ZUW Szczecin. Rejestr zbiorów danych osobowych
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Rejestry i ewidencje - Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH klientów

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jest

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI.

Adres siedziby:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Zachodniopomorskiego.
Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw:

- społecznych i służby zdrowia,
- cudzoziemców,
- obywatelskich,
- orderów i odznaczeń,
- budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
- nieruchomości,
- zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
- ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- geodezji
- monitoring wizyjny
 
Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje obszar wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Więcej informacji można uzyskać u Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 
 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Jan Kępiński

tel. 91 4303444

jkepinski@szczecin.uw.gov.pl

 

Rejestr zbiorów danych osobowych (art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych)

 1. Mandaty Karne,
 2. Rejestr kandydatów przekazanych z byłej WSM,
 3. Rejestr wniosków i decyzji pozwolenia na budowę,
 4. Osoby skierowane do zwalczania epidemii,
 5. Podmioty lecznicze,
 6. Rejestr tłumaczy języka migowego,
 7. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 8. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny ZUW uzupełniony,
 9. System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,
 10. Świadectwa rekompensacyjne,
 11. Elektroniczna Skrzynka Podawcza,
 12. Wnioski o przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych,
 13. Zgłoszenia o rozpoczęciu szkoleń przez ośrodki szkolenia,
 14. Uprawnienia kierowców do kierowania pojazdami,
 15. Ewidencja instruktorów techniki jazdy,
 16. Wnioski o egzamin  i  protokoły egzaminacyjne z egzaminów na instruktorów nauki jazdy,
 17. Ewidencja paszportowa,
 18. SYRIUSZ,
 19. CHRONOS,
 20. Mała Kartoteka Zaproszeń,
 21. Wideorejestrator,
 22. Monitoring wewnętrzny budynku Delegatury ZUW,
 23. Kopie zabezpieczające geodezyjnych baz danych,
 24. Mienie zabużańskie
 25. Zbiór danych z bazy ewidencji gruntów i budynków
 26. System Kolejkowicz

Zbiory zarejestrowane przed 1 stycznia 2015 r. w REJESTRZE GIODO

 

1. Dane osobowe przetwarzane w systemie obiegu dokumentów oraz w zarejestrowanych w tym systemie aktach spraw.
2. Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych.
3. Dokumenty i dane w postaci papierowej w zakresie potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP.
4. Ewidencja egzaminatorów i instruktorów.
5. Ewidencja paszportowa.
6. Ewidencja pilotów wycieczek.
7. Ewidencja przewodników turystycznych.
8. Ewidencja wniosków o wypłatę rekompensat.
9. Ewidencja zezwoleń na działalność gospodarczą w zakresie organizatora turystyki i pośrednika turystycznego.
10. Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.
11. Imienny wykaz żołnierzy rezerwy wytypowanych do nadania przydziału mobilizacyjnego do wojewódzkiego ośrodka analizy danych i alarmowania.
12. Kopie zabezpieczające bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru województwa zachodniopomorskiego.
13. Książka ewidencji przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej wojewódzki ośrodek analizy danych i alarmowania.
14. Mała kartoteka zaproszeń.
15. Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
16. Plan działania wojewódzkiego ośrodka analizy danych i alarmowania.
17. Rejestr i dokumentacja tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
18. Rejestr kancelaryjny.
19. Rejestr kandydatów przekazanych z wojewódzkiej sm.
20. Rejestr osób, które utraciły obywatelstwo polskie; rejestr wydanych poświadczeń obywatelstwa polskiego; rejestr aktów uznania za obywatela polskiego i nabycia obywatelstwa polskiego
21. Rejestr petycji skarg i wniosków.
22. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
23. Rejestr wniosków o ukaranie złożonych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Dokumentacja akt dotyczących postepowania egzekucyjnego w zakresie wykonywania orzeczeń.
24. Rejestracja użytkowników w elektronicznej skrzynce podawczej zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego.
25. Skład wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
26. System ksiąg wodnych.
27. Świadectwa rekompensacyjne dla sfery budżetowej województwa zachodniopomorskiego.
28. Uprawnienia budowlane.
29. Wkaz osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.
30. Wojewódzka ewidencja ludności pesel województwa zachodniopomorskiego.
31. Wojewódzka ewidencja pojazdów.
32. Wykaz osób upoważniownych do samodzielnego wykonywania prac związanych z klasyfikacją gruntów i kartografią gleb z terenu województwa zachodniopomorskiego.
33. Zachodniopomorski rejestr mandatów kredytowych.
34. Zbiór danych o uprawnieniach kierowców do kierowania pojazdami.
35. Zbiór ofert dla celów rekrutacji.
36. Zbiór oświadczeń majątkowych przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego woj. Zachodniopomorskiego.
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-06-30 o godzinie: 08:29:41 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-12-18 o godzinie: 15:11:26 przez użytkownika Jan Kępiński
publikacja treści wykonana dnia: 2017-12-18 o godzinie: 15:11:26 przez użytkownika Jan Kępiński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 16748 razy.
historia wersji:
2017-12-18, 15:11:26 - Jan Kępiński
2017-12-18, 15:09:31 - Jan Kępiński
2017-11-06, 08:23:43 - Jan Kępiński
2017-10-10, 10:02:54 - Jan Kępiński
2017-10-02, 09:12:22 - Jan Kępiński
2017-08-30, 12:00:50 - Jan Kępiński
2017-08-30, 11:51:50 - Jan Kępiński
2017-03-03, 10:55:55 - Jan Kępiński
2017-01-27, 12:35:58 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:50:21 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:47:02 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:42:14 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:33:51 - Jan Kępiński
2017-01-26, 14:23:23 - Jan Kępiński
2017-01-19, 11:15:48 - Dominika Kruszczyńska
2016-08-04, 20:25:00 - Andrzej Nowicki
2016-08-04, 20:24:31 - Andrzej Nowicki
2016-01-04, 09:29:15 - Paweł Pacała
2015-07-03, 14:29:42 - Paweł Pacała
2015-06-30, 09:44:40 - Paweł Pacała
2015-06-30, 08:29:41 - Paweł Pacała

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Mandaty Karne
.pdf
96.2 kB
2015-06-30, 09:46:10
2
Rejestr kandydatów przekazanych z byłej WSM
.pdf
166.8 kB
2015-06-30, 09:46:43
3
Rejestr wniosków i decyzji pozwolenia na budowę
.pdf
95.2 kB
2015-06-30, 09:46:58
4
Osoby skierowane do zwalczania epidemii
.pdf
120.4 kB
2015-06-30, 09:46:26
5
Podmioty lecznicze
.pdf
120.3 kB
2015-06-30, 09:46:36
6
Rejestr tlumaczy jezyka migowego
.pdf
96.3 kB
2015-06-30, 09:46:51
7
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
.pdf
194.9 kB
2015-06-30, 09:46:01
8
Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny ZUW
.pdf
94.2 kB
2015-06-30, 09:46:18
9
System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
.pdf
158.7 kB
2015-06-30, 09:45:53
10
Świadectwa rekompensacyjne
.pdf
145.1 kB
2015-06-30, 09:47:05
11
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
.pdf
143.8 kB
2015-06-30, 09:45:30
12
Wnioski o przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych
.pdf
174.4 kB
2015-06-30, 09:47:31
13
Zgłoszenia o ropoczęciu szkoleń przez osrodki szkolenia
.pdf
178.2 kB
2015-06-30, 09:47:43
14
Uprawnienia kierowców do kierowania pojazdami
.pdf
127.6 kB
2015-06-30, 09:47:12
15
Ewidencja instruktrów techniki jazdy
.pdf
94.8 kB
2015-06-30, 09:45:39
16
Wnioski o egzamin i protokoły egzaminacyjne z egzaminów na instruktorów nauki jazdy
.pdf
136.4 kB
2015-06-30, 09:47:21
17
Ewidencja paszportowa
.pdf
96 kB
2015-07-03, 14:30:16
18
SYRIUSZ
.pdf
95.9 kB
2015-07-03, 14:30:27
19
CHRONOS
.pdf
129.8 kB
2015-07-03, 14:30:35
20
Mała Kartoteka Zaproszeń
.pdf
126.4 kB
2015-07-03, 14:30:44
21
Wideorejestrator
.pdf
94.8 kB
2015-07-03, 14:30:51
22
Monitoring wewnętrzny budynku Delegatury ZUW
.pdf
61.9 kB
2016-01-04, 09:29:37
23
Kopie zabezpieczające geodezyjnych baz danych
.pdf
192.8 kB
2016-08-04, 20:32:03
cofnij do druku na górę