Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców

Dla cudzoziemców

""""
 
Całodobowa, automatyczna infolinia dla cudzoziemców - 91 44 12 000
Informacje na temat sposobu składania wniosku o legalizację pobytu, zatrudnienia na terytorium Polski oraz Karty Polaka.
 
 
Infolinia została sfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
""logo"
 

 

 

 

Dzień 24 grudnia 2018r jest dniem wolnym od pracy w dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Delegatury ZUW w Koszalinie. W zamian dniem pracujacym będzie sobota  15.12.2018r

/ Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 17 z dnia 31.08.2018r/ .

 


1

Sprawy cudzoziemców - informacje w języku migowym

2

Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

3

Od 15 maja 2012 r. można ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Z instytucji przywrócenia obywatelstwa polskiego mogą skorzystać osoby, które utraciły obywatelstwo polskie przed 1 stycznia 1999 r., na przełomie sierpnia 1962 r. a grudnia 1998 r. nabyły obywatelstwo obce oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę