ZUW Szczecin. Wydział Zdrowia Publicznego

Zdrowie:
Defibrylator AED
Konsultanci wojewódzcy
Medycyna szkolna
Naczelny Lekarz Uzdrowiska
Partnerstwo dla transplantacji
Promocja zdrowia
Rejestrowanie placówek, ośrodków, organizatorów
Specjalizacje medyczne
Statystyka medyczna
Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa zachodniopomorskiego
Turnusy rehabilitacyjne
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Zobowiązania SPZOZ
Zachodniopomorski Zespół ds. HIV/AIDS
Wydział Zdrowia Publicznego

Wydział Zdrowia Publicznego
 


Dyrektor Wydziału
Mariola Cieśla
pokój 245

tel. 91 4303 222
fax 91 4303 318

e-mail: zp@szczecin.uw.gov.pl

 

 

 
Kierownik Katarzyna Skowroń-Giniewska
pokój 246
tel. 91 4303 523
fax 91 4303 234
 
pokoje: 243, 247, 248
tel. 91 4303 268
tel. 91 4303 269
tel. 91 4303 312
tel. 91 4303 317
tel. 91 4303 321
tel. 91 4303 254
tel. 91 4303 255

 

Kierownik Żaneta Bogdańska-Pakuła
pokój 143
tel. 91 4303 241
fax 91 4303 247
 
pokoje: 142, 143, 144, 145
tel. 91 4303 467
tel. 91 4303 241
tel. 91 4303 257
tel. 91 4303 346
tel. 91 4303 247
                                                                       
 
pokój 062
tel. 91 4303 440, 91 4303 540
fax 91 4303 440, 91 4303 540
 
 
 
 
pokój 246
tel. 91 4303 523
fax 91 4303 234
 
 
 
 
pokoje 522-535
w budynku Porta Medyk Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Dubois 27 – V pietro
tel. 91 8140 297, 91 8140 296
fax 91 8140 296