ZUW Szczecin. e-Urząd: Doręczanie pism
obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym ZUW na instagramie informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewoda i Urząd:
Adres, statut, regulamin
Budżet
Dyrektor Generalny Urzędu
Delegatura w Koszalinie
e-Urząd: Doręczanie pism
Godziny urzędowania
Kamera On-Line
Kodeks Etyki Służby Cywilnej
Mapa dojazdu
Patronat wojewody
Poznaj administrację zespoloną
Pracownicy ZUW
Profil Zaufany ePUAP
Rewitalizacja elewacji budynku ZUW
Sprawy realizowane elektronicznie
Wojewoda i wicewojewoda
Wydziały ZUW Szczecin

Bezpieczeństwo

e-Urząd: Doręczanie pism


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Szanowni Państwo!

Pod adresem www.epuap.gov.pl znajdą Państwo informacje niezbędne do założenia konta umożliwiającego komunikację z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

Jednocześnie przypominamy, że dokumenty przesyłane do naszego urzędu muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, który można potwierdzić w naszym urzędzie w godzinach pracy urzędu.


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

logo ePUAP - link do formularzy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP

adres skrytki ePUAP ZUW Szczecin: /low5658fe1/skrytka


UWAGA: W celu złożenia wniosku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest
posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP, oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:

kancelaria_ogolna@szczecin.uw.gov.pl


Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00 – 15:00 do Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w pokoju nr 78 przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie na następujących nośnikach danych

 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
 • Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
Wykaz spraw realizowanych elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ZUW
 .html
Kb
2015-04-16, 14:10:17