ZUW Szczecin. Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

2012-08-22

Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

Informujemy, że z dniem 12 lutego 2018 r.

wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o Cudzoziemcach

Zmiany mają na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu oraz pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Ponadto, ustawa udoskonala ramy prawne pozwalające zarządzać migracjami w Polsce.

informacja dot. spraw Cudzoziemców-tel. 91 43 03 728

W załączniku znajduje się zaktualizowane pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z pózn. zm.), uwzględniającego zmiany wprowadzone do w/w ustawy na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 107).informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-08-22 o godzinie: 11:14:49 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-02-09 o godzinie: 13:57:06 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-02-09 o godzinie: 13:57:06 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 60898 razy.
historia wersji:
2018-02-09, 13:57:06 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-09, 08:56:02 - Piotr Pieleszek
2018-02-07, 14:42:24 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:40:40 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:39:23 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:38:32 - Joanna Zmudziejewska
2015-06-11, 11:34:28 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 12:11:35 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 11:47:26 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 11:46:43 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:53:03 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:51:41 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:48:15 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:09:06 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:08:52 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:06:39 - Piotr Pieleszek
2014-02-14, 10:03:14 - Joanna Zmudziejewska
2014-02-14, 10:03:06 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-22, 11:14:49 - Piotr Pieleszek

Zobacz również artykuły:

1
Information for the foreigners
2
Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym
3
System wniosków interaktywnych
4
Разъяснение для иностранцев

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja dla cudzoziemców, którzy składają wnioski o pobyt w Polsce
.html
kB
2017-04-06, 10:29:38
2
Information for foreigners who want to apply for stay in Poland
.html
kB
2017-04-06, 10:31:10
3
Информацiя для iноземцiв якi здають заяви на перебування в Польщi
.html
kB
2017-04-06, 10:31:41
4
broszura - zmiany w ustawie o cudzoziemcach / Changes to the Act on Foreigners / Изменения в законе об иностранцах / Зміни в Законі про іноземців / Modifications dans la loi sur les étrangers/ تغييرات في القانون الخاص بالأجانب
.pdf
551.4 kB
2014-04-28, 11:57:17
5
Pouczenie dla cudzoziemców
.pdf
605.7 kB
2014-04-29, 08:37:25
6
Strona internetowa dla cudzoziemców
.html
kB
2014-04-29, 08:46:39
7
Information for the foreigner
.pdf
595 kB
2014-05-19, 09:46:45
8
Разъяснение для иностранцев
.pdf
763.9 kB
2014-05-19, 10:17:53
9
Instruction pour les ressortissants
.pdf
635.9 kB
2014-05-19, 09:49:38
10
Pierwsze kroki w Polsce
.pdf
1476.6 kB
2014-03-18, 11:40:21
11
First steps in Poland
.pdf
1757.3 kB
2014-03-18, 11:38:39
12
Перші кроки у Польщі
.pdf
1754.4 kB
2014-03-18, 11:40:47
13
Первые шаги в Польше
.pdf
1731.2 kB
2014-03-18, 11:41:07
14
في بولندا األولى الخطوات
.pdf
1932.4 kB
2014-03-18, 11:42:08
15
Les premiers pas en Pologne
.pdf
1746.1 kB
2014-03-18, 11:42:30
16
App - Pierwsze Kroki w Polsce/ Разъяснение для иностранцев/ First steps in Poland/ في بولندا األولى الخطوات
.html
kB
2017-01-13, 09:31:44
17
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - zmiany od 12 lutego 2018
.html
kB
2018-02-09, 08:54:45
18
Information for the foreigner on the rules and the procedure and of rights granted to him/her and obligations imposed on him/her
.doc
499 kB
2018-02-09, 13:58:40
19
Разъяснение для иностранца о принципах и порядке действий, а также о надлежащим ему правах и возложенных на него обязанностях
.doc
717 kB
2018-02-09, 14:02:10
cofnij do druku na górę