Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2018-12-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji przystanku osobowego Wolin Pomorski na linii kolejowej nr 401 Szczecin Dąbie SDB – Świnoujście Port km 68,729 z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych z ograniczoną mobilnością, zlokalizowanego na działkach nr 2/1 i 37/14 w obrębie 0006 Wolin.

czytaj wiecej
2
2018-12-13

główny specjalista ds. rozliczeń finansowych zniesionej gminy Ostrowice w Wydziale Rozliczeń Zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
3
2018-12-11

obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciagu ul. Wojska Polskiego

decyzja nr 17/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 polegająca na realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od ul. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie. Etap III – Plac Szarych Szeregów – Węzeł Łękno”

czytaj wiecej
4
2018-12-11

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 428 w obrębie Krężno w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
5
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
6
2018-12-11

starszy inspektor do spraw kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
7
2018-12-10

obwieszczenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 5.12.2018r.

odwołanie od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 października 2018 r., znak: AP- 2.7840.116-5.2018.PZ, odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Polickiego z 6 grudnia 2017 r., Nr 1186/2017, znak: AB.6740.216.D.2017.BP

czytaj wiecej
8
2018-12-10

Program "Opieka 75+" na 2019 rok.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Program „Opieka 75+”. Adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

czytaj wiecej
9
2018-12-07

obwieszczenie o wydaniu decyzji budowa drogi wspomagajacej Niedźwiedź Zdunowo

Budowa drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo w ramach zadania: Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10

czytaj wiecej
10
2018-12-07

karta informacyjna - decyzja budowa drogi wspomagajacej Niedźwiedź Zdunowo

Budowa drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo w ramach zadania: Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10

czytaj wiecej
11
2018-12-07

obwieszczenie o wydaniu decyzji - węzel przesiadkowy Głębokie

decyzja nr 16/2018, znak: AP-1.7820.165-6.2018.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Węzeł przesiadkowy Głębokie, modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego / ul. Zegadłowicza / ul. Kupczyka / ul. Miodowa, wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina”

czytaj wiecej
12
2018-12-07

karta infromacyjna - decyzja węzeł przesiadkowy Głębokie

Węzeł przesiadkowy Głębokie, modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego / ul. Zegadłowicza / ul. Kupczyka / ul. Miodowa, wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina

czytaj wiecej
13
2018-12-07

karta informacyjna decyzja budowa ujęcia wody

Budowa ujęcia wody w m. Drogoradz, na działce nr 520/9, obręb Drogoradz, gmina Police, powiat policki.

czytaj wiecej
14
2018-12-07

informacja o wydaniu decyzji budowa ujęcia wody Drogoradz

decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 163/2018 z 07.12.2018 r., znak: AP-1.7840.1.188-2.2018.GZ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę ujęcia wody w m. Drogoradz, na działce nr 520/9, obręb Drogoradz, gmina Police, powiat policki.

czytaj wiecej
15
2018-12-06

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji cp - gazociąg sr cisnienia.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( DZ. U. z 2018 r. poz. 1945 ), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji Nr 61/2018 w dniu 6 grudnia 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego na części działki nr 168/2 w obrębie ewidencyjnym miasto Sławno 2, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
16
2018-12-06

obwieszczenie o wszczęciu postępowania cecyzja cp -linia energetyczna 15kV.doc

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 428 w obrębie 0086 Biały Zdrój w gminie Kalisz Pomorski stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
17
2018-12-06

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy sieci wodiociągowej w pasie S3 i na terenie PKP .pdf

Budowa odcinka sieci wodociągowej: w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 (przejście poprzeczne pod drogą ekspresową), na działce nr 2 i nr 502/1 obręb Rzęśnica oraz na terenie zamkniętym PKP (przejście pod torami linii kolejowej nr 401 relacji Szczecin Dąbie – Świnoujście Port), na działce nr 2/6 obręb 4003 Dąbie, w ramach inwestycji pn. „Budowa spinki wodociągu łączącej Osiedle Wielgowo z Osiedlem Załom w Szczecinie”.

