ZUW Szczecin. Urząd Celny w Koszalinie

Delegatura w Koszalinie:
Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie
Administracja zespolona
Administracja niezespolona
Inne urzędy i instytucje
Aktualności
Wynajem sal w Delegaturze
Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych

Urząd Celny w Koszalinie
Urząd Celny w Koszalinie
ul. Racławicka 3-5, 75-620 Koszalin


Naczelnik
Bożena Kępa
tel. 94 317 0100