ZUW Szczecin. Spółki wodne
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Spółki wodne

2017-05-17

Spółki wodne

SPÓŁKI WODNE i ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła istotna zmiana dotycząca gospodarowania wodami w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Organizację i działanie spółek wodnych od 1 stycznia 2018 r. reguluje ww. ustawa. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta. Spółki wodne mogą łączyć się w związki spółek wodnych. Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda. Podstawowe zasady dotyczące organizacji i działania spółek wodnych nie zmieniły się.

Najważniejsze zmiany wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r.:

Art. 441 ust. 4

Spółki wodne prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Art. 444 ust. 2

Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda.

Nadzór wojewody:

Nadzór wojewody będzie polegał przede wszystkim na kontroli zgodności działalności statutowej związku spółek wodnych z przepisami prawa oraz podejmowanych przez organy związku uchwał:

Najważniejsze obowiązki Związków Spółek Wodnych w zakresie nadzoru wojewody:

Wojewoda właściwy miejscowo dla siedziby związku spółki wodnej zatwierdza statut tego związku w drodze decyzji. Przepisy stosuje się odpowiednio do zmiany statutu związku spółki wodnej. Zarząd przedkłada wojewodzie uchwały organów spółki wodnej w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

Dotacje podmiotowe:

Na podstawie art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) Wojewoda Zachodniopomorski rozpoczyna prace dotyczące podziału dotacji podmiotowych przeznaczonych dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Wymagania przy ubieganiu się o dotacje:


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-05-17 o godzinie: 13:00:36 przez użytkownika Rafał Mańczak
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-05-21 o godzinie: 09:22:35 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2018-05-21 o godzinie: 09:22:35 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2858 razy.
historia wersji:
2018-05-21, 09:22:35 - Rafał Mańczak
2018-05-21, 07:35:41 - Rafał Mańczak
2018-04-03, 16:04:00 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 16:03:46 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 16:02:17 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 16:00:52 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 15:59:21 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-04-03, 15:57:04 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-03-07, 14:45:55 - Piotr Pieleszek
2018-03-07, 14:45:24 - Piotr Pieleszek
2018-02-13, 10:48:04 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-02-13, 10:47:18 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:36:58 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:35:43 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:34:53 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-05-17, 13:00:36 - Rafał Mańczak

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2018 roku
format pliku doc .doc
65.5 kB
2018-05-21, 07:37:26
cofnij do druku na górę