Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Zachodniopomorski Zespół ds. HIV/AIDS - Skład Zespołu

Skład Zespołu

Skład Zespołu ds. HIV/AIDS
Lp. Instytucja Imię i Nazwisko
1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Jagoda Ziomka
2 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dąbrówka Załuska
3

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"

Renata Opiela
4

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"

Małgorzata Kłys-Rachwalska
5 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Anna Nowak
6 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Irena Wawreszuk
7 Placówka Straży Granicznej w Szczecinie Małgorzata Mierzowiec
8 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK Joanna Łaskarzewska
9 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Ewa Klukowska
10 Komenda Miejska Policji w Szczecinie Katarzyna Legan
11

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Magdalena Stachel
12 Urząd Miasta Szczecin Wioletta Perzyńska
13 Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie Franciszka Siadkowska
14 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Katarzyna Rachuba
15

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Magdalena Leszczyszyn-Pynka
16 Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej Tulipan Monika Skrzetuska
17 Ośrodek Rehabilitacyjno-Oostresocjalizacyjny w Darżewie Stanisław Babiński

 


cofnij do druku na górę