Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Przedstawiciele wojewody w radach społecznych

Przedstawiciele wojewody w radach społecznych

Przedstawiciele wojewody w radach społecznych

Przedstawiciel wojewody wchodzi w skład rady społecznej, jako jej członek, działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest:
1) uczelnia medyczna;
2) jednostka samorządu terytorialnego.


Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.

Członkowi rady społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej.

Za udział w posiedzeniach rady społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.


Podstawa prawna:
art. 48 ust. 6-7 oraz 9-10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)


Sprawy desygnowania przedstawicieli wojewody do rad społecznych prowadzi:
Katarzyna Skowroń-Giniewska
– Kierownik Oddziału Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

tel. 091 4303523
faks 091 4303234
e-mail: ksginiewska@szczecin.uw.gov.pl
pokój 246, II piętro
 

 

Wykaz przedstawicieli Wojewody Zachodniopomorskiego w radach społecznych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2018-01-03 o godzinie: 14:06:24 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-10-09 o godzinie: 12:49:26 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-10-09 o godzinie: 12:49:26 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1321 razy.
historia wersji:
2018-10-09, 12:49:26 - Monika Zwierzchowska
2018-01-16, 15:06:32 - Monika Zwierzchowska
2018-01-16, 14:47:05 - Monika Zwierzchowska
2018-01-16, 14:45:49 - Monika Zwierzchowska
2018-01-15, 14:04:01 - Piotr Pieleszek
2018-01-03, 14:06:24 - Paweł Pacała

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula RODO - Wyznaczanie przedstawiciela wojewody do rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
format pliku pdf .pdf
136.4 kB
2018-06-04, 11:41:39
cofnij do druku na górę