ZUW Szczecin. Spółki wodne
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Spółki wodne

2017-05-17

Spółki wodne

SPÓŁKI WODNE i ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła istotna zmiana dotycząca gospodarowania wodami  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 

Organizację i działanie spółek wodnych od 1 stycznia 2018 r. reguluje ww. ustawa.

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta. Spółki wodne mogą łączyć się w związki spółek wodnych. Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda.

 

Podstawowe zasady dotyczące organizacji i działania spółek wodnych nie zmieniły się:

 

Spółki wodne nadal mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – art. 443 ust. 1 nowej ustawy Prawo wodne.

 

Ø  Art. 443 ust. 1

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej
w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych,
z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.

 

Część spółek korzysta także z pomocy samorządów gminnych, które dostrzegają potrzebę należytej konserwacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych, zwłaszcza rowów, przepustów. Środki posiadane przez spółki, głównie pochodzące ze składek członkowskich właścicieli gruntów, są zbyt niskie, dlatego wsparcie ich dotacjami jest niezwykle istotne.

 

W każdym przypadku udzielenia dotacji podmiotowej na podstawie art. 443 ust. 1 ważną zasadą jest zakaz łączenia innych dotacji na zadaniu objętym dotacją podmiotową.

 

Wsparcie środkami dotacji podmiotowej w oparciu o przepis art. 443 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowej kwoty
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 50. Podstawą otrzymania środków będą umowy dotacji zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i spółką wodną/rejonowym związkiem spółek wodnych.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r.:

 

Ø  Art. 441 ust. 4

Spółki wodne prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Ø  Art. 444 ust. 2

Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku
do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-05-17 o godzinie: 13:00:36 przez użytkownika Rafał Mańczak
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-02-13 o godzinie: 10:48:04 przez użytkownika Justyna Pawłowska-Zalejska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-02-13 o godzinie: 10:48:04 przez użytkownika Justyna Pawłowska-Zalejska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2200 razy.
historia wersji:
2018-02-13, 10:48:04 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2018-02-13, 10:47:18 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:36:58 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:35:43 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:34:53 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-05-17, 13:00:36 - Rafał Mańczak
cofnij do druku na górę