Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Informacje ogólne - Wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Renata KARWOWSKA

Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
tel. 91 43 03 625


cofnij do druku na górę