ZUW Szczecin. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należy dokonać w terminie do dnia 29 marca 2016 r. do Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin (pok. 75).

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie. 

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd. 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-03-11 o godzinie: 10:25:30 przez użytkownika Tomasz Zarębski
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-02-06 o godzinie: 09:25:19 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-02-06 o godzinie: 09:25:19 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1349 razy.
historia wersji:
2018-02-06, 09:25:19 - Piotr Pieleszek
2016-03-11, 10:26:50 - Tomasz Zarębski
2016-03-11, 10:25:30 - Tomasz Zarębski
cofnij do druku na górę