ZUW Szczecin. ZUW Szczecin

Ćwierć miliona złotych na pomoc społeczną
2014-04-15
12 zachodniopomorskich fundacji, towarzystw i stowarzyszeń otrzyma w tym roku dofinansowanie na działania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz bezdomnym. Dotację 250 tys. zł podzieliła komisja wojewody na podstawie otwartego konkursu ofert.
Menu przedmiotowe