ZUW Szczecin. Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

2016-12-09

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

          14 listopada 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”, który finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem ww. programu jest poprawa wykrywalności chorób będących istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Ministerstwo Zdrowia jako sprawę priorytetową traktuje przeciwdziałanie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.
         Na konkurs zaplanowano łącznie 15 mln złotych. Wartość pojedynczego projektu nie może jednak przekraczać 2,5 mln złotych. Wnioski o dofinansowanie projektu mogą składać następujące podmioty:

         Realizatorzy projektu będą mogli finansować działania związane z edukacją zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia, udzielaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ramach wdrażania „Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” oraz zakupywać sprzęt medyczny umożliwiający realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej.
         Projekty mogą być składane w partnerstwie celem spełnienia wymaganego warunku dotyczącego posiadania odpowiedniego potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do realizacji programu polityki zdrowotnej. Wszelkie informacje o konkursie oraz dotyczące go szczegóły można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia pod następującym adresem mailowym: nowotwory.gs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 265 lub 22 53 00 251.
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-12-09 o godzinie: 15:00:51 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-12-09 o godzinie: 15:00:51 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2016-12-09 o godzinie: 15:00:51 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1089 razy.
historia wersji:
2016-12-09, 15:00:51 - Monika Zwierzchowska
cofnij do druku na górę