje w języku migowym

3Nowe przepisy dla cudzoziemców
Wydłużenie o rok zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia - to niektóre ze zmian, przygotowanych dla cudzoziemców w nowej ustawie. Przepisy będą obowiązywały od 1 maja.
4 Konsultacje w sprawie przedłużenia pobytu dla obywateli Ukrainy
W związku z obecną sytuacją na Ukrainie informujemy, że obywatele tego kraju zainteresowani dalszym pobytem w Polsce mogą zgłaszać się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na konsultacje.
5POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów
Od lipca 2012 r. do czerwca 2015 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje projekt „POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów" współfinansowany przez Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów i budżet państwa, w ramach którego zaprasza obywateli krajów spoza Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje z prawnikami.
6Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

7Od 15 maja 2012 r. można ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego.
Z instytucji przywrócenia obywatelstwa polskiego mogą skorzystać osoby, które utraciły obywatelstwo polskie przed 1 stycznia 1999 r., na przełomie sierpnia 1962 r. a grudnia 1998 r. nabyły obywatelstwo obce oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.