ZUW Szczecin. Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

2015-05-22

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Na terenie województwa zachodniopomorskiego wykonywanych jest szereg bezpłatnych badań w ramach różnego rodzaju programów profilaktycznych finansowanych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program jest skierowany do osób ubezpieczonych, obciążonych czynnikami ryzyka m.in. nadciśnienie tętnicze krwi, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, mające w danym roku kalendarzowym 35, 40, 45, 50 lub 55 lat i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach tego programu. W roku 2015 są to pacjenci urodzeni w latach: 1980, 1975, 1970, 1965 lub1960.

 

Z programu można skorzystać bez skierowania u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego została złożona deklaracja wyboru.


Program profilaktyki gruźlicy

Program skierowany jest do osób dorosłych, u których dotychczas nie rozpoznano gruźlicy. W szczególności do tych osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub te osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności, mogących przyczynić się do rozwoju choroby: bezrobocie, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią lub bezdomność.

 

Program realizuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej u osób zdeklarowanych na jej listę, która dociera bezpośrednio do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Można również samodzielnie zgłosić się do jej gabinetu.


Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym POChP – Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Program skierowany jest do osób powyżej 18 lat palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

 

Bezpłatne badania w ramach programu można wykonać bez skierowania w podmiotach leczniczych, które podpisały z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację tego programu.

 

Szczegółowe informacje o wszystkich programach profilaktycznych finansowanych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie oraz gdzie zgłosić się na tego typu badania znajdują się na stronie internetowej oddziału: http://www.nfz-szczecin.pl/badania_profilaktyczne.htm
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-05-22 o godzinie: 13:50:54 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-05-22 o godzinie: 13:54:50 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2015-05-22 o godzinie: 13:54:50 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2926 razy.
historia wersji:
2015-05-22, 13:54:50 - Monika Zwierzchowska
2015-05-22, 13:53:41 - Monika Zwierzchowska
2015-05-22, 13:53:13 - Monika Zwierzchowska
2015-05-22, 13:50:54 - Monika Zwierzchowska
cofnij do druku na górę