Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Obsługa klienta - godziny urzędowania

2015-08-04

Obsługa klienta - godziny urzędowania

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Ul. Wały Chrobrego 4 

SPRAWY CUDZOZIEMCÓW
poniedziałek: 10.00-18.00
od wtorku do piątku: 8.00-15.00


Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34

SPRAWY CUDZOZIEMCÓW
poniedziałek: 10.00-17.45
od wtorku do piątku: 8.00-15.00 

Internetowa rezerwacja wizyt w sprawach paszportowych i cudzoziemców w ZUW w Szczecinie

 


UWAGA! Rejestracja klientów do kolejki D możliwa jest wyłącznie w trybie rezerwacji internetowej.


W Szczecinie w Oddziale ds. Obsługi Klienta w sprawach obywatelskich, paszportowych i cudzoziemców funkcjonuje system kolejkowy.

Numerek z biletomatu pobieramy w przypadku:

Warto pobrać numerek jak najwcześniej

System kolejkowy na bieżąco oblicza przybliżony czas oczekiwania na obsługę i na podstawie tych danych wylicza moment zakończenia wydawania numerków. W przypadku zarejestrowania zbyt dużej ilości osób oczekujących, biletomat przestaje wydawać numerki na dany dzień.

Może się zdarzyć, że pod koniec pracy urzędu nie będzie możliwe pobranie biletu z numerem, a tym samym załatwienie sprawy objętej systemem kolejkowym.

Jedna osoba – jeden bilet z numerem

Pobranie jednego biletu z numerem upoważnia do załatwienia jednej sprawy (złożenia jednego wniosku). W przypadku składania wniosku o wydanie paszportu przez np. 4-osobową rodzinę, z biletomatu należy pobrać 4 numerki. Ta sama zasada dotyczy spraw cudzoziemców.

Każdy pobrany numerek z systemu kolejkowego wzywany jest tylko jeden raz. Jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numerek zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy bilet z systemu kolejkowego.


cofnij do druku na górę