czytaj wiecej
18
2018-12-06

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 2/2 o pow. dzierżawy 255 m2, z obrębu 4175.

czytaj wiecej
19
2018-12-06

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 139/31, 31/10, 8/1, 8/2 o łącznej pow. dzierżawy 248 m2, z obrębu 1037 oraz działka nr 2/2 o pow. dzierżawy 300 m2, z obrębu 4175.

czytaj wiecej
20
2018-12-04

starszy inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
21
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
22
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
23
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
24
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
25
2018-12-03

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r. nieruchomości oznaczonych jako działki nr 139/31, nr 31/10, nr 8/1, nr 8/2 obręb 1037 w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o adresie ul. Panieńska 10 i ul. Środowa 6.

czytaj wiecej
26
2018-12-03

Wykaz Starosty Myśliborskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Myśliborskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, oznaczonej jako działki: nr 957 o pow. 1,0317 ha i 958 o pow. 1,8702 ha, z obrębu Kierzków, gm. Myślibórz.

czytaj wiecej
27
2018-11-30

decyzja, karta inf. budowa kanalizacji saniatarnej Glenice Myślibórz.pdf

Budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice – Myślibórz w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 26, na dz. nr 460 obręb Myślibórz, nr 127 obręb Zgoda, nr 200 obręb Golenice.

czytaj wiecej
28
2018-11-29

Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej, tj. dz. nr 324/4 o pow. 0,3042 ha, z obrębu Sowno, gm. Stargard.

czytaj wiecej
29
2018-11-29

inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z rezerw celowych budżetu państwa oraz sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
30
2018-11-29

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Kołbaskowo-Szczecin - obwieszczenie.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 58/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i Nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz na budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie działek nr: 1) 13/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Rajkowo, gmina Kołbaskowo; 2) 1/13, 1/17, 1/20 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2124 miasta Szczecin; 3) 1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1069 miasta Szczecin; 4) 2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1068 miasta Szczecin; [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
31
2018-11-29

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gm. Dolice - obwieszczenie.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 57/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Strzebielewo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 74, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
32
2018-11-29

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gm. Będzino - obwieszczenie.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 59/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań ziemnych wokół istniejących budynków magazynowych wraz z infrastrukturą na terenie części działki nr 317/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0121 Pleśna, gmina Będzino [woj. zachodniopomorskie], stanowiącym teren zamknięty MON.

czytaj wiecej
33
2018-11-28

decyzja, karta inf. budowa stanowiska do tankowania TIR w Świnoujsciu. (2).pdf

Budowa wiaty ze stanowiskiem tankowania TIR, kontenera magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Fińskiej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, na dz. nr 145/1, nr 145/3 obręb Świnoujście - Warszów 14.

czytaj wiecej
34
2018-11-27

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
35
2018-11-27

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
36
2018-11-27

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
37
2018-11-26

karta informacyjna-wniosek budowa obiektu małej retencji w ramach inwestycji p.n. Budowa obiektów urzadzeń wodnych Lesnictwo Grabowo.pdf

budowa obiektu małej retencji w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116, 117”, działki nr: 298, 115/2, 116/2, 117/4, obręb 0006 Krzymów, gmina Chojna

czytaj wiecej
38
2018-11-26

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
39
2018-11-26

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
40
2018-11-26

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
41
2018-11-26

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
42
2018-11-26

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, oznaczonej jako działka nr 24 o pow. dzierżawy 12 m2 z obrębu Unin, gm. Wolin.

czytaj wiecej
43
2018-11-26

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Pyrzyckiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, tj. udział w wysokości do 3/8 części w działce oznaczonej numerem 52 o pow. 0,6725 ha, z obrębu Jedlice, gm. Lipiany.

czytaj wiecej
44
2018-11-23

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
45
2018-11-21

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
46
2018-11-21

obwieszczenie - wydanie decyzji gm. Brojce fundament.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 56/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:  płaszczyzny fundamentowej pod ustawienie urządzenia NUR-15m;  nasypu, schodów, ciągów pieszych, dróg wewnętrznych;  placu manewrowego;  niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z inwestycją; w kompleksie wojskowym w Pruszczu, na terenie działki nr 212/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Pruszcz, gmina Brojce [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON.

czytaj wiecej
47
2018-11-21

obwieszczenie - wydanie decyzji m.Kołobrzeg windy.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 54/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch wind w peronie 1 i 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0012, miasta Kołobrzeg [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
48
2018-11-21

obwieszczenie - wydanie decyzji gm.Trzebiatów modernizacja.doc

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 55/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącym teren zamknięty MON.

czytaj wiecej
49
2018-11-21

obwieszczenie - decyzja-Ustalenie lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin.doc

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.07.2018 r., (uzupełniony w dniu: 28.08.2018 r.), P. Ryszarda Magdziaka, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 19.11.2018 r. decyzję nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 3, odcinek Dobiegniew – Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540” w zakresie od km 127,500 do km 141,250.

czytaj wiecej
50
2018-11-21

Karta informacyjna - decyzja-Ustalenie lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin.pdf

Ustalenie lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 3, odcinek Dobiegniew – Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540” w zakresie od km 127,500 do km 141,250.

czytaj wiecej
51
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
52
2018-11-16

obwieszczenie RDOŚ - uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa.doc

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm..) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 22.06.2018 r. Pani Darii Jagiełło, występującej w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10”, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

czytaj wiecej
53
2018-11-15

wszczęcie postepowania - dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej Rzęśnica - Miękowo.doc.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 12.10.2018 r. (uzupełnionego 07.11.2018 r.) Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
54
2018-11-15

Obwieszczenie - wydanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 53/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN i nn wraz z szafami kablowymi SK na terenie działki nr 154/7, obręb ewidencyjn

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 53/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN i nn wraz z szafami kablowymi SK na terenie działki nr 154/7, obręb ewidencyjny nr 2, położonej w mieście Chociwel [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
55
2018-11-15

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 632, 115/21, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0001 miasta Mirosławiec

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 632, 115/21, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0001 miasta Mirosławiec, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
56
2018-11-15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie działki nr 1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2027, miasto Szczecin

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania drugiej kondygnacji budynku nr 2 z koszarowo-biurowej na wielofunkcyjną, na terenie działki nr 1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2027, miasto Szczecin, stanowiącej teren zamknięty MON.

czytaj wiecej
57
2018-11-15

obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 LOT G.doc

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.07.2018 r., (uzupełniony w dniu: 20.08.2018 r.), P. Ryszarda Magdziaka, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 14.11.2018 r. decyzję nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 3, odcinek Dobiegniew – Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540”, polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT G” w zakresie od km 171,120 do km 197,540.

czytaj wiecej
58
2018-11-15

obwieszczenie - budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Woj.Polskiego od ul. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka. Etap III pl. Szarych Szeregów - Węzeł Łękno.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 11.09.2018 r., a przekazany do tutejszego Urzędu 21.09.2018 r. przez Urząd Miasta Szczecin, (uzupełniony 15.10.2018 r.) Pana Macieja Kasprzyka, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 polegająca na realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od ul. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie. Etap III – Plac Szarych Szeregów – Węzeł Łękno”,

czytaj wiecej
59
2018-11-15

karta informacyjna - dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej Rzęśnica - Miękowo.pdf

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)”

czytaj wiecej
60
2018-11-15

Karta informacyjna - decyzja - ustalenie lokalizacji linii kolejowej E59 LOT G.pdf

Ustalenie lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 3, odcinek Dobiegniew – Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540”, polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT G” w zakresie od km 171,120 do km 197,540

czytaj wiecej
61
2018-11-15

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy ujęcia wody w m Dragoradz .pdf

Budowa ujęcia wody w m. Drogoradz, na działce nr 520/9, obręb Drogoradz, gmina Police, powiat policki.

czytaj wiecej
62
2018-11-15

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 141/2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Stramniczce przy ul. Kamiennej w Kołobrzegu

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 141/2018 z 24.10.2018 r., znak: AP-1.7840.1.160-2.2018.GZ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kładki pieszo – rowerowej na rzece Stramniczce przy ul. Kamiennej w Kołobrzegu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, na działkach nr: 409, 387, 385/3, 177/1, 206/4, 206/5, 207/26 i 206/3, obręb 0013 Kołobrzeg.

czytaj wiecej
63
2018-11-13

inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z rezerw celowych budżetu państwa oraz sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
64
2018-11-13

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
65
2018-11-09

inspektor wojewódzki ds.obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
66
2018-11-09

starszy inspektor - dyżurne stanowisko pracy w WCZK w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
67
2018-11-09

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
68
2018-11-08

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych, którego nazwa została zmieniona na Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
69
2018-11-06

specjalista ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
70
2018-11-05

starszy inspektor ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
71
2018-11-05

inspektor ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
72
2018-10-31

 inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych - obecnie Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
73
2018-10-31

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych - obecnie Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
74
2018-10-25

Zaproszenie na sympozjum regionalne „Ciężkie zakażenia u pacjentów leczonych poza OIT – diagnostyka i terapia”

czytaj wiecej
75
2018-10-19

starszy inspektor ds.wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
76
2018-10-18

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
77
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
78
2018-10-12

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych - zastępstwo

czytaj wiecej
79
2018-10-12

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiana Ratunkowego w ZUW w Szczecinie

czytaj wiecej
80
2018-10-08

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
81
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
82
2018-10-03

starszy inspektor ds. obsługi kancelaii ogólnej w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
83
2018-09-28

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
84
2018-09-28

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
85
2018-09-28

inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
86
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
87
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
88
2018-09-18

inspektor w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
89
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
90
2018-09-14

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
91
2018-09-07

Oferta pracy dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie

czytaj wiecej
92
2018-09-05

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
93
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
94
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
95
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
96
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
97
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
98
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
99
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
100
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
101
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
102
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
103
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
104
2018-04-26

Wojewoda Mazowiecki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie inżynierii medycznej.

czytaj wiecej
105
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
106
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
107
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
108
2018-03-22

Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Z dniem 20 marca 2018 r. w całym kraju rozpoczną się bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z roczników 2013 - 2016 zainicjowane decyzją Ministra Zdrowia. Szczegółowe informacje zawierają komunikaty załączone do artykułu.

czytaj wiecej
109
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
110
2017-12-27

Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów

czytaj wiecej
111
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
112
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
113
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
114
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
115
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
116
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
117
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
118
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
119
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
120
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
121
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
122
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
123
2017-07-07

UWAGA!!! Zmiana numerów pokoi w Oddziale Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

czytaj wiecej
124
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
125
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
126
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
127
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
128
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
129
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
130
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
131
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
132
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
133
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
134
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
135
2017-03-06

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

czytaj wiecej
136
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
137
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
138
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
139
2017-02-06

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.

czytaj wiecej
140
2017-01-27

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

czytaj wiecej
141
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
142
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
143
2017-01-23

Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu

czytaj wiecej
144
2017-01-20

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

czytaj wiecej
145
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
146
2016-12-09

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

czytaj wiecej
147
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
148
2016-11-15

Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole

czytaj wiecej
149
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
150
2016-11-09

Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
151
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
152
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
153
2016-09-20

Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
154
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
155
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
156
2016-04-28

Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
157
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
158
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
159
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
160
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
161
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
162
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
163
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
164
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
165
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
166
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
167
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
168
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
169
2015-05-22

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

czytaj wiecej
170
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
171
2015-02-27

Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

czytaj wiecej
172
2015-02-10

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny

czytaj wiecej
173
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
174
2014-09-24

Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną

czytaj wiecej
175
2014-06-23

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich

czytaj wiecej
176
2014-05-15

Informator dla przyszłych mam

Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

czytaj wiecej
177
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
178
2014-04-03

Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka

czytaj wiecej
179
2013-10-22

Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne

czytaj wiecej
180
2013-09-09

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

czytaj wiecej
181
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
182
2013-02-27

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

czytaj wiecej
183
2012-12-20

Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego

czytaj wiecej
184
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
185
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
186
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
187
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”

czytaj wiecej
188
2012-04-20

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.

Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”

czytaj wiecej
189
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
190
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
191
2011-12-09

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...

Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

czytaj wiecej
192
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
193
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 241001 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę