ZUW Szczecin. Ogłoszenia wydziałów - wszystkie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

12017-05-23
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy na terenach zamknietych w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
22017-05-22
Za nami Jubileuszowe XXV Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
32017-05-22
Inspektor wojewódzki ds. realizacji wydatków w Wydziale Finansów i Budżetu
42017-05-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.
52017-05-22
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, tj. dz. nr 2230/2 obr. 2 Police, gm. Police.
62017-05-22
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, tj. dz. nr 2230/1 obr. 2 Police, gm. Police.
72017-05-19
Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, tj. dz. nr 344/8, dz. nr 344/9, dz. nr 461/11, dz. nr 480, obr. 17 Przytór, m. Świnoujście.
82017-05-19
Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, tj. dz. nr 345/3, dz. nr 343/3, dz. nr 462/1, dz. nr 462/2, dz. nr 462/3, dz. nr 462/6, dz. nr 464/8, dz. nr 464/13, dz. nr 467/2, obr. 17 Przytór, m. Świnoujście.
92017-05-19
Obwieszczenie decyzja - rozbudowa dw nr 151 na odcinku Ińsko - Ciemnik
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03 marca 2017 r. (uzupełniony w dniu 31 marca 2017 r.) Pana Adama Bukowieckiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, w dniu 18 maja 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 8/2017, znak: AP-1.7820.132-6.2017.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik.
102017-05-19
Karta informacyjna - decyzja - rozbudowa dw 151 Ińsko - Ciemnik
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik
112017-05-19
karta infor. na bip - wniosek dotyczący rozbiórki i budowy wprowadzeń 400 kV i 220kV do SE Krajnik
Rozbiórka i budowa wprowadzeń linii 400 kV relacji TB6, TB7, TB8 i linii 220 kV relacji TB2, TB5, TB6, TR3, AT1 do SE Krajnik oraz rozbiórka wprowadzeń linii 220 kV relacji TB3, TB4 oraz linii rezerwowej do SE Krajnik: − na działkach objętych pozwoleniem na rozbiórkę: nr 93/8, nr 93/14, nr 93/15, nr 93/18, nr 239/11, nr 239/12, nr 239/13, nr 239/14, nr 240/8, nr 240/9, nr 240/11, nr 243/5, nr 244/2, nr 254/4 i nr 407, obręb 0028 Krajnik, gmina Gryfino, − na działkach objętych pozwoleniem na budowę: nr 93/7, nr 93/8, nr 93/14, nr 93/15, nr 93/18, nr 239/11, nr 239/12, nr 240/11, nr 243/5, nr 244/2, nr 245/2 i nr 254/4 obręb 0028 Krajnik, gmina Gryfino.
122017-05-19
karta inf. - decyzja - Park Rozrywki i Edukacji Pomerania Fun Park
Budowa Parku Rozrywki i Edukacji „Pomerania Fun Park” – część hydrotechniczna w m. Dygowo, na dz. nr 357/2, 358/2, 348/6 obręb 0020 Dygowo.
132017-05-19
karta inf - decyzja - Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV, gm. Wolin
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław, na terenie gm. Wolin z wyłączeniem terenów leśnych, odcinek XII od słupa 45 do słupa 39 oraz odcinek XIV od słupa 37 do słupa 31. Zakres przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości: Powiat kamieński, gmina Wolin: obręb 0039 Siniechowo, działki nr: 139, 65/1, 65/2, 63/2, 74, 76, 121, 120, 87, 83/2, 83/1, 82, 81/2, obręb 0037 Koniewo, działki nr: 189, 198/1, 197, 196/2, 196/1, 195, 194, 193/1, 192/2, 192/1, 190, 23, 22/1, 24, 37/5, 37/3, 35/5, 35/2, 34, 33, 32 (część), obręb 0027 Wiejkowo, działki nr: 7/12 (część), 7/11, 7/10, 7/9, 5, 1/4, 1/3, obręb 0025 Recław, działki nr: 206, 207, 208, 209, 205/2, 202 (cześć).
142017-05-19
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, tj. część dz. nr 840/12, obr. Międzywodzie, gm. Dziwnów.
152017-05-19
Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, tj. dz. nr 150/1, obr. Rurka, gm. Chojna, dz. nr 324/2, obr. Żelechowo, gm. Widuchowa.
162017-05-19
Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę..
Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 10 lat, tj. dz. nr 276, obr. Narost, gm. Chojna.
172017-05-19
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, tj. dz. nr 30/6 obr. Grabowo, gm. Chojna, dz. nr 77/1 obr. Zatoń Dolna, gm. Chojna, dz. nr 65/1 obr. Stołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój.
182017-05-18
Karta informacyjna - decyzja zmieniająca decyzję dot. budowy zespołu obiektów i częściowej rozbiórki obiektów dla Ośrodka Hodowli Pstrąga "Niemica II"
Zmiana decyzji nr 23/K/2016 z dnia 21.06.2016r. o pozwoleniu na budowę zespołu obiektów hydrotechnicznych, budowę budynku magazynowo - socjalnego, budowę hali magazynowej, budowę stacji transformatorowej oraz częściową rozbiórkę istniejących obiektów hydrotechnicznych dla Ośrodka Hodowli Pstrąga „Niemica II ”
192017-05-18
Karta informacyjna - decyzja zmieniająca decyzję dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej
Zmiana decyzji nr 3/2016 z 12.06.2016r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ”Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów”. Działki przeznaczone pod inwestycję przed podziałem lub nie podlegające podziałowi: dz. nr 383/2, 384, 193 (dzielona na działki 193/1 i 193/2), 167/30 (dzielona na działki 167/31 i 167/32), obręb 0021 Koszalin, dz. nr 107 (dzielona na działki 107/1 i 107/2), obręb 0022 Koszalin, dz. nr 132/1, 132/2, obręb 0026 Koszalin. Działki zajęte czasowo pod przebudowę innych dróg publicznych i zjazdów oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu: dz. nr 1/7, 165/2, 4/3, 167/6, 167/30 (dzielona na działki 167/31 i 167/32), 169, 193 (dzielona na działki 193/1 i 193/2), 333/2, 363, obręb 0021 Koszalin, dz. nr 2/2, 107 (dzielona na działki 107/1 i 107/2), 44, 112, 6, 130, obręb 0022 Koszalin, dz. nr 58, obręb 0025 Koszalin.
202017-05-18
Obwieszczenie - decyzja zmieniająca decyzję dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 03.03.2017r. (wpłynął 06.03.2017r.) Pani Ewy Ciszek Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie - występującej w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 09.05.2017r. wydał decyzję nr 4/2017 znak K-AP-1.7820.3-4.2017.EW dotyczącą zmiany decyzji nr 3/2016 z dnia 12.05.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ”Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów”, zmienionej postanowieniem znak K-AP-1.7820.2-12.2016.EW z dnia 09 lutego 2017r. Zmiana dotyczy zmiany treści decyzji dotyczących warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska uwzględniających nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
212017-05-18
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.
222017-05-18
inspektor wojewódzki ds. ochrony przeciwpowodziowej oraz zagrożeń naturalnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
232017-05-17
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Wykazy Starosty Kamieńskiego z 11 maja 2017 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat: - dz. 182/2, obr. Dziwnówek, gmina Dziwnów; - dz. 846/41, obr. Międzywodzie, gmina Dziwnów.
242017-05-16
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 1 kV na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny w km od 211,528 do km 211,552 oraz linią kolejową nr 408 Szczecin Główny – Stobno Szczecińskie – nad linią Kolejową ( na pomoście ), zlokalizowanej na działce nr 29/15 w obrębie 1057 m. Szczecin.
252017-05-15
Karta informacyjna - wniosek - budowa terminalu załadunku/rozładunku cystern kolejowych przy ulicy Hryniewieckiego w Szczecinie
Budowa terminala załadunku/rozładunku cystern kolejowych przy ulicy Hryniewieckiego w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 14/37, obręb1084 Szczecin.
