ZUW Szczecin. Spółki wodne
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Spółki wodne

2017-05-17

Spółki wodne

Organizację i działanie spółek wodnych reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121). Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Zgodnie z art. 178 ustawy nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta.

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej
w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne.

Część spółek korzysta także z pomocy samorządów gminnych, które dostrzegają potrzebę należytej konserwacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych, zwłaszcza rowów, przepustów. Środki posiadane przez spółki, głównie pochodzące ze składek członkowskich właścicieli gruntów, są zbyt niskie, dlatego wsparcie ich dotacjami jest niezwykle istotne.

 

 

Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału dotacji na 2017 r.:

 

1.     Dla spółek wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na bieżącą działalność.

2.     Dla spółek wodnych na konserwacje rowów melioracji szczegółowych na gruntach Skarbu Państwa.

 

Podstawą otrzymania środków są umowy dotacji zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i spółką wodną/rejonowym związkiem spółek wodnych.

 

Rozliczenie dotacji nastąpi do 15 stycznia 2018 r. według określonych wzorów zamieszczonych poniżej.

 

 

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-05-17 o godzinie: 13:00:36 przez użytkownika Rafał Mańczak
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-08-03 o godzinie: 11:36:58 przez użytkownika Justyna Pawłowska-Zalejska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-08-03 o godzinie: 11:36:58 przez użytkownika Justyna Pawłowska-Zalejska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1781 razy.
historia wersji:
2017-08-03, 11:36:58 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:35:43 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-08-03, 11:34:53 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2017-05-17, 13:00:36 - Rafał Mańczak

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2017 roku dla spółek wodnych woj. zachodniopomorskiego
.doc
56 kB
2017-05-17, 13:01:40
2
Protokół końcowego odbioru robót - rowy Skarbu Państwa - wzór załącznik nr 1 do umowy
.doc
52.5 kB
2017-08-03, 11:32:53
3
Rozliczenie dotacji 2017 - SW działalność bieżąca - wzór załącznik do umowy
.doc
34.5 kB
2017-08-03, 11:33:05
4
Rozliczenie dotacji 2017 - rowy Skarbu Państwa - wzór załącznik nr 2 do umowy
.doc
35 kB
2017-08-03, 11:33:19
cofnij do druku na górę