ZUW Szczecin. Paszport tymczasowy
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Paszport - Paszport tymczasowy

2014-10-28

Paszport tymczasowy

ikonka przypisana do artykułu

 


Paszport tymczasowy można uzyskać w określonych przypadkach:

 1. Przysługuje osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu.
 2. W udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.
 3. W udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

Paszport tymczasowy jest ważny w okresie na jaki został wydany, nie dłużej jednak, niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Paszport tymczasowy nie zawiera cech biometrycznych.

Jak uzyskać paszport tymczasowy?
Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbiór paszportu odbywa się osobiście, a dla osoby małoletniej odbioru dokonuje jeden z rodziców lub ustanowionych opiekunów prawnych.

   W Szczecinie 


wnioski paszportowe przyjmowane są w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Punkcie Obsługi Paszportowej (pokój 87, w holu głównym na parterze).

Gotowe paszporty wydawane są nw Punkcie Obsługi Paszportowej (pokój 87, w holu głównym na parterze).

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, w godzinach 10.00-18.00
oraz od wtorku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

   W Koszalinie 

 


wnioski paszportowe przyjmowane są w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w pokojach 130 i 132.

Gotowe paszporty wydawane są w pokoju 137.

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, w godzinach 10.00-18.00
oraz od wtorku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Dokumenty w sprawach paszportowych można także złożyć oraz odebrać gotowy paszport w terenowych punktach paszportowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Adresy oraz numery telefonów punktów paszportowych w Gryficach, Łobzie, Myśliborzu, Szczecinku, Świnoujściu i Wałczu dostępne są w zakładce „Punkty paszportowe”.

Co należy przygotować?

 

 1. Wypełniony wniosek paszportowy
  Wniosek pobiera się w informacji paszportowej, na parterze urzędu.
  Uwaga! Podpis osoby ubiegającej się o wydanie paszportu musi być złożony w miejscu do tego wskazanym, w taki sposób, aby nie dotykał ramek wyznaczających to miejsce oraz nie wykraczał poza nie.

   
 2. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm.
  Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi: być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami*, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami**, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  * Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  ** Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej
  Informacja o opłacie za paszport tymczasowy znajduje się poniżej.

   
 4. Dokumenty dodatkowe:Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego?
Opłata za paszport tymczasowy wynosi 30 zł.

W jaki sposób wnosi się opłatę za paszport?
Opłatę można wnieść na dwa sposoby:

w kasie urzędu, czynnej:
poniedziałek: 7.45-17.45
od wtorku do piątku: 8.00-14.45

lub na rachunek bankowy, ponosząc związane z tym koszty, na numer konta: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki NBP O/O Szczecin,
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 z dopiskiem "opłata paszportowa"


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 268).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz.1026 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010r. Nr 25 poz. 126).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U z 2010r. Nr 26 poz. 131).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2014-10-30 o godzinie: 08:43:02 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 09:31:46 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 09:31:46 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 8814 razy.
historia wersji:
2018-01-08, 09:31:46 - Piotr Pieleszek
2018-01-08, 09:30:37 - Piotr Pieleszek
2018-01-03, 14:31:03 - Piotr Pieleszek
2017-10-31, 10:13:51 - Piotr Pieleszek
2016-06-20, 13:23:10 - Joanna Zmudziejewska
2016-06-20, 13:21:23 - Joanna Zmudziejewska
2014-10-31, 08:59:40 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 15:06:59 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 08:43:31 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 08:43:02 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę