Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

2017-01-23

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

Oddział Rejestru i Postępowań Egzekucyjnych w Ochronie Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że uległa zmianie opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz opłata za zmianę tego wpisu.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2016 r. wynagrodzenie to wyniosło 4275,69 zł.
W związku z powyższym opłata za dokonanie wpisu do rejestru wynosi 428 zł (10% kwoty wynagrodzenia zaokrąglonej w górę do pełnego złotego) a opłata za zmianę wpisu wynosi 214 zł (50% opłaty za wpis do rejestru).
 


cofnij do druku na górę