ZUW Szczecin. Alfabetyczny wykaz spraw
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Alfabetyczny wykaz spraw

Alfabetyczny wykaz spraw

Alfabetyczny wykaz spraw realizowanych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie


1
ikonka artykułu:  Paszport dla osoby pełnoletniej

Paszport dla osoby pełnoletniej

2

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

3

BREXIT a Twoje Prawa w Wielkiej Brytanii

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie zmienił sytuacji mieszkających tam Polaków. Do czasu zakończenia negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ich status pozostaje bez zmian, ponieważ Wielka Brytania jest wciąż członkiem UE.

4
ikonka artykułu: Centrum Egzaminów Medycznych

Centrum Egzaminów Medycznych

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), która wejdzie w życie z dniem 1.07.2011 r. Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, co następuje:

5
ikonka artykułu: Cudzoziemcy - informacja w języku migowym

Cudzoziemcy - informacja w języku migowym

6
ikonka artykułu: Drugi paszport

Drugi paszport

7
ikonka artykułu: Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

8

Informacja dla cudzoziemców, którzy składają wnioski o pobyt w Polsce

9
ikonka artykułu: Informacja o egzaminach w 2016 r. dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w zakresie kategorii ABCD prawa jazdy

Informacja o egzaminach w 2016 r. dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w zakresie kategorii ABCD prawa jazdy

10

Informacja o egzaminie z języków obcych dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji

11
ikonka artykułu: Informacja o zgłoszeniach budowy art. 29 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

Informacja o zgłoszeniach budowy art. 29 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

12

Information for foreigners who want to apply for stay in Poland

13

Komunikat w sprawie 6-miesięcznego programu specjalizacji w dziedzinie geriatrii

14
ikonka artykułu: Kościoły i związki wyznaniowe

Kościoły i związki wyznaniowe

• Wydanie potwierdzenia odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną • wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną

15
ikonka artykułu: Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie

Kwalifikacja wojskowa - komisje lekarskie

16

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.

17
ikonka artykułu: Nadanie obywatelstwa

Nadanie obywatelstwa

18
ikonka artykułu: Nie przywoź produktów pochodzenia zwierzęcego zza wschodniej granicy

Nie przywoź produktów pochodzenia zwierzęcego zza wschodniej granicy

Główny Lekarz Weterynarii przypomina przyjeżdżającym do Polski o bezwzględnym zakazie wwożenia na teren UE produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych poza granicami Unii.

19
ikonka artykułu: Numery pokojów i telefonów

Numery pokojów i telefonów

20

Obsługa klienta - godziny urzędowania

21
ikonka artykułu: Okres ważności paszportów

Okres ważności paszportów

22
ikonka artykułu: Opłaty paszportowe

Opłaty paszportowe

23

Ostrzeżenia i informacje Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

24
ikonka artykułu: Paszport - informacja w języku migowym

Paszport - informacja w języku migowym

25
ikonka artykułu: Paszport dla osoby małoletniej

Paszport dla osoby małoletniej

26
ikonka artykułu: Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy

27

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

28
ikonka artykułu: Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

29
ikonka artykułu: Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

30
ikonka artykułu: Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

31

Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.

32
ikonka artykułu: Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

33
ikonka artykułu: Postępowanie kwalifikacyjne  w celu rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy / lekarzy

Postępowanie kwalifikacyjne w celu rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy / lekarzy

Postępowanie kwalifikacyjne w celu rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy / lekarzy dentystów w określonej dziedzinie medycyny

34
ikonka artykułu: Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

35
ikonka artykułu: Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

36
ikonka artykułu: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

37
ikonka artykułu: Program Razem Bezpieczniej

Program Razem Bezpieczniej

38
ikonka artykułu: Przedłużenie wizy / Visas / Визы

Przedłużenie wizy / Visas / Визы

wniosek o przedłużenie wizy krajowej/ national visa extension application / заявка на продление национальной визы

39
ikonka artykułu: Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowania dotyczące przekazywania organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa

40
ikonka artykułu: Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego

Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego

Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego

41
ikonka artykułu: Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach na drogach

Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach na drogach

42
ikonka artykułu: Przywrócenie obywatelstwa - informacja

Przywrócenie obywatelstwa - informacja

Od 15 maja 2012 r. można ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

43

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

44
ikonka artykułu: Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

45
ikonka artykułu: Punkty paszportowe

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego.

46
ikonka artykułu: Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Nabywanie mienia przez Skarb Państwa lub jednotski samorządu terytorialnego z mocy prawa.

47
ikonka artykułu: Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne

Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne

48
ikonka artykułu: Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmiana wpisu w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

49
ikonka artykułu: Spółki wodne

Spółki wodne

50
ikonka artykułu: Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

51
ikonka artykułu: Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

52
ikonka artykułu: Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

Świadczenia na rzecz obrony: osobiste i rzeczowe - rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

53

System wniosków interaktywnych

Wnioski online to nowoczesny system, dzięki któremu w szybki sposób dotrzesz do wszelkich niezbędnych dokumentów, służących legalizacji pobytu w Polsce.

54
ikonka artykułu: Szkody w rolnictwie

Szkody w rolnictwie

Potwierdzenie przez Wojewodę protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

55
ikonka artykułu: Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

56
ikonka artykułu: Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.

Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie ulgi w spłacie należności oraz wnioski o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.

57
ikonka artykułu: Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców

Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców

58
ikonka artykułu: Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłat należności wynikających z grzywien nakładanych w formie mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.

59
ikonka artykułu: Utrata lub zniszczenie paszportu

Utrata lub zniszczenie paszportu

60

UWAGA!!! Informacja o kursach dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

61

Uzgodnienie tras przebiegu pielgrzymek

62
ikonka artykułu: Uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego

63
ikonka artykułu: Uznanie za repatrianta

Uznanie za repatrianta

64
ikonka artykułu: Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

65
ikonka artykułu: Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

66
ikonka artykułu: Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

67
ikonka artykułu: Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

application for the issue* / replacement* of polish travel document for foreigner / заявка на выдачу* / замену* польского проездного документа для иностранца

68
ikonka artykułu: Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz członka jego rodziny

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz członka jego rodziny

application for registering the residence

69
ikonka artykułu: Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu  na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

70
ikonka artykułu: Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

71
ikonka artykułu: Wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych,

Wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych,

w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

72
ikonka artykułu: Wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych,

Wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych,

korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

73
ikonka artykułu: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

74
ikonka artykułu: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu  na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

75
ikonka artykułu: Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

76
ikonka artykułu: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

Karta informacyjna; Nazwa procedury: "Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych"

77
ikonka artykułu: Wydanie dziennika budowy

Wydanie dziennika budowy

78
ikonka artykułu: Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

79

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.

80

Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu - druk ZUS RP-7

Karta informacyjna; Nazwa procedury: "Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druk ZUS RP-7"

81
ikonka artykułu: Zainwestuj w Zachodniopomorskie

Zainwestuj w Zachodniopomorskie

82
ikonka artykułu: Zaproszenia / Invitations / Приглашения

Zaproszenia / Invitations / Приглашения

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń / application to enter the invitation into the invitation register

83

Zasady kwalifikowania i kierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w sytuacji, gdy na jedno miejsce szkoleniowe będzie przypadać dwóch i więcej kandydatów z takimi samym wynikiem

84
ikonka artykułu: Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.

85
ikonka artykułu: Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

86
ikonka artykułu: Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

87
ikonka artykułu: Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zatwierdzanie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

88
ikonka artykułu: Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

Zbiorcze zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych - tabele

89
ikonka artykułu: Zdjęcia do paszportu

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:

90

Zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

91

Zezwolenia na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki,

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

92

Zezwolenia na prowadzenie placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

93
ikonka artykułu: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

94
ikonka artykułu: Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

95
ikonka artykułu: Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - budowa tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - budowa tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni

96
ikonka artykułu: Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

97
ikonka artykułu: Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

98

Zmiany nazw ulic symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny

Zgodnie z art. 1, pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Ustawa określa, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

99
ikonka artykułu: Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych

Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych

100
ikonka artykułu: Zmiany w podziale terytorialnym województwa

Zmiany w podziale terytorialnym województwa

101
ikonka artykułu: Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

102
ikonka artykułu: Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

103

Информацiя для iноземцiв якi здають заяви на перебування в Польщiinformacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:28:48 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:32:54 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2011-09-30 o godzinie: 11:28:48 przez użytkownika Paweł Pacała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 46882 razy.
historia wersji:
2011-09-30, 11:32:54 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:32:40 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:29:49 - Paweł Pacała
2011-09-30, 11:28:48 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę