Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały o przewozie osób

2018-12-06

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały o przewozie osób

Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność części przepisów uchwały RM Szczecin z 30 października 2018 zmieniających uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

budynek ZUW z oddali

W ocenie Wydziału Prawnego ZUW takie regulacje nie są do pogodzenia z konstytucyjną zasadą równości.

- Stanowią one przejaw dyskryminacji poprzez ograniczenie prawa przewozu osób niepełnosprawnych, które poruszają się wózkami inwalidzkimi (bądź innymi pojazdami przeznaczonymi do poruszania się osób niepełnosprawnych) o innych niż określone w uchwale parametry – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym.

- Takie zróżnicowanie prowadzi do niedozwolonej konstytucyjnie dyskryminacji ze względu na położenie społeczne, w tym przypadku niepełnosprawność – dodaje wicewojewoda Marek Subocz.

Rozstrzygnięcie nadzorcze powołuje się także na art. 15 ust. 5 ustawy Prawo przewozowe. Zgodnie z ustawą rada ma kompetencje do podjęcia uchwały w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego. Oznacza to, że Rada może określić sposób, w jaki należy przewozić osoby lub bagaż lub określić zachowanie się podróżnych w środku transportu czy podczas korzystania z infrastruktury transportowej (np. dworce, przystanki, terminale itp.), nie może jednak szczegółowo określać parametrów wózka inwalidzkiego czy też decydować, jaki rodzaj wózka może być przewożony. To nie mieści się w pojęciu „przepisów porządkowych” w rozumieniu prawa przewozowego.

- Unormowania te (zawarte w kwestionowanej uchwale) pozwalają na dowolną ocenę przez kierującego pojazdem, czy osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim (bądź innym pojazdem) „dostąpi przywileju” przejazdu środkiem transportu publicznego. Tymczasem osoba kierująca takim pojazdem nie jest w żadnym razie upoważniona do badania, czy dana osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim (lub innym pojazdem) jest uprawniona do przejazdu środkiem transportu publicznego, z drugiej zaś trudno sobie wyobrazić sytuację, w której kierowca (maszynista) będzie dokonywał pomiaru wózka inwalidzkiego i jego wagi wraz z osobą niepełnosprawną przed podjęciem decyzji o możliwości przewozu danej osoby niepełnosprawnej – czytamy w rozstrzygnięciu.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody zachodniopomorskiego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, która wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Całość rozstrzygnięcia znajduje się na stronie.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2018-12-06 o godzinie: 20:12:05 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-12-06 o godzinie: 20:13:32 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-12-06 o godzinie: 20:13:32 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 118 razy.
historia wersji:
2018-12-06, 20:13:32 - Piotr Pieleszek
2018-12-06, 20:12:05 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę