Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Najnowsze informacje

50 Najnowszych artykułów


1
2020-01-25

Ogłoszenie nr 4 - zastępca kierownika w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
2
2020-01-24

Ogłoszenie nr 136 - zastępca kierownika w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
3
2020-01-24

„Maluch+” – nowe rozdanie. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki

„Maluch+” edycja 2020 to 336,6 mln zł. na tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi w całej Polsce. Do województwa zachodniopomorskiego trafi 12,5 mln zł, powstaną 23 nowe placówki opieki dla maluchów i 683 nowe miejsca.

czytaj wiecej
4
2020-01-23

Rocznica katastrofy lotniczej w Mirosławcu

23 stycznia 2008 roku 20 oficerów Wojska Polskiego, którzy znajdowali się na pokładzie samolotu CASA zginęło w katastrofie lotniczej pod Mirosławcem. W obchodach upamiętniających 12 rocznicę tragedii uczestniczył wicewojewoda Marek Subocz, który odczytał list od prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

czytaj wiecej
5
2020-01-24

ROK 2020 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU MODUŁ 1a, 1b, 3

Informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 23.01.2020 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki modułów skierowanych do podmiotów tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 konkursu „MALUCH+” 2020.

czytaj wiecej
6
2020-01-25

ogłoszenie nr 9 (KPRM 60172) inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
7
2020-01-24

Oferta pracy dla lekarzy - Regionalny Szpital w Kołobrzegu

czytaj wiecej
8
2020-01-23

Zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce po brexicie

Wielka Brytania prawdopodobnie opuści Unię Europejską 1 lutego br. na podstawie umowy o wystąpieniu. Dokument ten zawiera między innymi przepisy regulujące zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie.

czytaj wiecej
9
2020-01-24

Ogłoszenie nr 7 (KPRM 60117) - inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
10
2020-01-23

Ogłoszenie nr 116 (KPRM 58211) - inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
11
2020-01-23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
12
2020-01-22

Policja podsumowała ubiegły rok

Stan bezpieczeństwa w regionie w 2019 r. był tematem dzisiejszej odprawy zachodniopomorskich policjantów. Efekty pracy policji przedstawił nadinsp. Jacek Cegieła. W naradzie obok wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza uczestniczyli przedstawiciele sądów, prokuratur, służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa.

czytaj wiecej
13
2020-01-23

ogłoszenie nr 6 - inspektor wojewódzki do spraw kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
14
2020-01-23

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 29/5 o pow. 0,4146 ha, obręb Górczyn, gmina Trzcińsko-Zdrój, na okres do 5 lat.

czytaj wiecej
15
2020-01-23

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej jako działka nr 37 o pow. 0,4225 ha, obręb 1 m. Moryń, gmina Moryń, na okres do 3 lat.

czytaj wiecej
16
2020-01-23

Wykazy Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ENEA Operator, oznaczonych jako działki 389 o pow. 0,01 ha, obręb Baniewice, gm. Banie, nr 55 o pow. 0,02 ha, obręb Nowe Czarnowo, gmina Gryfino, nr 60 o pow. 0,01 ha, obręb Włodkowice, gm. Gryfino, nr 152/1 o pow. 0,01 ha, obręb Krzypnica, gm. Gryfino oraz nr 102 o pow. 0,0036 ha, obręb Kartno, gm. Stare Czarnowo.

czytaj wiecej
17
2020-01-23

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 568/1 o pow. 1,9327 ha, obręb Zalesie, gmina Police, na okres 5 lat.

czytaj wiecej
18
2020-01-22

Kolejna darowizna na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wyraził zgodę na kolejną darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla gminy Stargard. Nieruchomość zostanie przeznaczona na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

czytaj wiecej
19
2020-01-22

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do udziału - jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.

Fot. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

czytaj wiecej
20
2020-01-23

Ogłoszenie nr 2 (KPRM 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
21
2020-01-23

Ogłoszenie nr 5 (BIP KPRM: 60092) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
22
2020-01-22

South Baltic - 2018

Kontrole zrealizowane przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w 2018 r. (South Baltic)

czytaj wiecej
23
2020-01-23

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prosującego oczywistą omyłkę pisarską

w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z 16 stycznia 2020 r., znak: GN-2.7570.377.2.2019.MB, dot. ustalenia wysokości odszkodowania za łączny udział w wysokości 1542/10000 części (o nieuregulowanym stanie prawnym) w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 34/6 o pow. 0,0006 ha, obręb Pełczyce 9.

czytaj wiecej
24
2020-01-22

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020

20.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
25
2020-01-22

Ogłoszenie nr 138 (BIP KPRM: 59037) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
26
2020-01-22

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu P&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu na terenie działki nr 1/3 obręb ewidencyjny Lipnik – przystanek Grzędzice Stargardzkie.

czytaj wiecej
27
2020-01-21

Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 282/2 o pow. 0,2296 ha, nr 282/3 o pow. 0,2297 ha, nr 282/4 o pow. 0,2296 ha, obr. Marianowo, gm. Marianowo.

czytaj wiecej
28
2020-01-21

Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, oznaczonej jako działka nr 281/1 o pow. 1,26 ha, obr. Bród, gm. Chociwel.

czytaj wiecej
29
2020-01-21

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 290 o pow. dzierżawy 118 m2, obręb 7 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, na okres 5 lat.

czytaj wiecej
30
2020-01-21

Ogłoszenie nr 137 - zastępca kierownika w Oddziale Inwestycji, remontów i gospodarowania mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
31
2020-01-21

Aktualizacja tabel (dane dotyczące 2019 r.) z Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
32
2020-01-21

obwieszczenie decyzja-Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo – Rzęśnica; rozbudowa węzła „Rzęśnica.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 17.01.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 01/2020, znak: AP-1.7820.188-13.2019.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła „Rzęśnica”

czytaj wiecej
33
2020-01-21

obwieszczenie Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek.pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika Pana Marcina Gubałę, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 21.01.2020 r. wydał decyzję nr 2/2020, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa o średnicy DN 1000 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w tym Zespół Zaporowo - Upustowy zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, Gm. Stargard oraz Zespół Zaporowo - Upustowy w obrębie Przywodzie, Gm. Przelewice, w ramach zadania: „Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000 – Program Baltic Pipe”

czytaj wiecej
34
2020-01-21

Karta informacyjna - decyzja Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek.pdf

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa o średnicy DN 1000 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w tym Zespół Zaporowo - Upustowy zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, Gm. Stargard oraz Zespół Zaporowo - Upustowy w obrębie Przywodzie, Gm. Przelewice, w ramach zadania: „Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000 – Program Baltic Pipe”

czytaj wiecej
35
2020-01-21

karta inf. wniosek Zmiana pozwoolenia na budowę zespołu apartamentowo - usługowego Marina Darłówko..pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 292/2012 z 04.12.2012 r., znak: AP-1.7840.301-3.2012.WP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu apartamentowo - usługowego Marina Darłówko - etap I obejmujący budowę budynku mieszkalno - usługowego, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze portu morskiego w Darłowie, na dz. nr 1/47 (po podziale dz. nr 1/110, dz. nr 1/109 obręb 2 m. Darłowo), 1/39 obręb 2 m. Darłowo, zmienionej decyzją Nr 312/2013 z 26.11.2013 r., znak: AP-1.7840.18.354-4.2013.WP, zmienionej decyzją Nr 69/2014 z 24.02.2014 r., znak: AP-1.7840.18.433-3.2013.WP, zmienionej decyzją Nr 33/2016 z 25.02.2016 r., znak: AP-1.7840.1.9-4.2016.WP, zmienionej decyzją Nr 55/2018 z 29.05.2018 r., znak: AP-1.7840.1.278-13.2017.WP, sprostowanej postanowieniem z 09.08.2018 r., znak: AP-1.7840.1.278-14.2017.WP, zmienionej decyzją nr 145/2018 z 31.10.2018 r., znak: AP-1.7840.1.111-4.2018.WP.

