Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Wojewoda: uchwała RM Szczecin bez uchybień

2018-06-13

Wojewoda: uchwała RM Szczecin bez uchybień

W dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego opublikowano dziś uchwałę Rady Miasta Szczecin ustalającą odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu na Bulwarze Gdyńskim. Wojewoda Tomasz Hinc nie stwierdził uchybień w toku postępowania nadzorczego nad uchwałą

 Podczas postępowania nadzorczego służby prawne wojewody prosiły o wyjaśnienia Radę Miasta Szczecin oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji, czy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie wskazanym w uchwale niesie za sobą - bądź nie - zagrożenie zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Krzysztof Soska poinformował, że „UM Szczecin wprowadził codzienny harmonogram sprzątania tego terenu, jak również doposażył go w dodatkowe pojemniki na odpady”. Dodał także, że „omawiany obszar jest wyposażony w nowoczesny system monitoringu wizyjnego, z którego obraz jest podstawowym narzędziem do obserwacji zachowań oraz podejmowania interwencji w przypadku naruszania porządku i zasad współżycia społecznego” Zastępca prezydenta dodał także w piśmie, że „po wprowadzeniu pozwolenia na spożywanie alkoholu na tym terenie wskazane będzie zabezpieczenie porządku i czystości na tym obszarze oraz wzmocnienie patroli”.

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji, insp. Piotr Ostrowski w odpowiedzi na pismo ZUW przywołał statystyki, które wskazują, że Bulwar Gdyński „nie stanowi szczególnie zagrożonego rejonu”.
„W rejonie Bulwaru Gdyńskiego w okresie jego aktywnego funkcjonowania tj. od 1 marca 2018 do 31 maja 2018 odnotowano 2 przypadki przestępstw mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, co stanowi 1,4 % ogółu takich przestępstw na terenie Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie. We wskazanym okresie funkcjonariusze policji w okolicy Bulwaru Gdyńskiego przeprowadzili 84 interwencje, co stanowi ułamek procenta wszystkich interwencji przeprowadzonych w tym okresie na terenie miasta Szczecin” – czytamy w piśmie od zastępcy komendanta.
Inspektor zaznacza też, że w razie wprowadzenia odstępstwa, nadal będzie karane spożywanie alkoholu powyżej 12%, a „w przypadku wystąpienia nowych zagrożeń wprowadzone zostaną dodatkowe narzędzia mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.”

- W badanej uchwale nie stwierdziliśmy błędów, które wyeliminowałyby ją z obrotu prawnego – podsumowuje Tomasz Hinc wojewoda zachodniopomorski – Mam nadzieję, że służby miejskie, przy wsparciu policji, będą utrzymywać porządek na Bulwarze Gdyńskim i zadbają o bezpieczeństwo wszystkich przebywających tam osób. Ufam też, że osoby, które będą legalnie w tym miejscu spożywać alkohol, będą to robić w sposób, który nie przekracza ogólnie przyjętych norm kulturowych – czyli rozsądnie, z umiarem i zachowaniem kultury osobistej.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po publikacji w dzienniku urzędowym, tj. 28 czerwca br.


cofnij do druku na górę