Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

2012-08-22

Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

Dzień 24 grudnia 2018r jest dniem wolnym od pracy w dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Delegatury ZUW w Koszalinie. W zamian dniem pracujacym będzie sobota  15.12.2018r

/ Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 17 z dnia 31.08.2018r/ .

Całodobowa, automatyczna infolinia dla cudzoziemców - tel. 91 44 12 000

Informacje na temat sposobu składania wniosku o legalizację pobytu, zatrudnienia na terytorium Polski oraz Karty Polaka.
 
Infolinia została sfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
""logo"
 

 

 

 


 

UWAGA !

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach) znajduje się w załącznikach

Informacje dotyczące spraw cudzoziemców - tel. 91 43 03 728
 

W załączniku znajduje się zaktualizowane pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z pózn. zm.), uwzględniającego zmiany wprowadzone do w/w ustawy na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 107).informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-08-22 o godzinie: 11:14:49 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-12-12 o godzinie: 09:00:07 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-12-12 o godzinie: 09:00:07 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 91330 razy.
historia wersji:
2018-12-12, 09:00:07 - Joanna Zmudziejewska
2018-11-20, 14:27:58 - Joanna Zmudziejewska
2018-08-10, 14:47:23 - Piotr Pieleszek
2018-08-10, 14:45:46 - Piotr Pieleszek
2018-08-10, 13:45:32 - Piotr Pieleszek
2018-08-10, 13:45:06 - Piotr Pieleszek
2018-08-10, 13:42:05 - Piotr Pieleszek
2018-05-25, 09:45:04 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-11, 13:32:31 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 09:46:42 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 09:46:15 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 09:45:55 - Piotr Pieleszek
2018-04-24, 08:05:08 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-24, 08:04:58 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-20, 12:59:24 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-20, 12:58:35 - Joanna Zmudziejewska
2018-04-04, 13:44:56 - Piotr Pieleszek
2018-04-04, 13:44:50 - Piotr Pieleszek
2018-04-04, 13:42:43 - Piotr Pieleszek
2018-04-04, 13:40:50 - Piotr Pieleszek
2018-03-05, 12:40:10 - Grażyna Stojecka
2018-02-26, 09:01:11 - Grażyna Stojecka
2018-02-26, 07:58:08 - Grażyna Stojecka
2018-02-09, 13:57:06 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-09, 08:56:02 - Piotr Pieleszek
2018-02-07, 14:42:24 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:40:40 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:39:23 - Joanna Zmudziejewska
2018-02-07, 14:38:32 - Joanna Zmudziejewska
2015-06-11, 11:34:28 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 12:11:35 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 11:47:26 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 11:46:43 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:53:03 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:51:41 - Piotr Pieleszek
2014-06-02, 14:48:15 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:09:06 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:08:52 - Piotr Pieleszek
2014-03-18, 15:06:39 - Piotr Pieleszek
2014-02-14, 10:03:14 - Joanna Zmudziejewska
2014-02-14, 10:03:06 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-22, 11:14:49 - Piotr Pieleszek

Zobacz również artykuły:

1
Information for the foreigners
2
Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym
3
System wniosków interaktywnych
4
Разъяснение для иностранцев

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
System interaktywnych formularzy
format pliku html .html
kB
2018-08-14, 09:09:11
2
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - zmiany od 12 lutego 2018
format pliku html .html
kB
2018-02-09, 08:54:45
3
PIERWSZE KROKI W POLSCE - Informator dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej
format pliku html .html
kB
2018-08-14, 09:15:38
4
FIRST STEPS IN POLAND - Guidebook for foreigners applying for international protection
format pliku html .html
kB
2018-08-14, 09:14:59
5
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПОЛЬШЕ - Информатор для иностранцев, которые ходатайствуют в предоставлении им международной защиты
format pliku html .html
kB
2018-08-14, 09:35:23
6
НОВІ НАВИЧКИ В НОВІЙ КРАЇНІ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ОТРИМАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
format pliku html .html
kB
2018-04-04, 13:33:52
7
Procedura złożenia wniosku za pośrednictwem poczty
format pliku pdf .pdf
183.4 kB
2018-08-17, 15:29:03
8
Процедура подачі анкети за посередництвом пошти
format pliku pdf .pdf
221 kB
2018-08-17, 15:30:25
cofnij do druku na górę