262017-05-15
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania
za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 468/1 (powstała z podziału działki nr 468), obręb Sowno, gmina Płoty, przeznaczoną na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 4/2017 z 07 marca 2017 r., znak: AP-1.7820.121-14.2016.PM, na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
272017-05-15
Karta informacyjna - decyzja - rozbudowa dw 102 Łukęcin - Rewal
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Rewal
282017-05-15
Obwieszczenie - decyzja - rozbudowa dw nr 102 na odcinku Łukęcin - Rewal
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13 stycznia 2017 r. (uzupełniony w dniu 10 lutego 2017 r.) Pana Filipa Walczaka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, w dniu 26 kwietnia 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 7/2017, znak: AP-1.7820.130.-6.2017.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Rewal.
292017-05-15
Karta inf. - decyzja - Budowa liniielektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Stepnica II
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław, na terenie gm. Stepnica z wyłączeniem terenów leśnych, odcinek IX od słupa 81 do słupa 79. Zakres przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości: Powiat goleniowski, gm. Stepnica: - obręb 0004 Miłowo – działki: nr 58/1, nr 58/2, nr 57/3, nr 57/1, nr 111/2, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 44, nr 43, nr 42/1 (część).
302017-05-15
Karta informacyjna - decyzja - budowa przedsięwziecia p.n. Odtworzenie nabrzeża terminalu paliw nr 91 w Szczecinie
Budowa przedsięwzięcia p.n. „Odtworzenie nabrzeża terminalu paliw nr 91 w Szczecinie”, na terenie portu morskiego, działki nr 48/1 i 95/10Wm, obręb 1084 Szczecin.
312017-05-15
Karta inf. - wniosek o pozw. na budowę sieci wodociągowej w drodze woj. 106 na odcinku Niemica-Benice i Śniatowo
Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi woj. nr 106 na odcinku Niemica-Benice i Śniatowo, dz. nr: 4, obręb 30 Giżkowo, dz. nr: 14, obręb 31 Śniatowo, dz. nr: 64, obręb 3 Koplino.
322017-05-15
Karta informacyjna - wniosek - budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
Zmiana decyzji nr 273/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 14.10.2013 r., znak: AP-1.7840.18.180-10.2013.RS o pozwoleniu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przy ulicy Przejazd w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/7, obręb 1084 Szczecin, zmienionej decyzją nr 229/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 28.07.2014 r., znak: AP-1.7840.1.180-3.2014.RS, zmienionej decyzją nr 46/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 08.03.2017 r., znak: AP-1.7840.1.23-3.2017.RS.
332017-05-15
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz Starosty Pyrzyckiego z 9 maja 2017 r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej: dz. 4/1, obręb Połczyno, gm. Lipiany.
342017-05-13
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku operacyjno-biurowego wraz z budową parkingu. Obiekty zlokalizowane będą na działce nr 39/2 obr. 0127 Mirosławiec (Kompl. Wojsk. 1689 Mirosławiec).
352017-05-13
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Oddziału Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 1856/22 obr. 0001 Wałcz.
362017-05-13
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11. Obiekty zlokalizowane będą na działce nr 317/1 obr. Pleśna w gmine Będzino.
372017-05-13
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 34 w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15 kV i nn 0,4 kV na stacji Chociwel, zlokalizowanych na działce nr 154/7 w obrębie Chociwel 2 w gminie Chociwel.
382017-05-12
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na remoncie linii kolejowej na wybranych odcinkach (od stacji kolejowej Słonice do stacji kolejowej Szczecin – Dąbie) w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 3 odcinek Dobiegniew – Szczecin tj. od 105, 820 do km 197, 540, a w tym wymianę torów wyłącznie na odcinkach torów szlakowych.
392017-05-12
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.
402017-05-12
inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
412017-05-11
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 34 w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15 kV i nn 0,4 kV na stacji Wielanowo, zlokalizowanych na działce nr 430/6 w obrębie Wielanowo w gmine Grzmiąca.
