ZUW Szczecin. ZUW Szczecin

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych
2014-07-23
Ocena stanu bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich rozgrywanych w sezonie 2013-2014, a także przygotowania do rundy jesiennej sezonu piłkarskiego 2014-2015 były przedmiotem posiedzenia wojewódzkiego zespołu ds. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.
Dla Cudzoziemcw