ZUW Szczecin. ZUW Szczecin

Projekty rekomendowane do Razem Bezpieczniej
2014-11-25
7 projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz popularyzację działań w tym zakresie zgłosił wojewoda zachodniopomorski do dofinansowania w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.
Strona gwna