Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - - Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego

2011-05-16

Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego

STRUKTURA ODDZIAŁU

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 91 4303 360

 

Stanowisko pracy ds. planowania zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej
tel. 91 4303 114

 

Stanowisko pracy ds. łączności i systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
tel. 91 43 03 733

 

Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Andrzej Ulass, tel. 91 4303 731


Stanowisko pracy ds. ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i zagrożeń infrastruktury technicznej
Władysław Drużga, tel. 91 43 03 373

 

Stanowisko pracy ds. zagrożeń naturalnych i bezpieczeństwa imprez masowych
tel 91 43 03 382

 

Wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy
tel. 91 4303 342
fax. 91 433 85 22
infolinia 800 170 010
e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.plDO ZADAŃ ODDZIAŁU – WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym:
  gromadzenie i przekazywanie bieżących danych obrazujących stan bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
  sporządzanie raportów sytuacyjnych i dobowych dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  sporządzanie doraźnych informacji na temat występujących zagrożeń i przekazywanie ich Wojewodzie oraz innym organom wojewódzkiej administracji publicznej;
 2. monitorowania, analizowania i prognozowania zagrożeń oraz uruchamiania stosownych procedur reagowania kryzysowego;
 3. współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego, stanowiskami dyżurnymi i dyspozytorami organów administracji publicznej;
 4. nadzoru nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 5. współpracy z podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska oraz organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego;
 6. współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 7. dokumentowania działań podejmowanych przez Centrum;
 8. nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 9. realizowania zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 10. przygotowania i realizacji procedur dotyczących stopni alarmowych na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego lub sabotażu;
 11. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 12. realizowania zadań z zakresu planowania cywilnego;
 13. zapewnienia Wojewodzie kierowania działaniami obejmującymi zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej oraz zapewnienie funkcjonowania i dokumentowania prac:
   Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Koordynacji Programu „Razem bezpieczniej”,
  Zachodniopomorskiego Zespołu do Spraw Energetyki Jądrowej,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych.

 

 

 Lista załączników:

TypPlik załącznika
KARTA INFORMACYJNA - Pozwolenie na materialy wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.
rozmiar pliku: 79.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2016-01-19 11:12:05
Zarządzenie nr 119/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyznaczania miejsc do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
rozmiar pliku: 931.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-04-11 12:24:17
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego 2019 r.
rozmiar pliku: 11145.2 kB, typ pliku: *.rar, zmodyfikowany: 2019-03-20 13:26:29
cofnij do druku na górę