Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

2011-05-16

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

STRUKTURA ODDZIAŁU

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 91 4303 360

 

Stanowisko pracy ds. planowania zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej
tel. 91 4303 114

 

Stanowisko pracy ds. łączności i systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
tel. 91 43 03 733

 

Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Andrzej Ulass, tel. 91 4303 731


Stanowisko pracy ds. ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i zagrożeń infrastruktury technicznej
Władysław Drużga, tel. 91 43 03 373

 

Stanowisko pracy ds. zagrożeń naturalnych i bezpieczeństwa imprez masowych
tel 91 43 03 382

 

Wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy
tel. 91 4303 342
fax. 91 433 85 22
infolinia 800 170 010
e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.plDO ZADAŃ ODDZIAŁU – WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym:
  gromadzenie i przekazywanie bieżących danych obrazujących stan bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
  sporządzanie raportów sytuacyjnych i dobowych dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  sporządzanie doraźnych informacji na temat występujących zagrożeń i przekazywanie ich Wojewodzie oraz innym organom wojewódzkiej administracji publicznej;
 2. monitorowania, analizowania i prognozowania zagrożeń oraz uruchamiania stosownych procedur reagowania kryzysowego;
 3. współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego, stanowiskami dyżurnymi i dyspozytorami organów administracji publicznej;
 4. nadzoru nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 5. współpracy z podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska oraz organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego;
 6. współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 7. dokumentowania działań podejmowanych przez Centrum;
 8. nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 9. realizowania zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 10. przygotowania i realizacji procedur dotyczących stopni alarmowych na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego lub sabotażu;
 11. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 12. realizowania zadań z zakresu planowania cywilnego;
 13. zapewnienia Wojewodzie kierowania działaniami obejmującymi zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej oraz zapewnienie funkcjonowania i dokumentowania prac:
   Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Koordynacji Programu „Razem bezpieczniej”,
  Zachodniopomorskiego Zespołu do Spraw Energetyki Jądrowej,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych.

 

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-16 o godzinie: 15:23:20 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-02-15 o godzinie: 08:34:22 przez użytkownika Robert Drozdowicz
publikacja treści wykonana dnia: 2019-02-15 o godzinie: 08:34:22 przez użytkownika Robert Drozdowicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 47155 razy.
historia wersji:
2019-02-15, 08:34:22 - Robert Drozdowicz
2018-05-07, 07:57:54 - Waldemar Redmer
2018-02-28, 09:10:08 - Waldemar Redmer
2018-02-12, 08:03:33 - Waldemar Redmer
2018-02-12, 08:02:24 - Waldemar Redmer
2017-12-22, 08:33:28 - Waldemar Redmer
2017-12-22, 08:23:09 - Waldemar Redmer
2017-12-18, 14:46:25 - Waldemar Redmer
2017-10-03, 09:21:08 - Waldemar Redmer
2017-10-03, 09:19:29 - Waldemar Redmer
2017-09-21, 15:12:20 - Waldemar Redmer
2017-09-21, 15:10:43 - Waldemar Redmer
2017-08-01, 13:21:49 - Waldemar Redmer
2017-07-27, 14:32:01 - Waldemar Redmer
2017-07-21, 10:55:48 - Waldemar Redmer
2017-07-21, 10:50:27 - Waldemar Redmer
2017-07-21, 10:44:26 - Waldemar Redmer
2017-07-21, 10:39:20 - Waldemar Redmer
2017-07-21, 10:17:18 - Waldemar Redmer
2017-07-21, 10:16:32 - Waldemar Redmer
2017-07-21, 10:15:09 - Waldemar Redmer
2017-07-18, 07:44:20 - Waldemar Redmer
2017-07-18, 07:35:04 - Waldemar Redmer
2017-07-17, 15:13:52 - Waldemar Redmer
2017-05-30, 10:04:33 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:56:44 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:53:48 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:52:32 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:51:24 - Waldemar Redmer
2017-05-25, 13:44:30 - Waldemar Redmer
2017-05-19, 11:13:19 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:27:27 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:26:52 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:25:50 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:23:45 - Waldemar Redmer
2017-02-23, 14:22:23 - Waldemar Redmer
2017-01-13, 11:24:16 - Jarosław Kęsicki
2016-12-16, 10:33:29 - Jarosław Kęsicki
2016-12-12, 11:16:18 - Jarosław Kęsicki
2016-11-18, 10:59:12 - Jarosław Kęsicki
2016-10-08, 09:16:00 - Jarosław Kęsicki
2016-03-07, 14:08:11 - Jarosław Kęsicki
2015-12-18, 09:03:41 - Jarosław Kęsicki
2015-12-16, 13:28:24 - Jarosław Kęsicki
2015-12-08, 12:44:09 - Jarosław Kęsicki
2015-11-24, 14:39:15 - Jarosław Kęsicki
2015-11-24, 14:37:43 - Jarosław Kęsicki
2015-06-17, 14:48:05 - Piotr Pieleszek
2013-04-09, 13:54:28 - Jerzy Nitka
2012-05-11, 11:27:06 - Urszula Świerżewska
2012-05-02, 11:26:27 - Urszula Świerżewska
2012-05-02, 11:24:25 - Urszula Świerżewska
2012-05-02, 11:23:26 - Urszula Świerżewska
2012-04-24, 09:22:22 - Piotr Pieleszek
2011-10-14, 13:04:51 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 13:03:38 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 13:02:40 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:57:47 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:56:58 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:55:46 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:55:23 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:55:02 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:50:56 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:44:44 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 12:27:01 - Paweł Pacała
2011-10-14, 12:25:50 - Paweł Pacała
2011-10-14, 12:21:31 - Edyta Mastalerz
2011-10-14, 09:58:43 - Jerzy Nitka
2011-10-07, 13:19:58 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 13:17:00 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 13:16:13 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 13:15:00 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 13:00:44 - Edyta Mastalerz
2011-10-07, 12:57:24 - Edyta Mastalerz
2011-06-24, 10:17:58 - System Administrator
2011-05-16, 15:23:20 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
KARTA INFORMACYJNA - Pozwolenie na materialy wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.
rozmiar pliku: 79.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2016-01-19 11:12:05
Zarządzenie nr 119/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyznaczania miejsc do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
rozmiar pliku: 931.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-04-11 12:24:17
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego 2019 r.
rozmiar pliku: 11145.2 kB, typ pliku: *.rar, zmodyfikowany: 2019-03-20 13:26:29
cofnij do druku na górę