czytaj wiecej
36
2020-01-21

karta inf. wniosek Budowa nabrzeża i stanowiska dalbowego na terenie portu morskiego Police.pdf

Budowa nabrzeża i stanowiska dalbowego na terenie portu morskiego Police na dz. nr 32/20, 44/6, 3029/36, 3029/37, 3029/39, 3029/40 obręb 3 m. Police, dz. nr 44/7, 44/32 obręb 17 m. Police w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa Terminalu – przeładunkowo – magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną w Policach”

czytaj wiecej
37
2020-01-21

karta inf. wniosek Budowa dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.pdf

Budowa dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, dz. nr 1 obręb Zalew Szczeciński 27, gm. Międzyzdroje powiat Kamieński, dz. nr 4/8 obręb Zalew Szczeciński, gm. Stepnica powiat Goleniowski w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości - 12,5 m”.

czytaj wiecej
38
2020-01-21

karta inf. wniosek Budowa przystani przeładunkowej na wschodnim brzegu Roztoki Odrzańskiej..pdf

Budowa przystani przeładunkowej na wschodnim brzegu Roztoki Odrzańskiej na terenie portu morskiego w m. Bogusławie, dz. nr 500/2 obręb 0015 Bogusławie oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, dz. nr 4/8 obręb 0001 Zalew Szczeciński w ramach zadania pn.: „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej”.

czytaj wiecej
39
2020-01-21

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 599 obręb ewidencyjny 34 Mirosławiec, położonej w Chojnicy gmina Mirosławiec.

czytaj wiecej
40
2020-01-21

Gazociąg Goleniów-Lwówek z pozwoleniem na budowę

Gaz-System może rozpoczynać budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 1000 Goleniów-Lwówek na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wojewoda Tomasz Hinc podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu stanowiącego element projektu Baltic Pipe na terenie powiatów: goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego i choszczeńskiego.

Grafika: www.baltic-pipe.eu

czytaj wiecej
41
2020-01-21

Postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 grudnia 2019 r. znak: SZ.RUZ.110-6.2019.MD

czytaj wiecej
42
2020-01-21

Rządowe dofinansowanie asystentów osób niepełnosprawnych

26 zachodniopomorskich samorządów uzyskało dofinansowanie z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Umowy z gminami i powiatami na dofinansowanie kwotą ponad 2,8 mln zł usług asystentów wspierających osoby niepełnosprawne podpisał dziś wicewojewoda Marek Subocz.

czytaj wiecej
43
2020-01-20

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

czytaj wiecej
44
2020-01-20

SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) - ułatwienia w korzystaniu z EKS – komunikat ze strony CSIOZ

czytaj wiecej
45
2020-01-21

Ogłoszenie nr 3 - zastępca kierownika w Oddziale Inwestycji, remontów i gospodarowania mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
46
2020-01-20

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - PKP Lot E1.doc

Zgodnie z art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.12.2019 r., (data wpływu do ZUW: 09.01.2020 r.), Pana Ryszarda Magdziaka oraz Pana Damiana Sawko, występujących w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 3/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.747.12-8.2018.JR z dnia 08.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 3, odcinek Dobiegniew – Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540”, polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do stacji Słonice tj. LOT E1” w zakresie od km 105,820 do km 128,680”,

czytaj wiecej
47
2020-01-20

karta informacyjna Budowa linii 400kV Krajnik - Baczyna.pdf

Budowa linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
48
2020-01-20

Awanse nauczycieli

111 nauczycieli odebrało dziś akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział m.in. wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć, wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz i zachodniopomorska kurator oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.

Fot. Daniel Wróbel, Kuratorium Oświaty w Szczecinie

czytaj wiecej
49
2020-01-20

w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystania z wód – odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych, szczególne korzystania z wód na odprowadzenie wody z odwodnienia do wód oraz na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego –

czytaj wiecej
50
2020-01-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

czytaj wiecej

Najnowsze informacje


cofnij do druku na górę