ZUW Szczecin. ZUW Szczecin

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie "Sposób na Sukces"
2014-07-30
Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych działań przedsiębiorczych i społecznych na obszarach wiejskich to cel ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Konkurs skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, osób tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, lub realizujących ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujących w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii.
Dla Cudzoziemcw