Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Ulgi w spłacie należności przez osoby fizyczne

Ulgi w spłacie należności przez osoby fizyczne

ikonka przypisana do artykułu

Wnioski osób fizycznych o przyznanie ulgi w spłacie należności z tytułu kar i opłat oraz wnioski o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.


Wszczęcie postępowania następuje na wniosek.

Dodatkowe formularze do pobrania na dole strony.

 

Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie należności z tytułu kar i opłat powinien zawierać:

 1. określenie należności której dotyczy,
 2. wskazanie rodzaju ulgi poprzez propozycję:
  • odroczenia terminu płatności,
  • rozłożenia należności na raty,
  • umorzenia całości lub części należności,
 3. uzasadnienie proponowanej formy ulgi.

 

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny oraz w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.

 

Przykładowe dokumenty uzupełniające wniosek o przyznanie ulgi.

 1. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganego dochodu, w tym dochodów członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
 2. Dokumenty potwierdzające wysokość stałych wydatków i spłacanych zobowiązań.
 3. Inne dokumenty mogące potwierdzić informacje przywołane w uzasadnieniu podania.
 4. Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby zobowiązanej - do pobrania na stronie internetowej Urzędu. 

 

Pozostałe wymogi.

 1. Potwierdzenie zapłaty 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji) na konto Urząd Miejski w Szczecinie - Bank PKO Bank Polski S.A. rachunek nr: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 (SWIFT: BPKOBLPW).
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa potwierdzenie zapłaty 17 zł opłaty skarbowej na konto organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego za względu na miejsce złożenia dokumentu pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Wniosek o wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych powinien zawierać:

 1. określenie należności i tytułów wykonawczych administracyjnego organu egzekucyjnego,
 2. udokumentowanie zajścia szczególnie uzasadnionego przypadku bedącego powodem jednorazowego wstrzymania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 

Miejsce złożenia dokumentów.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Finansów i Budżetu
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

Kontakt.

fb@szczecin.uw.gov.pl
tel. 91 430 35 28
tel. 91 430 34 51

tel.91 430 37 20
fax. 91 430 33 38

 

Tryb odwoławczy.

W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).
 6. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).
 7. Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.

  Internetowy System Aktów Prawnych

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2013-03-18 o godzinie: 14:17:56 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-12-01 o godzinie: 11:41:00 przez użytkownika Tomasz Majkowski
publikacja treści wykonana dnia: 2017-12-01 o godzinie: 11:41:00 przez użytkownika Tomasz Majkowski
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 5436 razy.
historia wersji:
2017-12-01, 11:41:00 - Tomasz Majkowski
2017-05-30, 11:37:01 - Tomasz Majkowski
2017-01-10, 11:04:12 - Tomasz Majkowski
2016-05-24, 11:31:44 - Tomasz Majkowski
2016-05-20, 12:12:42 - Tomasz Majkowski
2015-07-27, 10:44:06 - Tomasz Majkowski
2015-07-27, 10:20:19 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 15:14:53 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 15:13:03 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 15:12:18 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 10:42:51 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 10:39:01 - Tomasz Majkowski
2015-05-29, 10:06:57 - Tomasz Majkowski
2015-05-28, 10:23:51 - Piotr Pieleszek
2015-05-28, 10:20:16 - Piotr Pieleszek
2015-05-27, 15:16:24 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:12:24 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:10:34 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:08:36 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:03:07 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:02:46 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:01:51 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 14:48:31 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 14:45:46 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 14:42:38 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 14:36:48 - Tomasz Majkowski
2015-04-29, 13:56:35 - Tomasz Majkowski
2015-04-08, 09:52:36 - Tomasz Majkowski
2015-04-08, 09:43:28 - Tomasz Majkowski
2013-06-14, 13:34:40 - Tomasz Majkowski
2013-03-18, 14:19:32 - Piotr Pieleszek
2013-03-18, 14:17:56 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania osoby zobowiązanej
format pliku doc .doc
46.5 kB
2017-01-10, 11:01:03
cofnij do druku na górę