ZUW Szczecin. Karta Dużej Rodziny
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) karta przysługuje rodzinom, które mają na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta jest przyznawana:

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

  1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Przyznaje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie karty.

 

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Warunkiem udziału w programie jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. W zamian podmioty, które przyłączą się do realizacji programu, będą mogły posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w celach reklamowych i informacyjnych.

 

Jak przystąpić do programu?

 

Jeśli jesteś podmiotem działającym lokalnie w obrębie województwa zachodniopomorskiego:

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Agnieszka Pogodzińska-Swoszowska, tel. 91 43 03 236, e-mail: apogodzinska@szczecin.uw.gov.pl

Stanisław Dalgiewicz tel. 91 43 03 310, e-mail: sdalgiewicz@szczecin.uw.gov.pl

 

Jeśli jesteś podmiotem o zasięgu ogólnopolskim:

 

Więcej informacji o programie oraz wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

 

 

Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny, z którymi Wojewoda Zachodniopomorski podpisał umowę: 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-05-18 o godzinie: 09:01:12 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-01-30 o godzinie: 09:35:52 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2017-01-30 o godzinie: 09:35:52 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4994 razy.
historia wersji:
2017-01-30, 09:35:52 - Piotr Pieleszek
2017-01-30, 09:34:57 - Piotr Pieleszek
2015-12-09, 12:04:27 - Piotr Pieleszek
2015-11-20, 13:09:52 - Piotr Pieleszek
2015-11-20, 13:09:12 - Piotr Pieleszek
2015-11-12, 11:40:16 - Piotr Pieleszek
2015-11-12, 11:39:39 - Piotr Pieleszek
2015-10-30, 09:17:00 - Tomasz Zarębski
2015-10-30, 09:13:36 - Tomasz Zarębski
2015-10-30, 09:12:50 - Tomasz Zarębski
2015-10-30, 09:11:24 - Tomasz Zarębski
2015-08-31, 10:51:40 - Tomasz Zarębski
2015-08-31, 10:17:22 - Tomasz Zarębski
2015-08-05, 08:58:07 - Tomasz Zarębski
2015-08-05, 08:54:13 - Tomasz Zarębski
2015-07-08, 09:21:54 - Tomasz Zarębski
2015-07-06, 08:41:44 - Tomasz Zarębski
2015-07-06, 08:40:50 - Tomasz Zarębski
2015-07-06, 08:39:21 - Tomasz Zarębski
2015-07-06, 08:37:48 - Tomasz Zarębski
2015-06-10, 07:36:03 - Tomasz Zarębski
2015-06-10, 07:34:27 - Tomasz Zarębski
2015-06-10, 07:30:27 - Tomasz Zarębski
2015-06-10, 07:25:07 - Tomasz Zarębski
2015-06-10, 07:22:42 - Tomasz Zarębski
2015-06-10, 07:21:18 - Tomasz Zarębski
2015-05-22, 08:27:06 - Tomasz Zarębski
2015-05-22, 08:21:11 - Tomasz Zarębski
2015-05-22, 08:19:43 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:45:51 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:44:07 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:42:10 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:40:34 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:39:11 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:37:03 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:35:03 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:32:45 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:29:16 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:25:28 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:22:53 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:20:54 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:19:38 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:18:25 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:17:20 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:09:15 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:08:23 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:04:28 - Tomasz Zarębski
2015-05-21, 14:02:46 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 09:16:09 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 09:15:29 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 09:11:22 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 09:10:28 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 09:08:49 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 09:03:14 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 08:18:33 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 08:17:24 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 08:16:40 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 08:14:31 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 08:14:16 - Tomasz Zarębski
2015-05-20, 08:02:22 - Tomasz Zarębski
2015-05-18, 09:01:12 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

TypPlik załącznika
wzór umowy KDR z Wojewodą Zachodniopomorskim
rozmiar pliku: 50.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2015-08-31 10:10:32
formularz_zgloszeniowy_dla_firm
rozmiar pliku: 55.5 kB, typ pliku: *.xls, zmodyfikowany: 2015-05-20 09:04:48
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
rozmiar pliku: 188.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:22:34
Sklep odzieżowy Sarzała Marzenna, Drawsko Pomorskie
rozmiar pliku: 180.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:23:12
Park Miniatur i Kolejek-Dziwnów-Bartłomiej Piaścik
rozmiar pliku: 184.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:24:56
In Plus Biuro Rachunkowe Kinga Ringert-Trzebiatów-Mrzeżyno
rozmiar pliku: 187.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:25:35
Ogród Dendrologiczny-Przelewice
rozmiar pliku: 179.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:26:03
Tube Light Poland-Rzeszów
rozmiar pliku: 183.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:26:49
Sklep Tango-NIKE,PUMA,REEBOK,ADIDAS-Kołobrzeg
rozmiar pliku: 183.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:27:23
Magnum I Waldemar Sierak-Restauracja i Kawiarnia-Kołobrzeg
rozmiar pliku: 183.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:28:02
FOTO-FILM Nowak-Połczyn-Zdrój
rozmiar pliku: 188.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:29:44
PUTR Wodnik-Ustronie Morskie-Koszalin
rozmiar pliku: 191.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:30:22
Jumart-Elektrotechnika-Połczyn-Zdrój
rozmiar pliku: 194.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:30:36
KOT CENTER-apartamenty Dom Bałtycki-Wicie
rozmiar pliku: 183.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:31:06
CKiR-Borne Sulinowo
rozmiar pliku: 185.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:31:28
SAPiK-Szczecinek
rozmiar pliku: 182 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:33:35
Pływalnia FALA-Goleniów
rozmiar pliku: 180.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:34:12
Ośrodek kolonijny BRYZA-Mrzeżyno
rozmiar pliku: 187.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:35:30
Termoplus Sp z o o-Trzebiatów
rozmiar pliku: 182.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:36:18
Sklep Dzidziuś-Drawsko Pomorskie
rozmiar pliku: 180.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:36:10
PHU Maciej Gawlik-noclegi w Jarosławcu
rozmiar pliku: 179.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-20 08:36:59
Szpital Barlinek Sp. z o.o.
rozmiar pliku: 180.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-05-21 14:03:31
PW PARTNER Monika Weber w Szczecinie
rozmiar pliku: 184.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-06-10 07:18:35
Michał Pełechaty Restauracja Zakątek w Kołobrzegu
rozmiar pliku: 181.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-06-10 07:18:55
Dariusz Stegienta PB stacja paliw-Ustronie Morskie
rozmiar pliku: 182.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-07-06 08:35:50
Pływalnia Gryfice
rozmiar pliku: 261.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-08-05 08:52:19
MOSiR-Aquapark Milenium w Kołobrzegu
rozmiar pliku: 183.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-08-31 10:08:50
Salon Optyczny Ars Optica Kiszczyńscy w Kołobrzegu
rozmiar pliku: 190.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-08-31 10:09:41
Motylarnia pod latarnią morską w Niechorzu
rozmiar pliku: 182.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-08-31 10:10:00
Ottensten Polska Sp. z o.o
rozmiar pliku: 25.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-10-30 08:57:26
Punkt Przedszkolny „Pod Aniołami.pl”. Edukacja Montessori, Szczecin
rozmiar pliku: 24 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-10-30 08:58:45
Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius”, Szczecin
rozmiar pliku: 24.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-10-30 08:59:36
Andalia Sp. z o.o. (Intermarche), Myślibórz, Łużycka 21
rozmiar pliku: 65.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-14 08:04:08
Madalena Sp. z o.o. (Intermarche), Dębno, Wolności 4
rozmiar pliku: 65.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-14 08:06:51
ROLMET Spółka Jawna Piotr Kurkowski i Spółka, ul. Rapackiego 3, Gryfino
rozmiar pliku: 58.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-03-22 12:08:58
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 71-332 Szczecin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
rozmiar pliku: 56.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-04-27 10:45:34
Wytwórnia Kart Matematycznych „RACHMISTRZ” Mateusz Grabowski, Szczecinek
rozmiar pliku: 61.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-05-17 13:15:11
HOTEL DELFIN Sp. z o.o., 76-158 Dąbki ul. Darłowska 15
rozmiar pliku: 57.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-05-17 13:23:47
Szkolne Schronisko Młodzieżowe CUMA - Szczecin
rozmiar pliku: 56.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-05-17 13:40:21
Przedsiębiorstwo Handlowe "HL"
rozmiar pliku: 28.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-09-30 11:12:21
HL-POLSKA Sp. z o.o., Stargard
rozmiar pliku: 27.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-09-30 11:17:23
TLENOMED Małgorzata Łaniewska, Szczecin
rozmiar pliku: 27.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-09-30 11:17:04
Promenada Zakład Gastronomiczny TADEUSZ TRZCIŃSKI, Kołobrzeg
rozmiar pliku: 34.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-09-30 11:20:53
Zakład Gastronomiczny Maciej Trzciński - Kołobrzeg
rozmiar pliku: 35 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-09-30 13:08:16
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne PILAWA - Kołobrzeg
rozmiar pliku: 27.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-09-30 13:09:36
TOMSOL Sp. z o.o.
rozmiar pliku: 28.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-09-30 13:10:37
Wniosek o przyznanie karty
rozmiar pliku: kB, typ pliku: *.html, zmodyfikowany: 2017-01-30 09:33:44
cofnij do druku na górę