Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Polityka prywatności ZUW Szczecin

Polityka prywatności ZUW Szczecin

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek ZUW. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie ZUW zbierane są dane dotyczące wizyty, np. dane statystyczne pozwalające określić ilości odsłon poszczególnych artykułów. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie wpływa na korzystania ze strony internetowej ZUW. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Newsletter

Jeżeli zapisaliście się Państwo do naszego Newslettera, lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, to wykorzystujemy Wasze dane jedynie w celu wysłania Wam naszego Newslettera. Sposób dodawania do listy subskrybentów i rezygnacji z subskrypcji opisany jest na stronie newslettera. Możecie Państwo również zrezygnować wysyłając e-mail na adres głównego administratora z prośbą o wykreślenie z listy odbiorców wiadomości. 

Dokumentacja fotograficzna

Podczas spotkań, uroczystości i konferencji z udziałem wojewody zachodniopomorskiego, wicewojewody zachodniopomorskiego, dyrektorów i kierowników oraz pracowników komórek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonywane są zdjęcia.

Zdjęcia mogą być publikowane na stronach internetowych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na profilach urzędu w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram, Twitter.

Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu przysługuje prawo do żądania usunięcia fotografii z serwisu www i mediów społecznościowych ZUW. Żądanie usunięcia należy wysłać na adres mailowy: rzecznik@szczecin.uw.gov.pl
 

Zmiana polityki prywatności

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Kontakt

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin


cofnij do druku na górę