ZUW Szczecin. Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

2013-06-04

Wpis do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

ikonka przypisana do artykułu

Podstawa prawna:
 
1)      Art. 116 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.);
2)      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2013 poz. 91).


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:
 
Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych mogą prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy po spełnieniu wymagań:
1)      posiadania:
a)      infrastruktury technicznej,
b)      pojazdów do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
c)       pojazdów do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego,
d)      warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego
- pozwalających na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzenie zajęć;
2)      zapewnienia prowadzenia zajęć przez instruktorów techniki jazdy;
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zawiadamiają wojewodę o rozpoczęciu działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
 
W zawiadomieniu określa się:
 
1)      nazwę i adres jednostki prowadzącej ośrodek doskonalenia techniki jazdy;
2)      miejsce prowadzenia ośrodka;
3)      imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.
 
Wojewoda wpisuje odpowiednią jednostkę do ewidencji po otrzymaniu zawiadomienia.

 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:
 
Pocztą na adres:
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 
lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 208).
 
Kontakt:
tel.: 91 43 03 459
osobiście: pokój nr 215 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

 

Opłaty:
Brak opłaty.

Uwagi:
 
Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzące ośrodek doskonalenia techniki jazdy są obowiązane przekazywać wojewodzie informacje w formie pisemnej:
 
1)      zmianie danych podanych w zawiadomieniu o rozpoczęciu działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
2)      zakończeniu działalności w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy – w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

 

informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2013-06-04 o godzinie: 13:13:34 przez użytkownika Piotr Solarz
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 13:01:13 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 13:01:13 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4302 razy.
historia wersji:
2017-03-09, 13:01:13 - Rafał Mańczak
2015-07-22, 14:08:58 - Paulina Gnatek
2015-03-16, 13:00:51 - Paulina Gnatek
2014-01-31, 13:56:46 - Piotr Solarz
2013-06-04, 14:09:43 - Piotr Solarz
2013-06-04, 14:07:31 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:51:19 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:50:32 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:50:09 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:46:04 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:36:50 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:34:16 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:29:51 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:25:59 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:21:36 - Piotr Solarz
2013-06-04, 13:13:34 - Piotr Solarz
cofnij do druku na górę