Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - - Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

2014-10-24

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

Uwaga! Z powodu zaplanowanych ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego środa, 20 listopada jest dniem bez klienta w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Ul. Wały Chrobrego 4


SPRAWY PASZPORTOWE

poniedziałek: 10.00-18.00
od wtorku do piątku: 8.00-15.00

KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE

poniedziałek: 7.45-17.45
od wtorku do piątku: 8.00-14.45
 


Internetowa rezerwacja wizyt w sprawach paszportowych i cudzoziemców w ZUW w Szczecinie  


Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34
 

SPRAWY PASZPORTOWE

poniedziałek: 10.00-17.45
od wtorku do piątku: 8.00-15.00     

 

KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE

poniedziałek: 9.45-17.45,

od wtorku do piątku 7.45 - 14.45

  

W ZUW w Szczecinie i w Delegaturze ZUW w Koszalinie w Oddziale ds. Obsługi Klienta w sprawach obywatelskich, paszportowych i cudzoziemców funkcjonuje system kolejkowy.

 

Numerek z biletomatu pobieramy w przypadku:

Warto pobrać numerek jak najwcześniej

System kolejkowy na bieżąco oblicza przybliżony czas oczekiwania na obsługę i na podstawie tych danych wylicza moment zakończenia wydawania numerków. W przypadku zarejestrowania  dużej ilości osób oczekujących, biletomat może zaprzestać wydawania numerków na dany dzień.

Może się zdarzyć, że pod koniec pracy urzędu nie będzie możliwe pobranie biletu z numerem, a tym samym załatwienie sprawy objętej systemem kolejkowym.

Jedna osoba – jeden bilet z numerem

Pobranie jednego biletu z numerem upoważnia do załatwienia jednej sprawy (złożenia jednego wniosku). W przypadku składania wniosku o wydanie paszportu przez np. 4-osobową rodzinę, z biletomatu należy pobrać 4 numerki. Ta sama zasada dotyczy spraw cudzoziemców.

Każdy pobrany numerek z systemu kolejkowego wzywany jest tylko jeden raz. Jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numerek zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy bilet z systemu kolejkowego.cofnij do druku na górę