422017-05-11
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dz. nr 246/9 obr. Sarbinowo, gm. Mielno.
432017-05-11
UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”
442017-05-10
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch szybów windowych, przebudowie schodów na peronie nr 3 (wraz z budową fragmentu ogrodzenia i ścianki oporowej), budowie chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej (zasilającej i oświetleniowej) oraz przebudowie infrastruktury technicznej kolidującej z nowoprojektowaną. Inwestycja zlokalizowana na działkach nr 2/21, 2/22 obr. 4055 Dąbie oraz dz. nr 1/13 obr. 4054 Dąbie.
452017-05-09
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 32 z funkcji magazynowo-warsztatowej na funkcję biurowo-warsztatową. Obiekt zlokalizowany na terenie Kompleksu Wojskowego 5010 Oleszno.
462017-05-09
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie turystycznej, leśnej ścieżki spacerowej o nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 254 obr. Wicko Morskie.
472017-05-09
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia.
Wykaz Starosty Drawskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia, stanowiącej komórkę gospodarczą nr 8, znajdującą się na działce nr 1/77, z obr. 3, m. Złocienie.
482017-05-08
Karta informacyjna - wniosek o zmianę decyzji - Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. Paderewskiego do granic miasta
Zmiana decyzji ZRID 2/2017 z dnia 21.03.2017r. pn „Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta” w zakresie budowy kanalizacji deszczowej - dz. nr 120 obr.46 M. Koszalin
492017-05-08
Obwieszczenie - wniosek o zmianę decyzji - Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. Paderewskiego do granic miasta
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 25.04.2017r. (wpłynął 26.04.2017r.) Pani Ewy Ciszek Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie - występującej w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 2/2017 z dnia 21.03.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta”.
502017-05-08
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Wykazy Starosty Pyrzyckiego z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę: - dz. 265/2, obręb Będzin, gm. Lipiany, - dz. 62/2 obręb Jedlice, gm. Lipiany, - dz. 124/3, obręb nr 5 m. Pyrzyce, - dz. 100/2, obręb Okunica, gm. Pyrzyce.
512017-05-04
Karta informacyjna - wniosek - Budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej Żydowo – Żydowo Kierzkowo
Budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo (od słupa nr 6 (5) do stacji Żydowo)
522017-05-04
Obwieszczenie - wniosek - Budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej Żydowo – Żydowo Kierzkowo
Na podstawie art. 7 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.04.2017 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo (od słupa nr 6 (5) do stacji Żydowo).
532017-05-04
Karta informacyjna - decyzja - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II)
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II)
542017-05-04
Obwieszczenie - decyzja - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II)
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, została wydana w dniu 27.04.2017 r. decyzja Nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II).
552017-05-04
Karta informacyjna - decyzja - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap I)
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap I)
562017-05-04
Obwieszczenie - decyzja - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap I)
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, została wydana w dniu 27.04.2017 r. decyzja Nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap I).
572017-05-04
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Szczecinie przy ul. Ofiar Grudnia 1970 i na Łasztowni, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
582017-05-04
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Szczecinie przy ul. Hangarowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
592017-05-04
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Szczecinie przy ul. Ziemniaczanej, ul. Przestrzennej, ul. Hangarowej, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
602017-05-04
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Szczecinie przy ul. Potulickiej, ul. Zamkniętej, ul. Nad Odrą, ul. Skwer Kapitanów, ul. Pomorskiej, ul. Stary Szlak, oś. Majowe-Kijewo, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
612017-05-04
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej, Bielańskiej, Stołczyńskiej. przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
622017-04-28
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017
632017-04-28
Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
642017-04-28
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
652017-04-27
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.
662017-04-27
Inspektor Wojewódzki ds.wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
672017-04-25
Obwieszczenie - decyzja - Rozbudowa drogi krajowej nr 11: budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w Mostowie
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 16.01.2017r. (wpłynął 20.01.2017r.) Pana Grzegorza Dziedziny – pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 19.04.2017r. wydał decyzję nr 3/2017 znak: K-AP-1.7820.2-5.2017.EW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania pn. ”Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 11 w miejscowości Mostowo”.
682017-04-25
Karta informacyjna - wniosek -budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (z węzłem) – odcinek stykowy .pdf
Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (z węzłem) – odcinek stykowy od km 84+000 do km 84+048,75.
692017-04-25
obwieszczenie-budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (z węzłem) – odcinek stykowy.doc
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.04.2017 r. Pana Marka Stalmacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (z węzłem) – odcinek stykowy od km 84+000 do km 84+048,75.
702017-04-24
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
Zapotrzebowanie należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w formie papierowej i elektronicznej na formularzu zapotrzebowania zawierającym informacje dotyczące zadania.
712017-04-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.doc
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.12.2016 r. (uzupełniony dnia 31.01.2016 r.) Pana Andrzeja Chmielewskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 18 kwietnia Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 6/2017, znak AP-1.7820.127-5.2016.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów.
722017-04-21
karta informacyjna-decyzja budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM w Szczecinie.pdf
budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9, na terenie portu morskiego, działki nr 35/3 i 17/8, obręb1084 Szczecin
732017-04-07
Tabela - Baza placówek udzielających schronienia
742017-04-05
Tabela -Baza placówek udzielających schronienia
752017-03-31
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. zgodnie z "Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2017 r. "
762017-03-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza
772017-03-27
Inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
782017-03-17
Inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
792017-03-09
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej (Delegatura w Koszalinie)
802017-03-09
inspektor wojewódzki ds. militaryzacji, ochrony obiektów, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony i wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
812017-03-09
10 pytań o „Senior+”
Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
822017-03-06
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
832017-03-06
Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”
842017-03-06
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie, reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta
DRUGA PUBLIKACJA
852017-02-28
Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010
862017-02-28
Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu
872017-02-21
SENIOR +
W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.
882017-02-14
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.
892017-02-09
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie, reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta
PIERWSZA PUBLIKACJA
902017-02-07
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
912017-02-06
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.
922017-02-06
Ogłoszenie wyników konkursu "MALUCH plus" 2017 - PODZIAŁ ŚRODKÓW
Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym w związku z ogłoszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału środków na poszczególne moduły.
932017-02-06
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
942017-01-31
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „MALUCH plus” 2017
Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił termin ogłoszenia wyników konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.
952017-01-30
Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.
962017-01-27
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich
972017-01-27
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.
Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.
982017-01-25
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:
992017-01-23
Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu
1002017-01-20
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”
1012017-01-17
KARTA INFORMACYJNA na temat wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172
1022017-01-05
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim na rok 2017.
1032016-12-28
OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11
Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016 r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”
1042016-12-21
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1052016-12-20
Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zamiarze utworzenia listy biegłych
- rzeczoznawców majątkowych na rok 2017 w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie ustalania wysokości odszkodowań.
1062016-12-09
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
1072016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
1082016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
1092016-11-15
Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole
1102016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
1112016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
1122016-11-09
Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl
1132016-11-02
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
1142016-10-06
Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
1152016-10-06
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
1162016-09-28
Informacje ma temat systemu IOWISZ
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.
1172016-09-20
Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC
1182016-09-16
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
1192016-09-08
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 października 2016 r.
1202016-08-11
Konsultacje społeczne w sprawie zlewni rzeki Regi
1212016-08-11
Konsultacje społeczne w zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam
1222016-07-18
UWAGA NA OSZUSTÓW!
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji
1232016-05-25
Starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Wydziale Spraw Społecznych
1242016-05-24
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.
1252016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1262016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1272016-04-28
Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.
1282016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1292016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1302016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1312016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1322016-04-21
Radca generalny w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1332016-04-20
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.
