ZUW Szczecin. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

2011-05-16

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

STRUKTURA ODDZIAŁU

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Michał Domański, tel. 91 4303 360

 

Stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpowodziowej i zagrożeń naturalnych

 

Stanowisko pracy ds. systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
Robert Szydłowski, tel. 91 4303 373

 

Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Andrzej Ulass, tel. 91 4303 731


Stanowisko pracy ds. ochrony obiektów infrastruktury krytycznej, łączności i infrastruktury technicznej
tel. 91 4303 733

 

Stanowisko pracy ds. planowania reagowania kryzysowego 
Jarosław Kęsicki, tel. 91 4303 114

 

Wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy
tel. 91 4303 342
tel. kom. 696 031 168
fax. 91 433 85 22
infolinia 800 170 010
e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.plDO ZADAŃ ODDZIAŁU – WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym:
  gromadzenie i przekazywanie bieżących danych obrazujących stan bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
  sporządzanie raportów sytuacyjnych i dobowych dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  sporządzanie doraźnych informacji na temat występujących zagrożeń i przekazywanie ich Wojewodzie oraz innym organom wojewódzkiej administracji publicznej;
 2. monitorowania, analizowania i prognozowania zagrożeń oraz uruchamiania stosownych procedur reagowania kryzysowego;
 3. współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego, stanowiskami dyżurnymi i dyspozytorami organów administracji publicznej;
 4. nadzoru nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 5. współpracy z podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska oraz organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego;
 6. współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 7. dokumentowania działań podejmowanych przez Centrum;
 8. nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 9. realizowania zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 10. przygotowania i realizacji procedur dotyczących stopni alarmowych na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego lub sabotażu;
 11. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 12. realizowania zadań z zakresu planowania cywilnego;
 13. zapewnienia Wojewodzie kierowania działaniami obejmującymi zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej oraz zapewnienie funkcjonowania i dokumentowania prac:
   Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Koordynacji Programu „Razem bezpieczniej”,
  Zachodniopomorskiego Zespołu do Spraw Energetyki Jądrowej,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych.

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-16 o godzinie: 15:23:20 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-05-30 o godzinie: 10:04:33 przez użytkownika Waldemar Redmer
publikacja treści wykonana dnia: 2017-01-13 o godzinie: 11:24:16 przez użytkownika Jarosław Kęsicki
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 34967 razy.
historia wersji:
2017-05-30, 10:04:33 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:56:44 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:53:48 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:52:32 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:51:24 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:44:30 - Waldemar Redmer
2017-05-19, 11:13:19 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:27:27 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:26:52 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:25:50 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:23:45 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:22:23 - Waldemar Redmer
2017-01-13, 11:24:16 - Jarosław Kęsicki
2016-12-16, 10:33:29 - Jarosław Kęsicki
2016-12-12, 11:16:18 - Jarosław Kęsicki
2016-11-18, 10:59:12 - Jarosław Kęsicki
2016-10-08, 09:16:00 - Jarosław Kęsicki
2016-03-07, 14:08:11 - Jarosław Kęsicki
2015-12-18, 09:03:41 - Jarosław Kęsicki
2015-12-16, 13:28:24 - Jarosław Kęsicki
2015-12-08, 12:44:09 - Jarosław Kęsicki
2015-11-24, 14:39:15 - Jarosław Kęsicki
2015-11-24, 14:37:43 - Jarosław Kęsicki
2015-06-17, 14:48:05 - Piotr Pieleszek
2013-04-09, 13:54:28 - Jerzy Nitka
2012-05-11, 11:27:06 - Urszula Świerżewska
2012-05-02, 11:26:27 - Urszula Świerżewska
2012-05-02, 11:24:25 - Urszula Świerżewska
2012-05-02, 11:23:26 - Urszula Świerżewska
2012-04-24, 09:22:22 - Piotr Pieleszek
2011-10-14, 13:04:51 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 13:03:38 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 13:02:40 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:57:47 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:56:58 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:55:46 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:55:23 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:55:02 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:50:56 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:44:44 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:27:01 - Paweł Pacała
2011-10-14, 12:25:50 - Paweł Pacała
2011-10-14, 12:21:31 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 09:58:43 - Jerzy Nitka
2011-10-07, 13:19:58 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 13:17:00 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 13:16:13 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 13:15:00 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 13:00:44 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 12:57:24 - Edyta Mastalerz
2011-06-24, 10:17:58 - System Administrator
2011-05-16, 15:23:20 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
KARTA INFORMACYJNA - Pozwolenie na materialy wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.
rozmiar pliku: 79.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2016-01-19 11:12:05
Zarządzenie nr 119/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyznaczania miejsc do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
rozmiar pliku: 931.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-04-11 12:24:17
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego 2017
rozmiar pliku: 6382.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-05-31 08:27:19


Galeria zdjęć:

Warsztaty z osobami odpowiedzalnymi za realizację przedsiewzięć z zakresu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń w Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu Morskiego w Gdyni
487.4 kB
1500 x 1004 pix

501.5 kB
1500 x 974 pix

472.5 kB
1500 x 1156 pix