ZUW Szczecin. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym ZUW na instagramie informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Dla cudzoziemców:
Informacje dla cudzoziemców
Legalizacja pobytu
Obywatelstwo polskie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Statystyki decyzji

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dyrektor Wydziału

Małgorzata Neumann
pokój 17
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712

 

Zastępca Dyrektora

Rafał Sierkowski
pokój 17
tel. 91 4303 400


Sekretariat

pokój nr 17
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712

 

Oddział spraw paszportowych

Kierownik - Anna Leonowicz
pokój 94
tel. 91 4303 739
informacje

 

Informacja paszportowa
BOI
tel. 91 4303 769
adres mailowy: so@szczecin.uw.gov.pl

 

Oddział spraw Cudzoziemców

Kierownik - Arkadiusz Chłód
pokój 40
tel. 91 4303 790
informacje

 

Informacja - sprawy cudzoziemców
tel. 91 4303 728, 91 4303 289

 

Oddział spraw obywatelskich

Kierownik - Lech Jakóbowski
pokój 13
tel. 91 4303 689
informacje

 

Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

Kierownik - Ewa Kucharska
tel. 94 3428 338
informacje

 

godziny przyjęć Klientów:


od poniedziałku do piątku: 8:00-15:00

 

SPRAWY PASZPORTOWE
poniedziałek: 7.45-16.45
od wtorku do piątku: 8.00-15.00

KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE
poniedziałek: 7.45-16.30 
od wtorku do piątku: 8.00-14.45 
(przerwa: 12.00-12.30). W czasie przerwy opłaty paszportowe można dokonywać w kasie głównej Urzędu.

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
ul. Władysława Andersa 34

 

od poniedziałku do piątku: 8:00-15:00


SPRAWY PASZPORTOWE
poniedziałek: 7.45-17.45
od wtorku do piątku: 7.45-15.00

 

 

Zobacz także: szczegółowe procedury spraw paszportowych

 

Zobacz także: szczegółowe procedury spraw dotyczących legalizacji pobytu

 

Zobacz także: szczegółowe procedury dotyczące obywatelstwa polskiego

 

Zobacz także: szczegółowe procedury spraw obywatelskich

 


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie od 31 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. realizuje projekt Nr FGZ-12-3422 „Modernizacja infrastruktury biurowej służącej obsłudze cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rocznego 2012 Funduszu Granic Zewnętrznych.

 

W ramach projektu uzyskane dofinansowanie przeznaczone zostało na stworzenie stanowisk do obsługi cudzoziemców, doposażenie praciwników w sprzęt biurowy i komputerowy oraz zakup programu statystyczno - ewidencyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń do zarządzania i przechowywania dokumentów.

Efektem końcowym projektu będzie dostosowanie stanowisk do cyfrowego przyjmowania danych osobowych oraz obsługi biometrycznej klientów-cudzoziemców oraz doposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy i komputerowy umożliwiający szybsze załatwianie spraw.

Łączna wartość projektu wyniosi 299 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Fundusz Granic Zewnętrznych 224,25 tys. zł.