ZUW Szczecin. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym ZUW na instagramie informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Dla cudzoziemców:
Informacje dla cudzoziemców
Legalizacja pobytu
Obywatelstwo polskie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Statystyki decyzji

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


 

Dyrektor Wydziału

Małgorzata Neumann
pokój 17
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712

Zastępca Dyrektora

Rafał Sierkowski
pokój 17
tel. 91 4303 400


 


Oddział spraw Cudzoziemców

Kierownik-  Arkadiusz Chłód
pokój 40
tel. 91 4303 790
informacje

Oddział spraw obywatelskich

Kierownik-  Lech Jakóbowski
pokój 13
tel. 91 4303 689
informacje

Oddział spraw paszportowych 

Kierownik- Anna Leonowicz 

pokój 94

tel. 91 4303 739
informacje


Oddział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
w Delegaturze Urzędu w Koszalinie
Kierownik- Ewa Kucharska
tel. 94  3428 338
 


 

Sekretariat
pokój nr 17
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712
 

Informacja paszportowa 

BOI 

tel.  91 4303 769 
adres mailowy:
so@szczecin.uw.gov.pl

 

Informacja - sprawy cudzoziemców

tel. 91 4303 728
      91 4303 289

 

 

 

 

ZUW Szczecin - godziny przyjęć Klientów:

 

 

 

 

od poniedziałku do piątku

 

8:00 - 15:00

 

SPRAWY PASZPORTOWE

poniedziałki

7:45 - 16:45

od wtorku do piątku

8:00 - 15:00

 

KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE

poniedziałki

7:45 - 16:30

od wtorku do piątku

8:00 - 14:45

przerwa:

 

W czasie przerwy opłaty paszportowe można dokonywać w kasie głównej Urzędu

12:00 - 12:30

 

 

Delegatura Koszalin - godziny przyjęć Klientów:

 

 

 

od poniedziałku do piątku

 

7:30 - 15:30

 

SPRAWY PASZPORTOWE

poniedziałek

7:45-17:45

wtorek - piątek

7:45-15:00

 

KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE

poniedziałek

7:30-17:30

wtorek - piątek

7:30-14:50

 


 

Zobacz także: szczegółowe procedury spraw paszportowych
Zobacz także: szczegółowe procedury spraw dotyczących legalizacji pobytu

Zobacz także: szczegółowe procedury dotyczące obywatelstwa polskiego
Zobacz także:
szczegółowe procedury spraw obywatelskich
 

 


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie od 31 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. realizuje projekt Nr FGZ-12-3422 „Modernizacja infrastruktury biurowej służącej obsłudze cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rocznego 2012 Funduszu Granic Zewnętrznych.

 

W ramach projektu uzyskane dofinansowanie przeznaczone zostało na stworzenie stanowisk do obsługi cudzoziemców, doposażenie praciwników w sprzęt biurowy i komputerowy oraz zakup programu statystyczno - ewidencyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń do zarządzania i przechowywania dokumentów. 

Efektem końcowym projektu będzie 
dostosowanie stanowisk do cyfrowego przyjmowania danych osobowych oraz obsługi biometrycznej klientów-cudzoziemców oraz doposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy i komputerowy umożliwiający szybsze załatwianie spraw.  

Łączna wartość projektu wyniosi 299 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Fundusz Granic Zewnętrznych 224,25 tys. zł.