Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok

2018-11-29

Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc i prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Bogusław Staszewski podpisali porozumienie, na mocy którego corocznie publikowane będzie zestawienie informacji finansowej, w jakiej znajdują się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) naszego województwa.

 

- Dzięki temu zestawieniu uzyskamy syntetyczny obraz informacji opartej na obiektywnych wskaźnikach. To pokaże, jak wygląda stan finansów danej gminy w porównaniu do innych, o podobnych uwarunkowaniach – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc – Chcemy w ten sposób podnieść kulturę finansową gmin oraz zadbać o przejrzystość i czytelność danych dotyczących finansów publicznych. Zależało nam na tym, by informację w tym kształcie przekazać samorządowcom na początku nowej kadencji.

Wojewoda dodaje, że taka klarowna informacja o stanie finansów JST pozwoli samorządowcom podejmować w razie potrzeby działania zaradcze.

- Naszym celem jest niedopuszczenie do takiej sytuacji, w jakiej znalazły się Ostrowice i likwidacja jakiejkolwiek kolejnej gminy na terenie Pomorza Zachodniego – dodaje wojewoda Tomasz Hinc.

Sporządzone zestawienia - ze względu na odmienną specyfikę poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego - przedstawiają jednostki województwa zachodniopomorskiego w podziale na gminy wiejskie, gminy miejsko - wiejskie, gminy miejskie oraz powiaty ziemskie. Ze względu na indywidualną specyfikę w zestawieniu podano informacyjnie (bez obliczania indeksu) wartości wskaźników dla miast na prawach powiatu oraz samorządu województwa.

- W zestawieniu użyliśmy sześć wskaźników, z których pierwsze trzy należą do grupy stymulantów, czyli mają pozytywny wpływ na sytuację finansową gminy i trzech tzw. desytymulantów – wyjaśnił Marek Fras, naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Szczecinie.

Wykazane wskaźniki obrazują następujące wartości będące przyjętymi w zestawieniu miernikami sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego:

W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem
W2 – relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
W6 – wskaźnik bezrobocia

Bazując na sześciu wyżej wymienionych wskaźnikach, korzystając z metod statystycznych określono miejsce poszczególnej jednostki samorządu terytorialnego w zestawieniu.

Otrzymane wyniki zostały posortowane począwszy od jednostek o najwyższej (najkorzystniejszej biorąc pod uwagę przyjętą metodologię) wartości indeksu. Wskazany został również dystans poszczególnych jednostek od jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej grupie.

- Na terenie Pomorza Zachodniego jest siedem gmin, które wdrożyły plan naprawczy dla swoich finansów i uzyskały pożyczkę z budżetu państwa – dodał prezes Staszewski – Są to: Rewal, Recz, Biały Bór, gmina wiejska Białogard, Kamień Pomorski, Brojce, Rąbino i Grzmiąca. Pozytywnie plan naprawczy zaopiniowaliśmy także w gminie Maszewo – to również pozwoli gminie wystąpić o pożyczkę z budżetu państwa.

Zestawienie informacji znajduje się w załączniku. Kolejne, za 2018 rok, będzie opublikowane na stronach ZUW do końca kwietnia 2019 r.

Link do szerszych analiz RIO.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2018-11-29 o godzinie: 10:31:36 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-11-29 o godzinie: 11:34:02 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-11-29 o godzinie: 11:34:02 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3018 razy.
historia wersji:
2018-11-29, 11:34:02 - Piotr Pieleszek
2018-11-29, 11:03:59 - Piotr Pieleszek
2018-11-29, 10:31:36 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok
format pliku pdf .pdf
1546.8 kB
2018-11-29, 10:33:00
2
Informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok - dane źródłowe
format pliku pdf .pdf
114.8 kB
2018-11-29, 11:07:43
3
podpisanie porozumienia
format pliku jpg .jpg
5695.8 kB
2018-11-29, 14:14:23
cofnij do druku na górę