ZUW Szczecin. Spółki wodne
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Spółki wodne

2017-05-17

Spółki wodne

Informacja o dotacjach podmiotowych w 2017 r. dla spółek wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Nie przewiduje się środków na doposażenie spółek w środki trwałe.

Wymagania:

- Zainteresowane spółki winny złożyć stosowny wniosek o przyznanie dotacji na ustalonym wzorze.

- Wkład własny powinien wynosić minimum 10% planowanych zadań.

- Dane przedstawione przez spółkę wodną we wniosku powinny zostać potwierdzone podpisem i pieczęcią przez właściwego miejscowo starostę, który w myśl art. 178 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych.

- Wnioski składane są na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

- Termin składania wniosków o dotacje upływa 05 czerwca 2017 r.

Część środków, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczonych zostanie na konserwacje rowów melioracji szczegółowych na gruntach Skarbu Państwa. W tym przypadku odrębne pisma o środki dotacji składają starostwie powiatów gospodarujący danym zasobem nieruchomości.

Propozycji podziału dotacji dokonuje Komisja do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Komisja przydzielając środki finansowe będzie brała pod uwagę dane zamieszczone we wnioskach.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-05-17 o godzinie: 13:00:36 przez użytkownika Rafał Mańczak
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-05-17 o godzinie: 13:00:36 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2017-05-17 o godzinie: 13:00:36 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 328 razy.
historia wersji:
2017-05-17, 13:00:36 - Rafał Mańczak

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2017 roku dla spółek wodnych woj. zachodniopomorskiego
.doc
56 kB
2017-05-17, 13:01:40
cofnij do druku na górę