ZUW Szczecin. Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

2013-02-06

Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

ikonka przypisana do artykułu

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po spełnieniu łącznie dwóch warunków, tj. po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po złożeniu PES.

Art. 16f ust. 1 ustawy stanowi, że lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie programu specjalizacji ustalonego dla danej dziedziny medycyny. W myśl art. 16f ust. 3 pkt 2, program ten określa formy i metody pogłębiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych, w tym m.in. niezbędne kursy specjalizacyjne obejmujące określony zakres wymaganej wiedzy teoretycznej w danej dziedzinie medycyny i dziedzinach pokrewnych.

Zgodnie z art. 16r ust. 1 ustawy, lekarz może składać dokumenty do PES do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji. Wojewoda – po stwierdzeniu, że dokumenty spełniają warunki formalne – przekazuje je do Centrum Egzaminów Medycznych (art. 16r ust. 6).


UWAGA WAŻNE!

Nie jest możliwe dopuszczenie lekarza do PES w przypadku niezrealizowania  choćby jednego z elementów programu specjalizacji. Brak jest także możliwości warunkowego dopuszczenia do PES lekarza, który nie zrealizował wszystkich elementów programu specjalizacji. Jeśli dokumenty składane przez lekarza do wojewody przed przystąpieniem do PES nie spełniają warunków formalnych, nie zostaną przekazane do CEM.

 


 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2013-02-06 o godzinie: 13:05:02 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-12-08 o godzinie: 08:29:58 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-12-08 o godzinie: 08:29:58 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3643 razy.
historia wersji:
2017-12-08, 08:29:58 - Monika Zwierzchowska
2013-02-06, 14:08:23 - Monika Zwierzchowska
2013-02-06, 13:09:36 - Monika Zwierzchowska
2013-02-06, 13:06:08 - Monika Zwierzchowska
2013-02-06, 13:05:02 - Monika Zwierzchowska
cofnij do druku na górę