ZUW Szczecin. Zdrowie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie

Informacje archiwalne: Zdrowie


1
2017-11-28
Dotacje na zadanie polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
2
2017-10-11
Zaproszenie na szkolenie z zakresu funkcjonalności SMK dla jednostek akredytowanych
3
2017-09-25
Pozostawione rzeczy po Lekarskim Egzaminie Końcowym
4
2017-07-17
UWAGA!!! Zmiana Wydziału zajmującego się wydawaniem kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowików i dyspozytorów medycznych
5
2017-05-25
Ważna informacja od konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dla lekarzy przystępujących do PES w sesji jesiennej 2017
6
2017-05-22
Za nami Jubileuszowe XXV Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
7
2017-04-28
Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
8
2017-04-27
CHOROBY ZAPALNE JELIT - WYZWANIA I NADZIEJE
9
2017-03-06
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie, reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta
10
2017-02-14
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.
11
2017-02-09
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie, reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta
12
2017-02-01
"Prawo w praktyce medycznej" - konferencja szkoleniowa 10 lutego 2017 r.
13
2016-11-02
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
14
2016-09-16
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
15
2016-09-08
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 października 2016 r.
16
2016-04-12
Ankieta dotycząca świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
17
2016-04-01
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
18
2016-02-18
Komunikat w sprawie 6-miesięcznego programu specjalizacji w dziedzinie geriatrii
19
2016-02-15
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
20
2016-02-09
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2016 r.
21
2016-02-03
Informator statystyczny ochrony zdrowia za 2014 rok
22
2016-01-22
Informacja dotycząca zmiany wysokości opłat za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu
23
2016-01-12
Komunikat dla osób realizujących program specjalizacji z okulistyki
24
2015-12-18
Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
25
2015-11-17
Konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów
26
2015-11-03
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r.
27
2015-10-19
Szkolenie z zakresu ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu
28
2015-05-22
Bezpłatne testy wykrywające wczesne stadia chorób nerek
29
2015-04-10
Konsultacje w sprawie ustawy o zdrowiu publicznym
30
2015-04-02
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2015 r.

1234

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę