ZUW Szczecin. Urząd Celny w Koszalinie
obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym ZUW na instagramie informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Delegatura w Koszalinie:
Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie
Aktualności
Administracja zespolona
Administracja niezespolona
Adres delegatury
Godziny urzędowania
Inne urzędy i instytucje
Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych
Termomodernizacja Delegatury ZUW w Koszalinie
Wynajem sal w Delegaturze

Urząd Celny w Koszalinie
Urząd Celny w Koszalinie
ul. Racławicka 3-5, 75-620 Koszalin


Naczelnik
Bożena Kępa
tel. 94 317 0100