ZUW Szczecin. Ogłoszenia wydziałów - wszystkie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

12017-10-19
karta informacyjna-wniosek przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu.pdf
przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 93 (ulica Grunwaldzka) w Świnoujściu, część przedsięwzięcia zlokalizowana na odcinku od ulicy Krzywej do ulicy Mazowieckiej (odcinek od węzła W2a do węzła W8), działka nr 37, obręb 0005 Świnoujście; działka nr 566/2, obręb 0009 Świnoujście.
22017-10-19
karta informacyjna-wniosek budowa hali brykirciarki przy ul. Ks. Kujota 15 w Szczecinie.pdf
budowa hali i cokołów dla brykieciarki wraz z przyłączem energetycznym i odprowadzeniem wód deszczowych na terenie CRONIMET PL przy ul. Ks. Kujota 15 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr 21/6 i 21/27, obręb 1084 Szczecin
32017-10-18
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, oznaczonej jako działka nr 61/23 (część) z obrębu nr 4 miasta Wolin, gmina Wolin.
42017-10-18
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”
52017-10-18
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.
Ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii zasilaczy PT Czepino na terenie działki nr 151/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, gmina Gryfino.
62017-10-17
operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie
72017-10-17
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych na terenie jednostki wojskowej na terenie działki nr 238/14, położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 miasta Stargard.
82017-10-16
Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, tj. dz. nr 149/14 o pow. 0,0068 ha z obrębu Przelewice, gm. Przelewice.
92017-10-16
Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, tj. dz. nr 149/13 o pow. 0,0056 ha z obrębu Przelewice, gm. Przelewice.
102017-10-16
Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, tj. dz. nr 149/12 o pow. 0,0035 ha z obrębu Przelewice, gm. Przelewice.
112017-10-16
Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, tj. dz. nr 191/1 o pow. 0,0944 ha z obrębu Komarowo, gm. Goleniów.
122017-10-13
Karta informacyjna - wniosek - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie (w zakresie TZ PKP)
132017-10-13
Karta informacyjna - wniosek - Rozbudowa istniejącego układu drogowego w rejonie Goleniowa - transport łopat z GPP
Rozbudowa istniejącego układu drogowego w rejonie Goleniowa na potrzeby transportu łopat do turbin wiatrowych z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego do granicy Państwa i Świnoujścia – rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 111 z drogą gminną.
142017-10-13
Obwieszczenie - wniosek - Rozbudowa istniejącego układu drogowego w rejonie Goleniowa - transport łopat z GPP
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 7 września 2017 r. Pana Leszka Bobrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Budowlane Bobrowski Leszek, występującego w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie istniejącego układu drogowego w rejonie Goleniowa na potrzeby transportu łopat do turbin wiatrowych z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego do granicy Państwa i Świnoujścia – rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 111 z drogą gminną.
152017-10-13
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, oznaczonej jako działka nr 172/3 (część) z obrębu Zagórze, gmina Wolin.
162017-10-13
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, oznaczonej jako działka nr 699/3 (część) z obrębu Skoszewo, gmina Wolin.
172017-10-13
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, oznaczonej jako działka nr 116/15 (część) z obrębu Połchowo, gmina Kamień Pomorski.
182017-10-13
starszy inspektor ds. ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku Urzędu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych
192017-10-12
Karta informacyjna - decyzja - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzwnik
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzwnik, na terenie zamkniętym PKP S.A., na dz. nr 394/9 obręb 0007 Bierzwnik w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górzno – Kolsk – Ostromęcko z przesyłem do oczyszczalni w Bierzwniku”.
202017-10-12
inspektor wojewódzki ds. organizacji planowania obronnego i obrony cywilnej oraz szkolenia obronnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
212017-10-12
Karta informacyjna - decyzja - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słajsino
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 147 w m. Słajsino, gm. Nowogard, na dz. nr 4, 65/1, 83 obręb 0040 Słajsino, w ramach inwestycji pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie”.
222017-10-12
Karta informacyjna - decyzja - Budowa liniielektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Wolin i Stepnica
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław na terenie gmin Stepnica oraz Wolin w zakresie odcinków pomiędzy słupami: nr 46 do nr 48 (z wyłączeniem słupów nr 46 i nr 48), nr 53 do nr 57 (z wyłączeniem słupów nr 53 i nr 57), nr 90 do nr 94 (z wyłączeniem słupów nr 90, nr 91, nr 94) na nieruchomościach: - gm. Wolin, obręb 0024 Siniechowo, dz. nr: 143, 55, 108, 110, 91/7, 93/3, - gm. Wolin, obręb 0040 Skoszewo, dz. nr: 155/1, 154, 674/2, - gm. Stepnica, obręb 0008 Jarszewko, dz. nr: 697, 49/3, 315, 698/1, 44, 45, 46, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, - gm. Stepnica, obręb 0001 Stepnica -1, dz. nr: 22/1, 18, - gm. Stepnica, obręb 0017 Nad Gowienicą, dz. nr: 12/2, 267, - gm. Stepnica, obręb 0015 Bogusławie, dz. nr: 4/77, 11/3, 6/10.
232017-10-12
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie linii elektroenergetycznej 15 kV poprzez ułożenie kabla energetycznego SN 15kV na terenie działek nr 2, obręb ewidencyjny nr 1068 i nr 119/2 obręb ewidencyjny nr 1056, położonych w mieście Szczecin.
242017-10-11
inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych
252017-10-11
Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, oznaczonych jako działki nr: - 69/2 z obrębu Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój; - 345/1 z obrębu Rurka, gm. Chojna; - 308 z obrębu Widuchowa 2, gm. Widuchowa.
262017-10-11
Zaproszenie na szkolenie z zakresu funkcjonalności SMK dla jednostek akredytowanych
272017-10-10
Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, oznaczonej jako działka nr 74/2 z obrębu Stawno, gmina Złocieniec.
282017-10-09
Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, tj. dz. nr 282/8 o pow. 0,0764 ha z obrębu nr 2 miasta Goleniów.
292017-10-06
inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
302017-10-04
Karta informacyjna - decyzja - Rozbudowa z przebudową Terminala Mijanka w Policach
Rozbudowa z przebudową Terminala Mijanka w Policach, na morskich wodach wewnętrznych, działka nr 44/13 Wm, obręb 0017 Police.
312017-10-03
Obwieszczenie - decyzja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1496 j.t.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 20.07.2017r. (wpłynął 24.07.2017r.) Pana Grzegorza Dziedziny – pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 28.09.2017r. wydał decyzję nr 6/2017 znak: K-AP-1.7820.5-4.2017.EW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860”.
322017-10-02
Wykaz Starosty Myśliborskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Myśliborskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, dz. nr 361/77 o pow. 0,1658 ha z obrębu nr 6 miasta Dębno, gm. Dębno.
332017-10-02
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, oznaczonej jako działka nr 172/3 (część) z obrębu Zagórze, gmina Wolin.
342017-10-02
obwieszczenie -Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV w Koszalinie
Zgodnie z art. 11 f ust. 3, 6 i 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj. z dnia 7 lipca 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) zawiadamia się, że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją z 20 września 2017 roku, znak AP-2.7840.216.2017.EJ, Wojewoda Zachodniopomorski utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta Koszalina nr 5/2017 z 31 lipca 2017 r., znak A-I-8.6740.199.2017.AT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV w Koszalinie na dz. nr 17/6, 17/5, 285, 436/24, 284, 16/1, 15/4, 280/2, 436/6, 17/8, 17/9, 11/3, 9/199, 290/3, 287, 282, 288/2, 436/37, 436/30, 16/3, 10, 280/6, 436/8, 436/1, 9/167, 436/7 obr. 0012 w Koszalinie.
352017-10-02
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, oznaczonej jako działka nr 536/2 (część) z obrębu Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski.
362017-10-02
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, oznaczonej jako działka nr 5/8 (część) z obrębu Dziwnówek, gmina Dziwnów.
372017-10-02
karta informacyjna-decyzja budowa z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie
budowa z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/5, obręb 1084 Szczecin.
382017-10-02
Karta informacyjna - wniosek-Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty
Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”.
392017-10-02
obwieszczenie -Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty
Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 15, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25.09.2017 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Daniela Hawryłkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”.
402017-09-28
Karta informacyjna - wniosek - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty"
412017-09-28
Obwieszczenie - wniosek - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 j.t.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18.07.2017 (uzupełniony 04.09.2017 r.) Pana Jarosława Matuszaka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty.
422017-09-26
karta informacyjna-wniosek budowa z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie
budowa z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/5, obręb 1084 Szczecin.
432017-09-26
karta inf decyzja - budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Wolin, Stepnica
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław, na terenie gm. Stepnica oraz Wolin w zakresie odcinków pomiędzy: słupami 37 – 39 (z wyłączeniem słupa 39), słupami 49 – 50 (z wyłączeniem słupów: 49 i 50), słupami 52-53 (z wyłączeniem słupów 52 i 53), słupami 103 – 104 (z wyłączeniem słupów 103 i 104). Powiat goleniowski, gm. Stepnica: - obręb 0016 Budzień – działki nr: 423/1, 805, 479/2, 478/1, - obręb 0008 Jarszewko – działki nr: 54/4, 53/1, 51/1, 697; Powiat kamieński, gm. Stepnica: - obręb 0040 Skoszewo – działki nr: 450/2, 366, 331/2, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 429, - obręb 0037 Koniewo – działki nr: 26, 27, 28, 29, 32, - obręb 0027 Wiejkowo – działki nr: 7/4, 11, 12/2.
442017-09-19
Starszy inspektor ds.obsługi klientów w sprawach pszportowych i zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- stanowisko zamiejscowe w Szczecinku
452017-09-15
inspektor wojewódzki ds.odwołań i kontroli urzędów pracy realizujących zadania usług rynku pracy w Wydziale Spraw Społecznych
462017-09-14
referent prawny w Wydziale Prawnym
472017-09-14
inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w II instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
482017-09-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004
492017-08-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001
502017-08-16
inspektor wojewódzki ds organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
512017-08-02
inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w II instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Delegaturze ZUW w Koszalinie
522017-07-25
inspektor wojewódzki ds. obsługi prasowej urzędu w Biurze Wojewody
532017-07-17
UWAGA!!! Zmiana Wydziału zajmującego się wydawaniem kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowików i dyspozytorów medycznych
542017-07-07
UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia
552017-07-06
Wyniki otwartego konkursu na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
562017-06-12
Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 9 czerwca 2017 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.
572017-06-09
Otwarty konkurs na Partnera w sprawie realizacji zadania
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), nr 8/2017/OG-FAMI Cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja
582017-06-09
Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.
592017-06-02
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.
Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.
602017-05-26
Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy
612017-05-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.
622017-05-18
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.
632017-05-11
UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”
642017-04-28
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017
652017-04-28
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
662017-04-27
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.
672017-04-24
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
Zapotrzebowanie należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w formie papierowej i elektronicznej na formularzu zapotrzebowania zawierającym informacje dotyczące zadania.
682017-04-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.doc
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.12.2016 r. (uzupełniony dnia 31.01.2016 r.) Pana Andrzeja Chmielewskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 18 kwietnia Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 6/2017, znak AP-1.7820.127-5.2016.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów.
692017-04-07
Tabela - Baza placówek udzielających schronienia
702017-04-05
Tabela -Baza placówek udzielających schronienia
712017-03-31
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. zgodnie z "Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2017 r. "
722017-03-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza
732017-03-27
Inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
742017-03-09
10 pytań o „Senior+”
Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
752017-03-06
Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”
762017-02-28
Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010
772017-02-28
Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu
782017-02-21
SENIOR +
W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.
792017-02-07
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
802017-02-06
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.
812017-02-06
Ogłoszenie wyników konkursu "MALUCH plus" 2017 - PODZIAŁ ŚRODKÓW
Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym w związku z ogłoszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału środków na poszczególne moduły.
822017-02-06
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
832017-01-31
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „MALUCH plus” 2017
Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił termin ogłoszenia wyników konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.
842017-01-30
Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.
852017-01-27
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich
862017-01-27
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.
Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.
872017-01-25
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:
882017-01-23
Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu
892017-01-20
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”
902017-01-17
KARTA INFORMACYJNA na temat wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172
912017-01-05
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim na rok 2017.
922016-12-28
OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11
Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016 r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”
932016-12-21
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
942016-12-20
Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zamiarze utworzenia listy biegłych
- rzeczoznawców majątkowych na rok 2017 w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie ustalania wysokości odszkodowań.
952016-12-09
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
962016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
972016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
982016-11-15
Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole
992016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
1002016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
1012016-11-09
Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl
1022016-11-02
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
1032016-10-06
Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
1042016-10-06
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
1052016-09-28
Informacje ma temat systemu IOWISZ
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.
1062016-09-20
Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC
1072016-07-18
UWAGA NA OSZUSTÓW!
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji
1082016-05-25
Starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Wydziale Spraw Społecznych
1092016-05-24
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.
1102016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1112016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1122016-04-28
Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.
1132016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1142016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1152016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1162016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1172016-04-21
Radca generalny w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1182016-04-20
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.
1192016-04-20
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1202016-04-14
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1212016-04-11
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1222016-04-07
Inspektor wojewódzki ds. analizy budżetu, finansowania zadań z zakresu środowiska i programów z udziałem środków UE w Wydziale Infrstruktury i Rolnictwa
1232016-04-01
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
1242016-03-15
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1252016-03-14
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów.
1262016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1272016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1282016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.
1292016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
1302016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1312016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1322016-02-26
Inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1332016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1342016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1352016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1362016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1372016-01-28
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1382016-01-25
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1392015-12-30
Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
1402015-12-23
MALUCH 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 grudnia br. ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” konkurs „MALUCH – edycja 2016”
1412015-12-09
Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1422015-11-23
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
1432015-11-12
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1442015-11-10
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1452015-11-03
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r.
1462015-10-21
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.
W 2014 r. ponad 93 tysiące mieszkańców województwa otrzymało świadczenie z pomocy społecznej. Powodami ich przyznawania były głównie ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, budżet Wojewody przekroczył 774 miliony złotych. Środki finansowe wykorzystane zostały w niemalże 98%.
1472015-08-06
Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1482015-07-20
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura w Koszalinie
1492015-07-17
Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych
w Wydziale Spraw Społecznych- ogłoszenie o naborze nr 7
1502015-06-25
Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018
1512015-06-23
Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
1522015-06-08
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego
1532015-05-22
Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
1542015-05-14
Apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej
W związku z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie w roku 2014, Minister Pracy i Polityki Społecznej wystosował do władz samorządowych gmin i powiatów apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej.
1552015-04-30
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2014 rok”
1562015-04-15
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu
1572015-04-13
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku
1582015-04-10
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.
1592015-03-18
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2015 r.
1602015-02-27
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Urzędu w Koszalinie
1612015-02-27
Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
1622015-02-10
Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny
1632015-01-30
Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1642014-12-31
Inspektor wojewódzki
ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- ogłoszenie o naborze nr 15
1652014-11-28
inspektor wojewódzki ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 14)
1662014-11-19
inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1672014-09-24
Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną
1682014-07-24
Inspektor wojewódzki ds. rodziny
w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12
1692014-07-16
Inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych
w Biurze Organizacji i Kadr- oferta zatrudnienia nr 11
1702014-06-24
Inspekor wojewódzki
ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 10
1712014-06-23
Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich
1722014-06-20
Inspektor wojewódzki ds. egzekucji należności z tytułu mandatów karnych
w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 9
1732014-05-15
Informator dla przyszłych mam
Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.
1742014-05-05
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.
1752014-04-25
Inspektor wojewódzki ds. zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Powiadamiania ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-oferta zatrudnienia nr 8
1762014-04-10
Inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych- oferta nr 6
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1772014-04-03
Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka
1782014-03-11
Inspektor wojewódzki
ds. planowania i organizacji systemu Państwowego ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7
1792014-02-26
Inspektor wojewódzki
ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia nr 5
1802014-02-20
Starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1812014-02-18
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1822014-02-10
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodoezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1832014-01-28
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 1
Praca w celu zastepstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
1842013-11-29
inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - Delegatura ZUW w Koszalinie ogł. 28
1852013-11-04
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego ogł. 27
1862013-10-22
Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne
1872013-10-11
starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ogł. 22
1882013-09-09
Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
1892013-04-24
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.
1902013-02-27
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
1912013-02-06
Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
1922013-01-25
Nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarzy/lekarzy dentystów
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
1932012-12-20
Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego
1942012-08-17
starszy inspektor ds. obsługi prasowej ZUW w Centrum Prasowym w Biurze Wojewody ogł. 10
1952012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
1962012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie
o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
1972012-07-26
Karta informacyjna na temat wniosku
Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.
1982012-06-15
Rejestr tłumaczy języka migowego
Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego
1992012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”
2002012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”
2012012-01-18
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.
2022012-01-10
OBWIESZCZENIE
zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
2032011-12-09
Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...
Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
2042011-11-16
Obwieszczenie na temat wniosku
P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.
2052011-06-24
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 177745 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę