Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Najnowsze informacje

50 Najnowszych artykułów


1
2019-12-14

Wizyta Prezydenta RP w Szczecinie

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział we wtorkowych obchodach 49. rocznicy Grudnia 70’ w Szczecinie

czytaj wiecej
2
2019-12-13

Wręczenie medali Pro Patria

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk wręczył medale Pro Patria. W uroczystości wzięli udział wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc i wicewojewoda Marek Subocz, posłowie: Michał Jach i Leszek Dobrzyński, przedstawiciele wojska, służb i inspekcji, duchowni oraz członkowie Stowarzyszenia Społecznego „Grudzień’70/Styczeń’71”.

czytaj wiecej
3
2019-12-13

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako dz. 234/4 o pow. 0,1182 ha, obr. Ładzin, gm. Wolin.

czytaj wiecej
4
2019-12-13

Dziś 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk wspólnie z wojewodą zachodniopomorskim Tomaszem Hincem, wicewojewodą Markiem Suboczem oraz posłami Leszkiem Dobrzyńskim i Michałem Jachem uczcili pamięć Ofiar stanu wojennego i złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci Poległych przy bramie Stoczni Szczecińskiej

czytaj wiecej
5
2019-12-13

Światło Wolności

Światło Wolności zabłyśnie dziś w oknie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Symboliczna świeczka poświęcona pamięci ofiarom stanu wojennego zostanie zapalona dziś (piątek, 13 grudnia) o godz. 19.30

czytaj wiecej
6
2019-12-13

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
7
2019-12-13

Ogłoszenie nr 112 - inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
8
2019-12-13

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Ustalenie warunków inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11.

czytaj wiecej
9
2019-12-12

Wspólna wigilia w Seminarium Duchownym

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc i wicewojewoda Marek Subocz wzięli udział w wigilii zorganizowanej w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W przedświątecznym spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele zachodniopomorskich służb i instytucji, gospodarki, nauki, kultury, oświaty, ochrony zdrowia, kościoła oraz konsulowie honorowi.

czytaj wiecej
10
2019-12-12

Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo – Rzęśnica - Rozbudowa węzła „Święta” („Goleniów Zachód”).doc

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 03.06.2019 r. Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła „Święta” („Goleniów Zachód”) w ramach Dostosowania Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

czytaj wiecej
11
2019-12-12

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kołobrzeskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonych jako dz. 386/2 i 386/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w dz. nr 386/4, obr. Siemyśl, gm. Siemyśl.

czytaj wiecej
12
2019-12-12

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako dz. 144/12, 144/19 o pow. 0,1764 ha, obr. Wapnica, gm. Międzyzdroje.

czytaj wiecej
13
2019-12-12

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Golczewo – Recław związanej z rozbiórką istniejących napowietrznych przewodów linii i budową nowych przewodów linii nad terenem działki nr 634 w obrębie ewidencyjnym Wysoka Kamieńska, gmina Golczewo oraz działki nr 28/6 w obrębie ewidencyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard

czytaj wiecej
14
2019-12-12

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej, ciągów pieszych oraz urządzeń związanych z integracją transportu, na terenie działek nr: 221/9, 221/10, położonych w obrębie ewidencyjnym 10 Reptowo, gmina Kobylanka.

czytaj wiecej
15
2019-12-12

Dodatkowy nabór w programie Maluch+

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy mogą ubiegać się o środki z programu Maluch+. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020-moduł 4.

czytaj wiecej
16
2019-12-12

Rok 2020

czytaj wiecej
17
2019-12-12

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako dz. 611/17 o pow. 0,0041 ha, obr. 2 Dziwnów, gm. Dziwnów.

czytaj wiecej
18
2019-12-12

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako dz. 216 o pow. 1,05 ha, obr. Jeziorko, gm. Zapolice, powiat Zduńska Wola, woj. łódzkie.

czytaj wiecej
19
2019-12-12

Ogłoszenie nr 125 - inspektor wojewódzki ds. infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
20
2019-12-11

15 lat Polski w UE – finał konkursu

Wicewojewoda Marek Subocz wręczył dyplomy i nagrody finalistom konkursu „15 lat Polski w Unii Europejskiej”. Konkurs wojewody zachodniopomorskiego i kuratora oświaty w Szczecinie skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

czytaj wiecej
21
2019-12-11

Karta informacyjna - decyzja - Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i nr 105.pdf

Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)

czytaj wiecej
22
2019-12-11

Karta informacyjna - wniosek - Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i nr 105.pdf

Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)

czytaj wiecej
23
2019-12-11

karta informacyjna-wniosek budowa poletka osadowego i zasobni magazynowej na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie.pdf

budowa poletka osadowego i zasobni magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Ostrowie Grabowskim przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/8, obręb 1084 Szczecin.

czytaj wiecej
24
2019-12-11

obwieszczenie - decyzja - budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dr. woj. nr 110 i 105.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716) zawiadamia się, że na wniosek z 25.04.2019 r. (uzupełniony 30.05.2019 r.) Pana Przemysława Piszczka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 09.12.2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 22/2019, znak: AP-1.7820.182-12.2019.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)”.

czytaj wiecej
25
2019-12-11

Rządowe wsparcie aktywizacji seniorów

Do 7 stycznia 2020 r. zachodniopomorskie samorządy mogą składać wnioski o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zaplanowano 80 milionów złotych.

czytaj wiecej
26
2019-12-11

Ogłoszenie nr 106 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu

czytaj wiecej
27
2019-12-13

Pracująca sobota w ZUW

W najbliższą sobotę, 14 grudnia czynne będą Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie i Delegatura ZUW w Koszalinie. Urząd będzie pracował w zamian za 27 grudnia, który na podstawie zarządzenia szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej.

czytaj wiecej
28
2019-12-11

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako dz. 171 o pow. 0,01 ha, obr. Domysłów, gm. Wolin.

czytaj wiecej
29
2019-12-11

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako dz. 144/18 o pow. 0,0028 ha, obr. Wapnica, gm. Międzyzdroje.

czytaj wiecej
30
2019-12-11

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako dz. 144/14 o pow. 0,0137 ha, obr. Wapnica, gm. Międzyzdroje.

czytaj wiecej
31
2019-12-11

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako dz. 144/13 o pow. 0,0163 ha, obr. Wapnica, gm. Międzyzdroje.

czytaj wiecej
32
2019-12-11

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej jako działki nr: 991/25, 991/26, 991/27, 991/28, obr. Pobierowo, gm. Rewal.

czytaj wiecej
33
2019-12-11

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób prowadzących działalność rolniczą, oznaczonej jako działka nr 337 o pow. 4,4720 ha, obręb Wiesławie, gm. Maszewo, na okres 5 lat.

czytaj wiecej
34
2019-12-11

Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii

Dr n. med. Anna Bajer-Czajkowska została konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurologii. Akt powołania wręczył dziś Pani konsultant wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

czytaj wiecej
35
2019-12-11

ogłoszenie nr 128 - starszego inspektora do spraw kontroli zewnętrznej i analiz w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
36
2019-12-11

ogłoszenie nr 127 - starszy inspektor do spraw kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
37
2019-12-11

Rok 2020 - MALUCH + 2020 moduł 4 - nabór uzupełniający

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4 stanowiący uzupełnienie do Programu ogłoszonego 2 października br.

czytaj wiecej
38
2019-12-11

ogłoszenie nr 126 - starszy inspektor do spraw kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
39
2019-12-10

Wykaz Starosty Wałeckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz Starosty Wałeckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

czytaj wiecej
40
2019-12-10

Возможность получения поддержки в переводе документов

Мы рады сообщить Вам, что в рамках проекта можно получить поддержку в переводе (в том числе присяжном) документов

czytaj wiecej
41
2019-12-10

Можливість отримання підтримки в перекладі документів

Ми раді повідомити Вам, що в рамках проєкту можна отримати підтримку в перекладі документів

czytaj wiecej
42
2019-12-10

A way to receive assistance in translation of documents

We would like to inform you that as part of the project there’s a way to receive assistance in translation of documents

czytaj wiecej
43
2019-12-10

Możliwość uzyskania wsparcia na tłumaczenie dokumentów

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu istnieje możliwość uzyskania wsparcia na tłumaczenie dokumentów

czytaj wiecej
44
2019-12-10

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 184/3 o pow. dzierżawy 853 m2, obręb 4203, na okres 5 lat.

czytaj wiecej
45
2019-12-10

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 4/17 o pow. dzierżawy 646,20 m2, obręb 2156, na okres do 3 lat.

czytaj wiecej
46
2019-12-10

Wykaz Starosty Koszaliński w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Koszalińskiego ws. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako dz. 15/1 o pow. 1,1100 ha, obręb 0046 Nakłonice, gm. Świeszyno.

czytaj wiecej
47
2019-12-10

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 13/9, obręb ewidencyjny Rajkowo oraz na działce nr 138/3 obręb ewidencyjny Warzymice, gmina Kołbaskowo.

czytaj wiecej
48
2019-12-10

Baltic Pipe – kolejny krok do realizacji inwestycji

Do wojewody zachodniopomorskiego wpłynął wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Wniosek złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. jest częścią postępowania w sprawie realizacji gazociągu Baltic Pipe, łączącego systemy gazownicze Danii i Polski.

czytaj wiecej
49
2019-12-09

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie

czytaj wiecej
50
2019-12-09

Wyniki I edycji wojewódzkiego konkursu dla uczniów wszystkich typów szkół na najlepszy przepis kulinarny „100 smaków Pomorza Zachodniego”.

czytaj wiecej

Najnowsze informacje


cofnij do druku na górę