ZUW Szczecin. ZUW Szczecin

Porozumienie ZUW z wielonarodowym korpusem
2014-04-23
Porozumienie regulujące zasady współpracy w ramach spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim a Wielonarodowym Korpusem Północno-Wschodnim podpisali wojewoda Marek Tałasiewicz oraz dowódca korpusu generał broni Bogusław Samol.
Menu przedmiotowe