ZUW Szczecin. Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

2012-08-22

Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

 
 

 

Informacje dotyczące spraw cudzoziemców - tel. 91 43 03 728

W załączniku znajduje się zaktualizowane pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z pózn. zm.), uwzględniającego zmiany wprowadzone do w/w ustawy na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 107).informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-08-22 o godzinie: 11:14:49 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-05-11 o godzinie: 13:32:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2018-05-11 o godzinie: 13:32:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 69162 razy.
historia wersji:
2018-05-11, 13:32:31 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 09:46:42 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 09:46:15 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 09:45:55 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 08:05:08 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-24, 08:04:58 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-20, 12:59:24 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-20, 12:58:35 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-04, 13:44:56 - Piotr Pieleszek
2018-04-04, 13:44:50 - Piotr Pieleszek
2018-04-04, 13:42:43 - Piotr Pieleszek
2018-04-04, 13:40:50 - Piotr Pieleszek
2018-03-05, 12:40:10 - Grażyna Stojecka
2018-02-26, 09:01:11 - Grażyna Stojecka
2018-02-26, 07:58:08 - Grażyna Stojecka
2018-02-09, 13:57:06 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-09, 08:56:02 - Piotr Pieleszek
2018-02-07, 14:42:24 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:40:40 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:39:23 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:38:32 - Joanna Zmudziejewska
2015-06-11, 11:34:28 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 12:11:35 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 11:47:26 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 11:46:43 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:53:03 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:51:41 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:48:15 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:09:06 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:08:52 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:06:39 - Piotr Pieleszek
2014-02-14, 10:03:14 - Joanna Zmudziejewska
2014-02-14, 10:03:06 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-22, 11:14:49 - Piotr Pieleszek

Zobacz również artykuły:

1
Information for the foreigners
2
Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym
3
System wniosków interaktywnych
4
Разъяснение для иностранцев

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja dla cudzoziemców, którzy składają wnioski o pobyt w Polsce
format pliku html .html
kB
2017-04-06, 10:29:38
2
Information for foreigners who want to apply for stay in Poland
format pliku html .html
kB
2017-04-06, 10:31:10
3
Информацiя для iноземцiв якi здають заяви на перебування в Польщi
format pliku html .html
kB
2017-04-06, 10:31:41
4
broszura - zmiany w ustawie o cudzoziemcach / Changes to the Act on Foreigners / Изменения в законе об иностранцах / Зміни в Законі про іноземців / Modifications dans la loi sur les étrangers/ تغييرات في القانون الخاص بالأجانب
format pliku pdf .pdf
551.4 kB
2014-04-28, 11:57:17
5
Pouczenie dla cudzoziemców
format pliku pdf .pdf
605.7 kB
2014-04-29, 08:37:25
6
Strona internetowa dla cudzoziemców
format pliku html .html
kB
2014-04-29, 08:46:39
7
Information for the foreigner
format pliku pdf .pdf
595 kB
2014-05-19, 09:46:45
8
Разъяснение для иностранцев
format pliku pdf .pdf
763.9 kB
2014-05-19, 10:17:53
9
Instruction pour les ressortissants
format pliku pdf .pdf
635.9 kB
2014-05-19, 09:49:38
10
Pierwsze kroki w Polsce
format pliku pdf .pdf
1476.6 kB
2014-03-18, 11:40:21
11
First steps in Poland
format pliku pdf .pdf
1757.3 kB
2014-03-18, 11:38:39
12
Перші кроки у Польщі
format pliku pdf .pdf
1754.4 kB
2014-03-18, 11:40:47
13
Первые шаги в Польше
format pliku pdf .pdf
1731.2 kB
2014-03-18, 11:41:07
14
في بولندا األولى الخطوات
format pliku pdf .pdf
1932.4 kB
2014-03-18, 11:42:08
15
Les premiers pas en Pologne
format pliku pdf .pdf
1746.1 kB
2014-03-18, 11:42:30
16
App - Pierwsze Kroki w Polsce/ Разъяснение для иностранцев/ First steps in Poland/ في بولندا األولى الخطوات
format pliku html .html
kB
2017-01-13, 09:31:44
17
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - zmiany od 12 lutego 2018
format pliku html .html
kB
2018-02-09, 08:54:45
18
Information for the foreigner on the rules and the procedure and of rights granted to him/her and obligations imposed on him/her
format pliku doc .doc
499 kB
2018-02-09, 13:58:40
19
Разъяснение для иностранца о принципах и порядке действий, а также о надлежащим ему правах и возложенных на него обязанностях
format pliku doc .doc
717 kB
2018-02-09, 14:02:10
20
НОВІ НАВИЧКИ В НОВІЙ КРАЇНІ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ОТРИМАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
format pliku html .html
kB
2018-04-04, 13:33:52
cofnij do druku na górę