1342016-04-20
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1352016-04-14
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1362016-04-11
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1372016-04-07
Inspektor wojewódzki ds. analizy budżetu, finansowania zadań z zakresu środowiska i programów z udziałem środków UE w Wydziale Infrstruktury i Rolnictwa
1382016-04-01
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
1392016-03-15
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1402016-03-14
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów.
1412016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1422016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1432016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.
1442016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
1452016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1462016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1472016-02-26
Inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1482016-02-15
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
1492016-02-09
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2016 r.
1502016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1512016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1522016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1532016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1542016-01-28
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1552016-01-25
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1562015-12-30
Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
1572015-12-23
MALUCH 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 grudnia br. ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” konkurs „MALUCH – edycja 2016”
1582015-12-09
Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1592015-11-23
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
1602015-11-12
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1612015-11-10
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1622015-11-03
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r.
1632015-10-21
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.
W 2014 r. ponad 93 tysiące mieszkańców województwa otrzymało świadczenie z pomocy społecznej. Powodami ich przyznawania były głównie ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, budżet Wojewody przekroczył 774 miliony złotych. Środki finansowe wykorzystane zostały w niemalże 98%.
1642015-08-06
Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1652015-07-20
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura w Koszalinie
1662015-07-17
Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych
w Wydziale Spraw Społecznych- ogłoszenie o naborze nr 7
1672015-06-25
Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018
1682015-06-23
Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
1692015-06-08
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego
1702015-05-22
Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
1712015-05-14
Apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej
W związku z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie w roku 2014, Minister Pracy i Polityki Społecznej wystosował do władz samorządowych gmin i powiatów apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej.
1722015-04-30
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2014 rok”
1732015-04-15
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu
1742015-04-13
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku
1752015-04-10
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.
1762015-03-18
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2015 r.
1772015-02-27
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Urzędu w Koszalinie
1782015-02-27
Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
1792015-02-10
Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny
1802015-01-30
Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1812014-12-31
Inspektor wojewódzki
ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- ogłoszenie o naborze nr 15
1822014-11-28
inspektor wojewódzki ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 14)
1832014-11-19
inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1842014-09-24
Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną
1852014-07-24
Inspektor wojewódzki ds. rodziny
w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12
1862014-07-16
Inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych
w Biurze Organizacji i Kadr- oferta zatrudnienia nr 11
1872014-06-24
Inspekor wojewódzki
ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 10
1882014-06-23
Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich
1892014-06-20
Inspektor wojewódzki ds. egzekucji należności z tytułu mandatów karnych
w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 9
1902014-05-15
Informator dla przyszłych mam
Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.
1912014-05-05
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.
1922014-04-25
Inspektor wojewódzki ds. zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Powiadamiania ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-oferta zatrudnienia nr 8
1932014-04-10
Inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych- oferta nr 6
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1942014-04-03
Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka
1952014-03-11
Inspektor wojewódzki
ds. planowania i organizacji systemu Państwowego ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7
1962014-02-26
Inspektor wojewódzki
ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia nr 5
1972014-02-20
Starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1982014-02-18
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1992014-02-10
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodoezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
2002014-01-28
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 1
Praca w celu zastepstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
2012013-11-29
inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - Delegatura ZUW w Koszalinie ogł. 28
2022013-11-04
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego ogł. 27
2032013-10-22
Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne
2042013-10-11
starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ogł. 22
2052013-09-09
Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
2062013-04-24
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.
2072013-02-27
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
2082013-02-06
Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
2092013-01-25
Nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarzy/lekarzy dentystów
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
2102012-12-20
Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego
2112012-08-17
starszy inspektor ds. obsługi prasowej ZUW w Centrum Prasowym w Biurze Wojewody ogł. 10
2122012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
2132012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie
o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
2142012-07-26
Karta informacyjna na temat wniosku
Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.
2152012-06-15
Rejestr tłumaczy języka migowego
Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego
2162012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”
2172012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”
2182012-01-18
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.
2192012-01-10
OBWIESZCZENIE
zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
2202011-12-09
Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...
Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
2212011-11-16
Obwieszczenie na temat wniosku
P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.
2222011-06-24
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 155437 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę